Alati pristupačnosti:

Omogućite nam da pokažemo šta možemo

O projektu

 1. Prioritetna oblast javnog poziva na kome je Opštinska Organizacija učestovala: Podrška socijalnoj inkluziji kroz uključivanje socijalno ugroženih kategorija u procese donošenja odlučivanja.
 2. Ciljna grupa: Slijepe i slabovide osobe sa područja Opštine Teslić.
 3. Mjesto sprovođenja projekta: Teslić, (područje Opštine Teslić).
 4. Cilj projekta je da omogući slijepim i slabovidim osobama sa područja Opštine Teslić da pokažu šta mogu.
 5. Projekt se realizuje kroz sljedeće aktivnosti:
  1. Osposobiti 6 slijepih i 4 visoko-slabovidih osoba da se samostalno i sigurnije kreću i snalaze u prostoru.
  2. Osposobiti 6 slijepih i visoko-slabovidih osoba za korišćenje govornih softvera.
  3. Obučiti 2 slijepe osobe za čitanje Brajevog pisma.
  4. Projektom će se pripremiti udžbenici i nastavna sredstva koje će moći koristiti slijepi i slabovidi učenici.
  5. Projektom će se zainteresovati slijepe i slabovide osobe da se bave sportom i šahom. Za njih će biti organizovana obuka i treninzi za: kuglanje, plivanje i takmičenje u šahu.
 6. Projekt "Omogućite nam da pokažemo šta možemo" se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije / demokracije III – LOD III“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.
 7. U realizaciji projekta učestvuju:
  1. Aleksa Radišić, profesor istorije - menadžer projekta;
  2. Nedeljko Cvijanović, ekonomski tehničar - administrativno-tehnički asistent;
  3. Ružica Panić, diplomirani ekonomista - računovođa;
  4. Janja Penava, bečer specijalne edukacije i rehabilitacije - instruktor obuke za samostalno kretanje;
  5. Gradimir Kragić, manipulant telefonsko-telegrafskih veza - instruktor obuke za govorne softvere;
  6. Željko Cvijanović - priprema udžbenika i nastavnih sredstava;
  7. Nataša Nedić, manipulant telefonsko-telegrafskih veza - instruktor obuke za Brajevo pismo;
  8. Branko Stjepanović, mašinski tehničar - trener za kuglanje;
  9. Boris Perišić, profesor fizičke kulture - trener za plivanje;
  10. Armin Glancer, stolar - organizator šahovskih aktivnosti.
 8. Realizacijom projekta će se stvoriti uslovi da slijepe i slabovide osobe koriste svoje sposobnosti i prava. Na ovaj način se u praksi primjenjuje socijalna inkluzija i stvaraju uslovi da slijepe i slabovide osobe mogu uticati na procese donošenja odluka.
 9. Uspješnost ostvarivanja cilja projekta će se mjeriti sledećim indikatorima:
  1. Brojem slijepih i visoko-slabovidih osoba koje će se samostalnije i sigurnije kretati;
  2. Brojem slijepih i visoko-slabovidih osoba koje će koristiti govorne softvere posebno napretkom slijepih i slabovidih učenika u školi;
  3. Većim interesom slijepih osoba za čitanje knjiga i publikacija na Brajevom pismu;
  4. Interesom slijepih i visoko-slabovidih osoba da se organizovano bave sportom i šahom;
  5. Poboljšana osjetljivost građana i lokalne zajednice o potrebama i mogućnostima slijepih i visoko-slabovidih osoba.

Šta je to "LOD III"?

Nakon sprovedene dvije faze projekta "Jačanje lokalne demokratije / demokracije – LOD"

"LOD III" je projekat kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)) u BiH.

"LOD III" za cilj ima ojačati kapacitete pružaoca usluga iz domena pružanja socijalnih usluga, osobito pristupa vođenog potrebama i sprovoditi ciljane intervencije podrške za npr. Rome, izbjeglice, i interno raseljene osobe, djecu i mlade, žene, osobe sa invaliditetom, starije ljude, implementirane u saradnji sa organizacijama civilnog društva (OCD). Sveukupan cilj LOD-a je doprinos demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljem razvoju Bosne i Hercegovine kroz podršku izabranim jedinicama lokalne samouprave (JLS) u uspostavljanju naprednijih odnosa između njih i civilnog društva i fasilitiranju finansijskih mehanizama za poboljšano pružanje usluga.

Kao rezultat ovakvog pristupa, "LOD" se brzo pozicionirao kao relevantno polje intervencije kojom se učvršćuje važnost odnosa između civilnog društva i lokalne uprave, te omogućio OCD-ovima da budu prepoznati kao pružaoci usluga lokalne upravi pokazujući istovremeno načine na koje JLS-ovi mogu povjeriti neke od svojih dužnosti civilnom društvu. Oba entitetska saveza opština/općina i gradova pružili su punu podršku promociji projekta kroz svoje kanale.

U sklopu projekta Jačanje lokalne demokracije / demokratije III "LOD III" održana su finalna savjetovanja za aplikante iz nevladinog sektora koja su organizovale partnerske općine / opštine u vidu Otvorenih dana, te izvršen proces odabira projektnih prijedloga organizacija civilnog društva.

Nakon objavljivanja Javnog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga organizacija civilnog društva (OCD) u 11 "LOD III" partnerskih opština / općina koji su objavljeni u periodu od 17 – 30.01.2013. "LOD III" projekat je u saradnji sa lokalnim partnerima organizovao Otvorene dane za sve potencijalne aplikante. Njihovi glavni organizatori bile su partnerske opštine / općine, uz podršku i savjetovanje "LOD III" tima. Otvoreni dani su organizovani u svih 11 partnerskih opština / općina u periodu od 25.01 – 14.02.2013. godine, (u Tesliću 12.02.2013.) a ukupno je na tim sastancima prisustvovalo 194 OCD-a iz cijele BiH.

Važnost "LOD III" projekta ogleda se u činjenici da se kroz unapređenje odnosa između OCD-a i JLS-ova postiže veće i jače učešće nevladinog sektora u planiranju i pružanju usluga stanovništvu. Fasilitiranjem stalnog partnerstva između OCD i lokalne samouprave utiče se na izgradnju svijesti o uzajamnoj koristi saradnje, podsticanje održivog dijaloga i jačanja kapaciteta neophodnih za interakciju.

Istovremeno, transparentna saradnja između civilnog društva i opština / općina, koja je u skladu sa jasno definisanim procedurama, uključuje harmonizaciju opštinskog/opsa OCD-ovima što će u budućnosti dovesti do bolje saradnje i koordinacije aktivnosti. Naime, sve partnerske opštine / općine su se obavezale usvojiti princip transparentne raspodjele budžetskih sredstava za finansiranje OCD projekata prema "LOD" metodologiji, a ista nalaže povećanu komunikaciju sa partnerima iz civilnog sektora. Ovo je naročito važno imajući u vidu da lokalni nivoi vlasti često nemaju mogućnosti da dovoljno brzo prepoznaju i osmisle odgovarajuće aktivnosti za specifične potrebe stanovništva, naročito onih koji spadaju u kategoriju socijalno isključenih.

Ukupno je izvršeno 11 evaluacija na terenu koje su sprovedene tokom 17 radnih dana. Ukupno je pristiglo 351 projektnih prijedloga po osnovu Javnog poziva za OCD-ove, a prioritetne oblasti za finansiranje projekata su bile definisane pojedinačno za svaku opštinu / općinu zavisno od lokalnog dokumenta razvojne strategije i aktuelnih pitanja, kao i prioriteta UNDP BiH. Jedna od glavnih tema finansiranja organizacija civilnog društva u BiH je socijalna uključenost.

Prioritetne oblasti za finansiranje projekata za opštinu Teslić su bile:

Projektne aktivnosti
Br.Aktivnost123456789101112
1.Očekivani rezultat: 6 slijepih i 4 visoko-slabovideh osoba će se samostalno kretatiX>X><X         
1.1.Odabir učesnika obuke<X           
1.2.Nabavka bijelih štapova i GPS prijemnika<X           
1.3.Izrada plana obuke i sastanak sa instruktorom obuke<X           
1.4.Obuka slijepih i visoko-slabovidih za samostalno kretanjeX>X><X         
1.5.Sastanak sa instruktorom obuke  <X         
2.Očekivani rezultat: 6 slijepih i visoko-slabovidih osoba će koristiti govorne softvereX>X>X>X><X       
2.1.Odabir učesnika obuke<X           
2.2.Nabavka govornih softveraX><X          
2.3.Izrada plana obuke i sastanak sa instruktorom obuke <X          
2.4.Obuka za korišćenje govornih softvera  X>X><X       
2.5.Sastanak sa instruktorom obuke    <X       
3.Očekivani rezultat: Dvije odrasle slijepe osobe će koristiti Brajevo pismo     X>X>X><X   
3.1.Odabir učesnika obuke     <X      
3.2.Izrada plana obuke i sastanak sa instruktorom obuke     <X      
3.3.Nabavka brajevih bukvara     <X      
3.4.Obuka za brajevo pismo      X>x><x   
3.5.Sastanak sa instruktorom obuke        <X   
4Očekivani rezultat: Prilagođeni udžbenici i nastavna sredstva   X>X>X><X     
4.1.Prikupljanje podataka za udžbenike i nastavna sredstva   >X        
4.2.Nabavka papira za reljefno prikazivanje   >X        
4.3.Prilagođavanje udžbenika   X>X>X><X     
5.Očekivani rezultat: 15 slijepih i slabovidih osoba će biti zainteresovani za bavljenje sportom, poboljšano njihovo psiho-fizičko stanje    X>X>X>X>X>X>X><X
5.1.Odabir članova    <X       
5.2.Izrada plana aktivnosti i sastanci sa trenerima    >X       
5.3.Kuglanje     X>X>X>X><X  
5.4.Plivanje       X>X><X  
5.5.Nabavka prilagođenih šahovskih tabli         <X  
5.6.Šah          X><X
6.Očekivani rezultat: Poboljšana osjetljivost građana i lokalne zajednice o potrebama i mogućnostima slijepih i slabovidih osobaX>X>X>X> X>X>X>X>X>X><X
6.1.Izrada flajera   >X      >X 
6.2.Konferencije za medije>X     >X    >X
6.3.Objavljivanje članaka na web strani OOSS Teslić >X >X >X >X >X >X
6.4.Objavljivanje članaka u Biltenu opštine Teslić  >X   >X    >X
6.5.Okrugli sto        >X   
7.Očekivani rezultat: Uspješna realizacija projektaX> X> X> X> X> X>X>
7.1.Sastanci projektnog timaX> X> X> X> X>X><X

Izvještaji o realizaciji projektnih aktivnosti


Disclaimer / Odricanje

Mišljenja izražena u ovom materijalu su mišljenja autora i kao takva ne odražavaju službene stavove Evropske unije niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Opštinske Organizacije slijepih i slabovidih Teslić.

Verifikacija

Ispravan HTML   Ispravan CSS