Alati pristupačnosti:

Nabavite mi opremu

O projektu

 1. Prioritetna oblast javnog poziva na kome je Opštinska Organizacija učestovala: 11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.) .
 2. Ciljna grupa je: 30 slijepih i slabovidih osoba različite starosne dobi, polne i nacionalne strukture sa područja Opštine Teslić koji su članovi OOSS Teslić.
 3. Mjesto sprovođenja projekta: Teslić, (područje Opštine Teslić).
 4. Opšti cilj projekta je osposobiti slijepe i slabovide osobe za što samostalniji život tako što će im biti nabavljena specijalizovana i za njih prilagođena oprema i pomagala za čije su korišćenje osposobljeni ili će po prispijeću iste biti obučeni.
 5. Ostali projektni ciljevi su:
  1. Za devet osoba obezbijediti najsavremenije čitač ekrana - JAWS i za sedam osoba obezbijediti najsavremenije sintetizatore govora anReader kako bi mogli koristiti kompjutere za učenje i u svrhe kao i druge osobe koje nemaju poteškoće sa vidom. Osobe koje nisu obučene za njihovo korištenje osposobiti za što OOSST ima licenciranog instruktora i značajno iskustvo. Na ovaj način će slijepe i visokoslabovide osobe steći mogućnost da ostvaruju svoja prava iz Pravilnika o pomagalima kod Fonda zdravstvene zaštite Republike Srpske.
  2. Omogućiti slijepim osobama da samostalno mogu kontrolisati svoje zdravlje uz pomoć prilagođenih mjerača krvnog pritiska, toplomjera i šećera u krvi kod dijabetičara koji šećer moraju više puta kontrolisati tokom dana.
  3. Nabavkom prilagođenih ručnih i kućnih satova omogućiti slijepim osobama da sami mogu provjeravati vrijeme u toku dana i tako bolje planirati raspored svog dnevnog vremena, izvršavanje obaveza, uzimanje lijekova itd.
  4. Omogućiti slijepim osobama korišćenje mobilnih telefona ugradnjom govornih softvera za iste . Na taj način slijepe osobe će moći bolje zadovoljavati svoje potrebe i više biti uključeni u svakodnevne tokove.
  5. Zamjena bijelih štapova kod slijepih osoba koje su osposobljene za samostalno kretanje uz upotrebu istih. Ranije nabavljeni bijeli štapovi su istrošeni ili se kvare te je potrebna zamjena. Na ovaj način postići veću samostalnost slijepih osoba.
  6. Opremiti kancelariju Opštinske Organizacije slijepih i slabovidih Teslić novijom i nedostajućom opremom kako bi ona što bolje mogla pružati pomoć svojim članovima, čime se i do sada intenzivno bavi.
  7. Prilagođavanjem udžbenika će se omogućiti slijepim i slabovidim učenicima upotrebu udžbenika u toku redovnog školovanja. Time zadovoljavamo jedan važan uslov za uključivanje slijepih i slabovidih učenika u redovno školovanje.
 6. Realizacijom projekta će se postići sledeći rezultati:
  1. Šestoro slijepih ili slabovidih učenika će dobiti najsavremenije govorne softvere koji će im omogućiti da kvalitetno izvršavaju svoje obaveze u školi, a posebno da samostalno uče i postižu dobre rezultate u školi. Oni imaju stare verzije govornih softvera, a najsavremenija verzija istih omogućava još kvalitetniji rad. Potpuno su obučeni za korišćenje istih i postižu u školi odlične rezultate. Upotrebom govornih softvera se olakšava i rad nastavnom osoblju i roditeljima ovih učenika. Od ovih učenika njih petoro ide u školu u Tesliću te su smanjeni troškovi lokalne zajednice za smještaj ovih učenika pri specijalizovanim školama. Dugoročno postiže se potpuna socojalizacija ovih učenika u okruženju i zbog boravka u svojoj porodici. Takođe oni uz ovu opremu mogu sticati dobro znanje što im omogućava i nastavak školovanja. Osobe koje nisu učenici će moći koristeći govorne softvere koristiti kompjutere gotovo kao i druge osobe što će im omogućiti sadržajniji život, čitanje knjiga, novina, sticanje novih znanja i drugo. Tri odrasle osobe će biti osposobljene za korišćenje govornih softvera i steći uslove da koriste kompjutere. Poznavanjem rada na kompjuterima ove osobe stiču uslove za ostvarivanje određenih prava kod Fonda zdravstvene zaštite Republike Srpske. Dodatnim opremanjem kancelarije Organizacije ovom opremom će omogućiti da Organizacija pruža još bolju pomoć svojim članovima.
  2. Među slijepim osobama značajan je broj dijabetičara ili sa veoma visokim krvnim pritiskom. Oni i jedno i drugo moraju često kontrolisati, a sami to nisu u mogućnosti koristeći klasične mjerače jer često ostaju sami kod kuće, a neki inače, sami žive. Uz pomoć prilagođenih (govornih) mjerača šećera, pritiska i temperature imaće na vrijeme uvid i moći poduzimati potrebne mjere, odnosno ići ljekaru ili uzimati lijekove. Sve ovo će moći sami obavljati i uticati na svoje zdravlje. Osim ovih osoba direktnu korist će imati i njihove porodice jer će imati više vremena za druge obaveze, a korisnici će biti samostalniji što će uticati na njihovo bolje psihičko stanje.
  3. Obezbjeđivanjem prilagođenih ručnih i kućnih satova biće omogućeno slijepim osobama da budu još samostalnije jer će u svako doba dana moći provjeriti vrijeme i tako planirati svoje obaveze, uzimanje lijekova i drugo. Korisnici će imati direktnu korist jer će im ovo omogućiti i veću samostalnost i sigurnost. Indirektno korist će imati i njihove porodice.
  4. Govorni softveri za mobilne telefone će omogućiti slijepim osobama da mobilne telefone koriste isto kao i osobe koje vide. Ovo će pozitivno uticati na njihovu uključenost kroz bolju komunikaciju i kontakte. Na ovaj način će se postići veća sigurnost slijepih osoba, posebno van kuće.
  5. Bijeli štapovi su važno pomagalo za kretanje slijepih osoba. U ranijem periodu OOSST je obučila deset članova za kretanje uz pomoć bijelog štapa i iste im nabavila. Pošto se bijeli štapovi troše i oštećuju potrebno ih je ponovo obezbijediti kako bi slijepe osobe koje su osposobljene za samostalno kretanje i dalje mogle da se kreću uz pomoć bijelog štapa. Ovo će omogućiti veću samostalnost slijepih osoba.
  6. Slijepi i slabovidi učenici sa područja opštine Teslić će dobiti prilagođene (njima upotrebljive) udžbenike koje će koristiti tokom naredne školske godine. Uz pomoć prilagođenih udžbenika slijepi i slabovidi učenici stiču znanje, a samim tim i uslov za nastavak daljeg školovanja.
 7. U realizaciji projekta učestvuju:
  1. Gradimir Kragić - Kordinator projekta;
  2. Nedeljko Cvijanović, ekonomski tehničar - administrativno-tehnički asistent;
  3. Ružica Panić, diplomirani ekonomista - računovođa;
  4. Aleksa Radišić, profesor istorije - saradnik za prilagođavanje udžbenika

Verifikacija

Ispravan HTML   Ispravan CSS