Odluka o osnivanju 01.11.2011.

Na prijedlog grupe građana sa područja opštine Teslić dana 01.11.2011. god. održana je osnivačka skupština.

 1. Osnivači:
  1. Bubić Nenad -Teslić.
  2. Cvijanović Nedeljko -Šnjegotina Gornja.
  3. Ćumurović Vlado-Donji Kuzmani.
  4. Glancer Armin -Teslić.
  5. Kragić Gradimir -Banja Vrućica.
  6. Nedić Dragoslav - Đulići.
  7. Radišić Aleksa -Teslić.
  8. Simić Ružica -Blatnica.
 2. Osniva se udruženje građana pod nazivom: OPŠTINSKA ORGANIZACIJA SLIJEPIH I SLABOVIDIH TESLIĆ (skraćeno OOSST) sa sjedištem u Tesliću, adresa: Ulica Aleksandra Rajkovića bb, Teslić.
 3. Osnovni ciljevi osnivanja udruženja su:
  1. Formiranje pravnog lica koje će zastupati interese slijepih i slabovidih lica.
  2. Poboljšanje sveukupnog položaja slijepih i slabovidih lica.
  3. Saradnja sa opštinskim vlastima radi poboljšanja položaja slijepih i slabovidih lica.
  4. Svi drugi ciljevi i zadaci nabrojani u članu 8. i 9. Statuta.
 4. Lice ovlašteno za vođenje poslova upisa u sudski registar je predsjednik organizacije: Gradimir Kragić.