Sadržaj

u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (Službeni glasnik: 52/01 od 17.10.2001. godine), članova: 1, 2, 3 i 10, osnovana je Opštinska Organizacija slijepih i slabovidih Teslić. Osnivačka sjednica je održana: 1. novembra 2011. godine.

Opštinska Organizacija slijepih i slabovidih Teslić (skraćeno) OOSST je dobrovoljna društveno-humanitarna organizacija slijepih i slabovidih građana, a djeluje na području opštine Teslić.

Slijepi i slabovidi građani sa područja opštine Teslić su se dobrovoljno udružili radi ostvarivanja posebnih, specifičnih interesa i potreba, razvijanja raznovrsnih aktivnosti i obavljanja društvenih poslova u skladu sa zakonom i Statutom i drugim aktima organizacije.

Opštinska Organizacija slijepih i slabovidih Teslić ima svojstvo pravnog lica sa sjedištem u Tesliću, ul. Aleksandra Rajkovića bb i nastavlja tradiciju iste organizacije koja je postojala kao članica Međuopštinske Organizacije slijepih i slabovidi Doboj a koja nije imala svojstvo pravnog lica.