ReLOaD: Imamo pravo na rad, kulturu i sport

U sklopu regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom balkanu (reload), Opštinska Organizacija slijepih i slabovidih Teslić realizuje projekt "Imamo pravo na rad, kulturu i sport. Projekat se realizuje od: 4. januara do 3. decembra 2018. godine.

Ciljevi projekta su podstaći i obučiti slijepe i slabovide da aktivnije učestvuju u svom (samo) zapošljavanju, podsticanje lokalne zajednice da se više bavi konkretnim potrebama slijepih i slabovidih, odnosno osoba sa invaliditetom. Jedan od ciljeva je podsticanje ovih osoba da se bave sportom i rekreacijom što će imati značajan uticaj na njihovo psihofizičko stanje odnosno socijalizaciju. Osim ovoga cilj je slijepim i slabovidim ponuditi nove kulturne sadržaje iz oblasti muzike, pomoći afirmaciju slijepih i slabovidih muzičara, te lokalnoj zajednici predočiti različite mogućnosti slijepih i slabovidih.

Ciljnu grupu čine slijepe i slabovide osobe kao i druge osobe sa invaliditetom sa područja opštine Teslić. U ciljnoj grupi kao direktni korisnici se biti uključeno 50 osoba. Od toga je 40 slijepih i slabovidih osoba i 10 osoba drugih invalidnosti. U ciljnu grupu su uključeni učenici, studenti, nezaposleni i penzioneri. Takođe, uključene su osobe oba pola, povratnici i raseljena lica. Ova ciljna grupa u cjelini uključuje marginalizovane, ranjive socijalne slojeve stanovništva opštine Teslić.

Za realizaciju ovog projekta, odobren je budžet u iznosu: 24.253,00 KM.

Vijesti

Četvrtak, 4. januar 2018.

.

Danas je u sklopu obilježavanja dana Organizacije, članovima predstavljen projekat "Imamo pravo na rad, kulturu i sport. O projektu je govorio Aleksa Radišić, projekt menadžer. Ovo je zvanično prvi dan realizacije projekta.

Utorak, 19. decembar 2017

.

Za četiri nevladine organizacije iz Teslića danas je organizovana ceremonija potpisivanja mikrokapitalnih grant ugovora u okviru programa za pomoć socijalno isključenim licima, ukupne vrijednosti 102.783 KM. Riječ je o programu koji finansira EU sa 70.424 KM, sufinansira opština Teslić sa 32.359 KM, a sprovodi Razvojni program UN /UNDP/.

Ugovore su potpisale nevladine organizacije “Bona fides”, Udruženje distrofičara, Opštinska organizacija slijepih i slabovidih i udruženje “Dobro srce”.

Predstavnik UNDP-a Sanja Bokun rekla je novinarima da će realizacijom četiri projekta direktnu korist imati oko 300 marginalizovanih i socijalno-isključenih lica iz Teslića, koji će neke od svojih potreba riješiti realizacijom projektnih prijedloga organizacija civilnog društva, umjesto jedinice lokalne uprave.


© 2011-2018 OOSS Teslić - sva prava zadržana.