Alati pristupačnosti:

 • • OOSS Teslić - Dnevnik u 2011.
 • • OOSS Teslić - Dnevnik u 2013.
 • • OOSS Teslić - Dnevnik u 2014.
 • • OOSS Teslić - Dnevnik u 2015.
 • OOSS Teslić - Dnevnik u 2012.

  Na ovoj web strani se nalaze događaji koje sam upisao u dnevnik za mjesece: januar, februar, mart, april, maj, juni, juli, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar.

  Januar 2012.

  U ovom poglavlju se nalaze događaji za januar 2012.

  Nedelja, 1. januar 2012

  Dnevnik za prošlu godinu sam završio, nastavljam za ovu 2012. za koju vjerujem da će biti uspješna.

  Utorak, 3. januar 2012

  Danas smo se prvi puta okupili u većem broju u našem prostoru. Imamo dvije stolice i jedan radni sto ali zato u prostoru imamo tri računara i jedan brajevi štampač.

  Sniman je prilog za televiziju Republike Srpske za emisiju "budimo ljudi". Predpostavljam da će to biti emitovano u četvrtak 5. januara u 15:57. Za emisiju su govorili: Dragoslav Nedić, sekretar organizacije, Boris Cvijanović učenik i Aleksa Radišić profesor u srednjoj školi.

  Dogovarali smo detalje kako da se prostor uredi i predložili da radni dani kancelarije budu utorak i četvrtak.

  Srijeda, 4. januar 2012

  Danas je dan kada je rođen Louis Braille, imao sam želju da ovo bude dan kada će se okupiti članovi organizacije. Međutim kako smo se juče okupljali to nije bilo uslova da se i danas okupimo.

  Uputio sam prvi zahtjev za finansijsku pomoć u ovoj godini opštini Teslić. Tražimo 455,00 km, kako bi platili troškove registracije organizacije u opštinskom sudu u Doboju.

  Četvrtak, 5. januar 2012

  Navratio sam u kancelariju zajedno sa Arminom, popravili smo kvaku na vratima, razgovarali o rasporedu u kancelariji.

  Očekivao sam da će u 15:57 na RTRS u emisiji, "budimo ljudi", biti prikazan prilog iz naše organizacije a koji je sniman u prošli utorak. Ipak ćemo za ovaj prilog sačekati 15 dana.

  Utorak, 10. januar 2012

  Razgovarao sam sa Miodragom Lukić u vezi plaćanja registracije organizacije kod opštinskog suda u Doboju. Postoji obećanje da će ovo biti riješeno u naredna tri dana.

  Četvrtak, 12. januar 2012

  Četvrtak je dan za kojeg smo se u načelu dogovorili da bude radni dan u organizaciji. Još je praznična atmosfvera i nema navika da se radi. Ipak danas sam proveo dva sata u kancelariji.

  Navratio je Branko Laušević - Didi, njegova majka Nada Laušević je slijepa osoba. Istina, živi u Banja Luci ali je velika vjerovatnoća da će biti član organizacije u Tesliću jer je tu rođena, radila i otišla u penziju. Didi bi inače mogao biti dobar pomažući član.

  Došao je i Dragan Kovačević iz firme "D-Soft" da vidi akustični kabinet za brajevi štampač, da se dogovorimo o ostalim poslovima koje treba da se urade u vezi brajevog štampača. Dogovorena je i narudžba brajevog papira.

  Ponedeljak, 16. januar 2012

  Danas je stigla odluka da je opština odobrila sredstva za registraciju organizacije. Još da izvrše uplatu i moguće je onda preuzeti dokumentaciju o registraciji u sudu u Doboju.

  Utorak, 17. januar 2012

  Danas sam ponovo u kancelariji, zajedno sa sekretarom organizacije Dragoslavem Nedić dogovaramo aktivnosti, narednu sjednicu upravnog odbora. Dogovorili smo da se u kancelariji vodi dnevnik rada.

  Sva arhiva će se čuvati u elektronskom i istovremeno i standardnom obliku. Dogovarali smo kako treba da izgleda pristupnica i koje podatke uzimamo za bazu podataka od svakog člana.

  Srijeda, 18. januar 2012

  Koliko sitnice mogu da zakomplikuju stvar možda najbolje pokazuje sledeći primjer. Opština je odobrila sredstva za registraciju organizacije, nečijom greškom, možda i mojom upisano je da nam treba 445,00 km umjesto 455,00 km. Tako da danas nije uplaćeno sudu za registraciju, mora se ispraviti odluka i tek onda možemo po dokumentaciju.

  Utorak, 24. januar 2012

  Poslao sam izjave učesnika obuke i to: Darka Letić, Dragoslava Nedić i Nataše Nedić. Ovim bi se trebalo završiti sve šta ima veze sa projektom "pomoc slijepim i slabovidim licima opstine Teslic u edukaciji i socijalizaciji" kada su u pitanju izvještaji. Treba staviti opremu u funkciju, osposobiti da se ona koristi. To će morati još sačekati neko vrijeme.

  Petak, 27. januar 2012

  Danas sam u osnovnom sudu u Doboju konačno preuzeo rješenje o registraciji organizacije i ovjerene statute. Ostaje još statistika u Banja Luci i što se tiče registracije van Teslića, ona je dovršena.

  Ponedeljak, 30. januar 2012

  Poslije nekoliko dana odsustva zbog prehlade, ponovo sam u kancelariji. Stavio sam u funkciju laserski štampač tako da se potrebni dokumenti mogu štampati i u samoj kancelariji.

  Kompletiram dokumentaciju o osnivanju organizacije. Tu su sada ovjereni primjerci statuta, sutra će tu biti rješenje o registraciji i spremam dokumentaciju za statistiku.

  Navratio je Nenad Bubić i dogovorili se da se nađemo u kancelariji sutra u redovnom radnom vremenu kada bi održali sjednicu upravnog odbora u užem sazivu.

  Februar 2012.

  U ovom poglavlju se nalaze događaji za februar 2012.

  Petak, 3. februar 2012

  Hladno je, temperature su ujutro između -15 i -12 a tokom dana oko -8. Danas ima i snijega pa ove sedmice nisam odlazio u kancelariju. Danas sam realizovao prvu donaciju za organizaciju. STR. "Alfa Elektro" nam je donirala tri produžna kabla sa po šest priključaka koji su nam potrebni za računare. Uz svaki računar treba najmanje četiri priključka za struju.

  Tokom realizacije projekta "pomoc slijepim i slabovidim licima opstine Teslic u edukaciji i socijalizaciji" bilo je donatora iz Teslića. Ovo je prva donacija neke privatne firme samoj organizaciji osim one pomoći koju je dala opština za registraciju organizacije.

  Nedelja, 12. februar 2012

  Zima je stegla, snijeg je preko 55 cm a temperature su noću padale i do -27°C. Ne odlazim u kancelariju već više od deset dana. Telefonom kontaktiram članove upravnog odbora, Dragoslava, Darka, Ružicu i ostale i oni takođe predlažu da se za sada nedolazi u kancelariju.

  Petak, 17. februar 2012

  Danas je urađena klasifikacija organizacije u zavodu za statistiku Rep. Srpske. Ovim je registracija organizacije završena. Kako se temperatura povećava a snijeg smanjuje to su realne šamse da sledeće sedmice organizacija nastavi da radi.

  Ponedeljak, 20. februar 2012

  Danas se bavim pripremom dokumentacije za poresku upravu, otvaranje žiro računa i zahtjevom MTEL-u za telefon i internet.. Za neki od ovih zahtjeva trebaju odluke upravnog odbora pa sam za sutra, utorak 21. februar zakazao drugu sjednicu upravnog odbora.

  Utorak, 21. februar 2012

  Danas nije održana planirana druga sjednica upravnog odbora. Nije se mogao obezbjediti kvorum. Darko Letić i Ružica nisu mogli doći zbog snijega i prevoza a Dragoslav je imao drugih važnih obaveza. Sjednicu smo pomjerili za četvrtak 23. februar 2012. godine.

  Ja i Armin Glancer smo sređivali kancelariju. Danas smo sredili čiviluk sada imamo mogućnost svi objesiti jakne, kapute i slično.

  Javio se projektant iz preduzeća "Lignum" i dogovorili smo se o njegovom dolasku u kancelariju da izmjeri i odredi veličinu potrebnih stolova. Za detalje zaduženi Aleksa Radišić i Nedeljko Cvijanović. Moglo bi se uskoro očekivati da se riješi i problem stolova.

  Srijeda, 22. februar 2012

  U kancelariju je dolazio projektant iz "InterLignum", izmjerio prostor i tokom dana poslao prijedlog kako bi trebalo urediti i postaviti stolove.

  Četvrtak, 23. februar 2012

  Danas smo konačno postavili natpis na vratima tako da se zna da je kancelarija broj 12, kancelarija Opštinske Organizacije slijepih i slabovidih Teslić. Nismo imali mašinu pa nismo mogli postaviti i natpis pisan brajevim pismom.

  Održana je druga sjednica upravnog odbora. Prisustovali su:

  1. Gradimir Kragić, predsjednik koji je predsjedavao sjednicom.
  2. Dragoslav Nedić, sekretar.
  3. Nenad Bubić, član upravnog odbora.

  Opravdano su bili odsutni:

  1. Ružica Simić, član upravnog odbora.
  2. Darko Letić, član upravnog odbora.

  Još su bili prisutni:

  1. Aleksa Radišić, predsjednik Nadzornog odbora.
  2. Armin Glancer, član Nadzornog odbora.
  3. Nataša Nedić, član organizacije.

  Upravni odbor je radio po sledećem dnevnom redu:

  1. Izvještaj o radu između prve i druge sjednice upravnog odbora.
   1. Usvajanje zapisnika sa prve sjednice upravnog odbora.
   2. Aktivnosti između prve i druge sjednice upravnog odbora.
  2. Dogovor i odluke o aktivnostima u vezi registracije organizacije.
   1. Izbor banke za otvaranje Žiro računa.
   2. Donošenje odluke o potpisnicima i načinu potpisivanja.
  3. Dogovor o osposobljavanju kancelarije za rad.
   1. Potrošni materijal.
   2. Sitni inventar.
   3. Telefon / internet / pošta.
   4. Namještaj.
  4. Dogovor o izradi obavezujući akata za 2012. godinu.
   1. Plan rada za 2012. godinu.
   2. Finansijski plan za 2012. godinu.
   3. Ostali dokumenti.
  5. Aktivnosti u narednom periodu.
   1. Pristupnica i evidencija članova.
   2. Kontakt sa MOS Doboj i SSRS.
  6. Ostalo.
   1. Tekuća pitanja.
   2. Dogovor o održavanju treće sjednice upravnog odbora.

  Više detalja o sjednici u posebnom dokumentu: zapisnik sa druge sjednice upravnog odbora.

  Petak, 24. februar 2012

  Danas je Branko Laušević - Didi u 16:30 uplatio dopunu za mobilni telefon od 20,00 KM, a kako je u toku neka akcija na taj iznos M:TEL je dodao još 10,00 KM i sada kredit iznosi 35,00 KM. Ovo daje priliku da se u narednih mjesec dana normalno komunicira sa članovima koji koriste mobilne telefone.

  Mart 2012.

  U ovom poglavlju se nalaze hronološki poredani događaji za mart 2012.

  Četvrtak, 1. mart 2012

  Danas sam krenuo da dovršavam obaveze koje su ostale a vezane su za žiro račun i priključak telefona i interneta. Od velike pomoći mi je bio Branko Laušević.

  Da bi se otvorio žiro račun potrebno je:

  1. Rjesenje o upisu u sudski registar - (kopija ovjerena od strane nadležnog organa- Opštine Teslić).
  2. Obavještenje Republičkog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnostima - (kopija ovjerena od strane nadležnog organa- Opštine Teslić).
  3. Potvrda o registraciji kod Poreske uprave- JIB - (kopija ovjerena od strane nadležnog organa- Opstine Teslić).
  4. Statut Organizacije - (original dokument ovjeren pečatom udruženja).
  5. Interni akt ili odluka o ovlaštenim osobama za zastupanje Organizacije - (original dokument ovjeren pečatom organizacije).
  6. Kopija lične karte (za sve osobe ovlaštene po računu) - (kopija ovjerena od strane nadležnog organa- Opštine Teslić).
  7. Kopija CIPS-ove prijave boravka (za sva lica ovlaštena po računu).
  8. Karton sa deponovanim potpisima (za sva lica ovlaštena po računu) sa podacima koji su naznačeni na kartonu.
  9. Dodatni formular za elektronsko bankarstvo.

  Kako je za otvaranje žiro računa ali i za M:TEL potrebna prijava iz poreske uprava JIB, prvo sam otišao u poresku upravu i za ovu potvrdu trebalo je donijeti sledeće dokumente:

  1. Rjesenje o upisu u sudski registar - (kopija( a orginalni dokument na uvid.
  2. Obavještenje Republičkog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnostima - (kopija( a orginalni dokument na uvid.
  3. Kopija lične karte (kopija) i ličnu kartu na uvid.
  4. Kopija CIPS-ove prijave boravka.
  5. Prijava - (obrazac PR1) ovjeren pečatom Organizacije.
  6. Republička taksa - (markica) od 2.00 KM.

  Da bi se u kancelariju organizacije u kojoj je već bio fiksni telefon, treba pripremiti sledeće dokumente za potpisivanje ugovora:

  1. Rjesenje o upisu u sudski registar - (kopija).
  2. Obavještenje Republičkog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnostima - (kopija).
  3. Potvrda o registraciji kod Poreske uprave- JIB - (kopija).
  4. Ugovor o zakupu poslovnog prostora ili izvod iz katastra o vlasništvu poslovnog prostora.
  5. Kopija lične karte (osobe koja je ovlaštena da potpiše ugovor o priključku telefona i interneta).

  Petak, 2. mart 2012

  I danas je bio dan za sređivanje dokumentacije. Uglavnom je kompletirana dokumentacija za otvaranje žiro računa. Još dvije ovjere kopija i jedan potpis i može se dokumentacija nositi u banku.

  Danas smo počeli razvrstavati dokumentaciju, originale koji se se čuvati u organizaciji i kopije koje će se koristiti za razno razne zahtjeve.

  Utorak, 6. mart 2012

  Danas je preduzeće "Lignum" doniralo dva stola za Organizaciju. Još stolice i može se zaključiti da u kancelariji imamo potreban namještaj. Donacija dva stola je za sada najveća donacija koju smo dobili.

  Srijeda, 7. mart 2012

  Danas sam predao svu potrebnu dokumentaciju za otvaranje žiro računa. Očekujem da sutra ili najkasnije u petak potpišem ugovor sa bankom o žiro računu.

  Danas je potpisan zahtjev za priključak fiksnog telefona. Kada se priključi telefon, onda će se potpisivati ugovor za ADSL.

  Četvrtak, 8. mart 2012

  Organizacija slijepih je tek osnovana i nije bilo prilike da u povodu međunarodnog dana žena organizuje nešto za svoje članice.

  Danas je utvrđen konačan raspored namještaja u kancelariji. Kada za to bude prilike izbacićemo ormare a postaviti police. Za sada ormari ostaju na mjestu gdje su i bili.

  Zvali su iz "Raiffeisen BANK dd" i tražili nekoliko detalja za potpisnike računa. Ugovor o žiro računu se potpisuje u subotu 10. marta od kada će žiro račun biti u funkciji.

  Petak, 9. mart 2012

  Zajedno sa sekretarom sam dogovorio sadržaj pristupnice. Sledeće sedmice štampamo pristupnicu i učlanjujemo članove. Pregledali smo spisak članova i sa njega skinuli one koji više nisu među živim.

  Dragoslav je razgovarao sa Predragom Radojčić, predsjednikom MOS Doboj i dogovorena je njegova posjeta sledeće sedmice i razgovor o detaljima vezanim za dokumentaciju članova iz Teslića.

  Ponedeljak, 12. mart 2012

  Danas sam potpisao ugovor u "Raiffeisen BANK dd" i otvoren je žiro račun za Organizaciju. Žiro račun je: 161-055-00270300-52.

  Zvali su iz "M:TEL", dogovoreno, sutra u 09:30 dolaze da provjere telefonsku liniju.

  Utorak, 13. mart 2012

  Dolazili su iz "M:TEL" i utvrdili da je linija za telefon ispravna. Treba promjeniti utičnicu za telefon a telefon će za dan ili dva biti uključen.

  Danas je radni dan kancelarije, došao je sekretar, konačno smo utvrdili tekst pristupnice.

  Četvrtak, 15. mart 2012

  Bio sam u "M:TEL", potpisan ugovor za fiksni telefon, preuzet telefon i sutra dolaze da priključe telefon. Dobili smo broj: 433-222. Istovremeno sam potpisao zahtjev za ADSL pristup internetu. Dogovoreno da se modem sa ruterom deblokira kako bi se sva četiri porta mogla koristiti za internu mrežu.

  Armin i Aleksa su popravili orman, na gornjem djelu ormana su bila vrata loše postavljena.

  Aleksa je javio da je dobijena donacija za šest stolica. Još da se priključi internet i kancelarija je u punoj funkciji.

  Petak, 16. mart 2012

  Danas su bili iz "M:TEL" i priključili telefon. Takođe dovezene su stolice. Donator privatna građevinska firma Stojčinović.

  Utorak, 20. mart 2012

  U kancelariji sam proveo od 09:00 - 11:30. Došao je i Dragoslav i Nenad Bubić. Konačno smo odštampali pristupnicu, treba jedna mala izmjena i od četvrtka popunjavam pristupnice.

  Dogovorili smo aktivnosti za narednu sedmicu i razmmišljali kako treba da izgleda plan rada za 2012. godinu koji će u formi radnog materijala na sjednicu upravnog odbora.

  Četvrtak, 22. mart 2012

  Danas smo morali promjeniti bravu na vratima jer se postojeća pokvarila. Kopirali smo dovoljno ključeva.

  U kancelariju su dolazili: Gradimir Kragić, Vlado Ćumurović sa suprugom, Armin Glancer i Aleksa Radišić.

  Danas je "M:TEL" priključio ADSL internet konekciju. Ovim je kancelarija stavljena u potpunosti u funkciju. Sada se može analizirati i zaključiti.

  1. Registracija organizacije:
   1. Registrovana organizacija kod osnovnog suda u Doboju.
   2. Razvrstana organizacija po djelatnostima kod republičkog zavoda za statistiku.
   3. Urađen JIB u poreskoj upravi.
   4. Otvoren žiro račun u "Raiffeisen BANK dd".
  2. Kancelarija je opremljena:
   1. Nabavljena dva radna stola.
   2. Nabavljeno šest stolica.
   3. Nabavljeno dovoljno produžnih kablova.
  3. Kancelarija još ima:
   1. Tri računara sa legalnim JAWS-om.
   2. Dva anReadera.
   3. Brajevi i laserski štampač.
   4. ADSL internet konekciju.
   5. Fiksni i mobilni telefon.

  Utorak, 27. mart 2012

  Proveo sam i danas u kancelariji od 08:45 do 12:30. Nije niko drugi navraćao. Podesio sam Winmail i sada se iz kancelarije mogu slati i primati poruke. U funkciji su dvije adrese: ooss.teslic@gmail.com i ooss.teslic@teol.net

  Osposobio sam Skype. Skype ime je: ooss.teslic. uradio sam update Windows-a i instalirao NVDA 2012.1.

  U kancelariji ima dovoljno kablova da se svi računari uvežu u mrežu zajedno sa brajevim štampačom. Samo da se kablovi pravilno postave i uvežu kako se ne bi gazili.

  Četvrtak, 29. mart 2012

  Danas smo popunili prve pristupnice. Armin, Dragoslav, Nataša. Nedeljku i Aleksi sam poslao pristupnice kao e-mail poruke.

  Certifikat za elektronsko bankarstvo još nije stigao. U Banci su rekli da to stiže iz Sarajeva.

  Od Dragana, vlasnika firme "D-Soft" sam dobio donaciju da preuzmemo kablove, tastaturu i zvučnike za računar koji je ostao bez toga.

  April 2012.

  U ovom poglavlju se nalaze hronološki poredani događaji za april 2012.

  Utorak, 3. april 2012

  Danas je navratio Nedjo Jović, donirao je tri otirača posebno rađena za našu kancelariju. Radi se o otiračima sa oznakama za smjer kretanja. Jedan je postavljen na početku stepenica, drugi na kraju a treći ispred ulaza u kancelariju. Otirači u uglu imaju napisan skraćeni naziv naše organizacije na brajevom pismu.

  Kompletiran je i treći računar, nedostajao je miš, zvučnici i tastatura.

  Četvrtak, 5. april 2012

  Zvali su iz banke. Stigao je certifikat za elektronsko plaćanje. Korišćenje certifikata, to jest elektronsko poslovanje će da krene kada njihov operator dođe u kancelariju i sve podesi.

  Počeli su da dolaze članovi. Danas je u kancelariji bila Petković Savka sa suprugom Ljubišom. Savka je izgubila vid prije dvije godine i još se sa gubitkom vida nije pomirila.

  Dolazio je Aleksa Radišić, Nedeljko Cvijanović i armin Glancer. Posjetili su nas: Savo Vidović, Dušan Kuzmanović, Gordana i Stojan Radišić.

  Petak, 6. april 2012

  Danas sam bio više od 5 sati u kancelariji. Svo vrijeme sam posvetio računarima. uradio sam sledeće:

  1. Update Windows 7. Instaliran je servis pack 1.
  2. Ostali update za Windows, programe i drajvere.
  3. Update JAWS. Instalirana je najnovija verzija JAWS 12.0. Instaliran je kompletan trening "DAISY" materijal.
  4. Update za Office 2007.

  Danas je bio predstavnik "Raiffeisen BANK" i u organizaciji je sada moguće elektronsko plaćanje, praćenje stanja žiro računa i sve ostalo šta je vezano za banku. Na žiro računu sam zatekao 95,00 KM. To je donacija "D-Soft" od 100 KM ali je banka skinula 5,00 KM za otvaranje računa. Sada će još skinuti 35,00 za elektronsko plaćanje.

  Subota, 7. april 2012

  Danas sam bio ponovo u kancelariji. Dogovorio sam se sa Borisem Cvijanović i Đorđetom Radišić da dođemo u kancelariju i da malo posvetimo pažnje brajevom štampaču.

  Kako je bila subota, osim parking službe drugi niko nije bio u zgradi. Upravo iz parking službe nas je Dubravka Medan častila sokom jer joj je bio rođendan.

  Utorak, 12. april 2012

  Danas sam bolestan, upala grla i nosa. Ležim kod kuće i nisam bio u organizaciji mada je predviđeno da budem.

  četvrtak, 12. april 2012

  Aleksa Radišić je razgovarao sa Predragom Radojčić, predsjednikom MOS Doboj i dogovorio sastanak u Doboju za četvrtak 19. aprila u vezi budućih odnosa OOSS Teslić i MOS Doboj.

  Kontaktirao sam Jovicu Radanović sekretara SSRS u vezi sporazuma opštinskih i međuopštinskih organizacija. Poslao je tokom dana i prijedlog tog sporazuma.

  Kontaktirao sam Milku Jaćimović, podpredsjednika SSRS u vezi izbornih aktivnosti. Ona je zadužena za regiju Doboj. Tokom dana poslala je uputstvo u vezi tih izbora.

  Utorak, 17. april 2012

  Od danas nema grijanja u kancelariji. Prošla sezona grejanja. Nije hladno i može se sjediti. Kako će biti tokom ljeta ostaje da se vidi.

  Zajedno sa sekretarom sam se upoznao o dopisima koji su stigli iz saveza. To su pravila o izborima i prijedlogu sporazuma o odnosima MOS Doboj i OOSS Teslić.

  SDS sprovodi akciju u kojoj u mjesnim zajednicama djele pakete humanitarne pomoći. Za potrebe naše organizacije dodjeljena su 5 paketa. Dogovoreno da se ti paketi daju našim članovima: Simić Stanko, Simić Ružica, Ćumurović Vlado, Miljić Veselin i Cvijetić Radojka.

  Srijeda, 18. april 2012

  Aleksa je potvrdio da je dogovoren sastanak u MOS Doboj za četvrtak 19. april u 10:00. Na sastanak odlazimo sutra. U ime OOSS Teslić će o budućim odnosima razgovarati: Aleksa Radišić, Gradimir Kragić i Dragoslav Nedić.

  Javio se telefonom Slobodan Todorović, roditelj dvoje slabovide djece. Dobio je odobrenje za nabavku računara. Dogovorili smo se da dođe u kancelariju sledećeg radnog dana.

  Četvrtak, 19. april 2012

  Danas sam bio u Doboju. Po ranijem dogovoru zajedno sa Dragoslavem i Aleksom, posjetili smo MOSS Doboj i dogovarali naše buduće odnose i saradnju. Baš nekako ovih dana je 40 godina od kako sam postao član saveza slijepih ali zadnjih 20 godina nisam bio član.

  Dogovoreno je da MOSS Doboj i OOSS Teslić potpišu sporazum o odnosima i saradnji. Prema tom sporazumu OOSS Teslić će nastaviti kao samostalna opštinska organizacija i kada postane član saveza slijepih Republike Srpske, preuzeće potrebnu dokumentaciju iz MOSS Doboj.

  Petak, 20. april 2012

  Danas sam bio u kancelariji. Grejali su pa je bilo prijatno. Nastavio sam podešavati računare. Sada sva tri računara imaju instaliran Skype, WinMail program za e-poštu. Ostaju još detalji za mrežu.

  Prijavljen je jedan novi član. Učenik prvog razreda osnovne škole. Samo sedam godina.

  Utorak, 24. april 2012.

  Sa sekretarom Dragoslavom sam dogovarao tekst sporazuma sa MOSS Doboj. Dogovoren je sastanak sa direktorom centra za socijalni rad za petak, 27. april. Tema razgovora je rad ooss Teslić.

  Telefonom sam kontaktirao sa dva člana i saznao za još jednu slijepu osobu sa Đulića.

  Četvrtak, 26. april 2012

  Poslao sam prijedlog sporazuma o međusobnim odnosima MOSS Doboj i OOSS Teslić Predragu Radojčić, predsjedniku MOSS Doboj. Stigao je odgovor da je prijedlog dobro urađen.

  Popunjene su dvije nove pristupnice. Intervenisano za nabavku jednog računara preko fonda zdravstvenog osiguranja.

  Dogovorena pomoć oko konfigurisanja računarske mreže u kancelariji i uvezivanju svih štampača u njoj.

  Petak, 27. april 2012

  Danas je opštinsku organizaciju slijepih i slabovidih posjetio direktor centra za socijalni rad, gospodin Ratko Markočević. Razgovarali smo o organizaciji, njenom osnivanju, onom šta trenutno radi i planovima za ovu godinu. U razgovorima smo se najviše bavili mogućom saradnjom. Ja i sekretar organizacije smo zadovoljni ovim razgovorom i vjerujemo da će doći do konkretne saradnje.

  Ponedeljak, 30. april 2012

  Danas su organizaciju slijepih u Tesliću posjetile Zumreta Galijašević iz Tešnja i Janja Penava iz Usore. Zumreta počinje da uči samostalno kretanje i orjentaciju a Janja je student i vjerovatno budući peripatalog. Pokazao sam im nekoliko tipova štapova, dužina i vrhova. Poslije smo bili u Banja Vrućici gdje je Zumreta vježbala samostalno kretanje.

  Maj 2012.

  U ovom poglavlju se nalaze hronološki poredani događaji za maj 2012.

  Četvrtak, 3. maj 2012

  Prošli utorak je bio praznik rada, bio je 1. maj i nisam dolazio u kancelariju. Danas je došla Sanja Kolović, socijalni radnik, zaposlena u centru za socijalni rad. Ona je zadužena ispred Centra za saradnju sa Opštinskom Organizacijom slijepih i slabovidih Teslić.

  Razgovarali smo o konkretnim oblicima saradnje. Sanja i Centar će nam pomoći oko izrade socijalne karte naših članova, prikupljanju podataka o slijepim i slabovidim osobama na području opštine Teslić. Centar će sutra realizovati svoju konkretnu materijalnu pomoć u kancelarijskom materijalu.

  Pokušao sam obaviti nekoliko kontakata sa Savezom slijepih Republike Srpske, sa zamjenikom načelnika opštine Teslić. Danas to nije bilo moguće. Ili još traje praznik ili su se poslije praznika prihvatili rada.

  Petak, 4. maj 2012

  Danas sam izvršio prvo plaćanje računa za organizaciju. Putem elektronskog bankarstva plaćen je račun telekomu za telefon i internet za mart mjesec. Iznos od 30,46 KM. Kako je nešto bilo problema sa plaćanjem, prvi puta nešto plaćam, zaokružio sam iznos pa sam tako telekomu darivao 0,04 KM. Nek se zna da OOSST nije škrtica...

  Danas je Aleksa preuzeo u "Copy Centru" kancelarijski materijal kojeg je donirao Centar za socijalni rad. Fascikle za evidenciju članova, papir za štampač, registre i koverte.

  Ponedeljak, 7. maj 2012

  Mada sam telefon platio elektronskim bankarstvom, trebalo je da obavim tri telefonska razgovora dok je potvrđeno da je telefon plaćen.

  Razgovarao sam sa Jovicom Radanović, sekretarom saveza slijepih Republike Srpske. Dogovorio sam detalje za narudžbu članskih knjižica, očnih kartona i kartona za matičnu evidenciju.

  Utorak, 8. maj 2012

  Danas je kancelariju posjetila Mira Ristić, moja poznanica iz bivše firme. Mira je sada zaposlena u Italiji u mjestu Bolzani u jednom od najvećih centara za slijepe. Ima zanimljiva iskustva jer tamo radi skoro 15 godina. Pokušaće da nam omogući neki oblik saradnje.

  Tamošnje organizacije i centri za slijepe imaju svoje kase gdje gosti ostavljaju nešto novca pa se tako nakupi dovoljno novaca za troškove koje je teško pokrivati računima. Mira je tražila kod nas kasu i iznenadila se da tako nešto nemamo. Mira nam je ipak ostavila 50,00 KM.

  Četvrtak, 10. maj 2012

  Danas je u organizaciju navratilo više članova. Dogovoreno je održavanje treće sjednice upravnog odbora za četvrtak 17. maj 2012, predložen dnevni red i dogovorene obaveze za tu sjednicu.

  Preuzet je kompletan kancelarijski materijal kojeg je donirao centar za socijalni rad u Tesliću. Upućen je zahtjev savezu slijepih za članske karte, kartone matične evidencije i očne kartone.

  Utorak, 15. maj 2012

  Danas nisam bio u kancelariji. Imam alergijske reakcije a kako u petak putujem u Zagreb, čuvao sam se da ne zakomplikujem stvar.

  Javio se Aleksa i potvrdio da je konačno odobreno pet paketa materijalne pomoći za članove Opštinske Organizacije slijepih i slabovidih Teslić. Paketi se preuzimaju sutra.

  Javila se i Mira Ristić iz Italije, ima dobre šamse da se dobije neka pomoć i iz Italije. Čini mi se da se Mira raduje toj šamsi više nego ja.

  Iz saveza slijepih Republike Srpske, Jovica Radanović sekretar saveza je poslao: Zakon o socijalnoj zastiti Republike Srpske kao i Konkurs - sredstva lutrije na koji se može konkurisati nekim projektom. Ovo je prvi puta da dobijamo iz saveza neku informaciju a da je prije toga nismo tražili.

  Srijeda, 16. maj 2012

  Aleksa je danas preuzeo pet paketa materijalne pomoć koju nam je dao SDS opštinski odbor Teslić. Dva paketa je već podjelio, ostala tri će biti podjeljena tokom dana ili sutra. Paketi sadrže: vreću brašna od 25 KG, 5 litara ulja, šećera i soli. Deterdžent i tjesteninu. Ovo je prvi puta od kako smo se osnovali da djelimo pomoć.

  Dogovaramo se za projekte kojim bi konkurisali na sredstva lutrije a čiji smo konkurs juče dobili. Sutra se dogovaramo o konkretnim prijedlozima kao i o načinu pisanja projekta.

  Konačno sam danas razgovarao sa Koviljkom Špirić. Ona je trenutno ambasador Bosne i Hercegovine u Poljskoj. Koviljku poznajem od ranije i dobro smo sarađivali kada je vodila organizaciju "Futura plus". Nadam se konkretnoj saradnji.

  Sastanak sa direktorom filijale fonda zdravstvenog osiguranja u Tesliću sam dogovorio za sledeću sedmicu. Treba da razgovaramo o tom šta slijepe i slabovide osobe mogu da realizuju preko ovog fonda.

  četvrtak, 17. maj 2012

  Danas smo u organizaciji razgovarali o mogućnosti da konkurišemo nekim projektom kod ministarstva zdravlja i socijalne politike vlade Rep. Srpske za sredstva koja se raspoređuju kao sredstva lutrije. Ideja je dosta, Aleksa i Nedeljko će za vikend razraditi te ideje.

  Ponedeljak, 21. maj 2012

  Danas sam bio u opštini Teslić u razvojnoj službi. Razgovarao sam sa rukovodiocom službe, Draganom Mišić. Razgovarali smo o našem projektu kojim konkurišemo kod ministarstva zdravlja za sredstva lutrije. Obećana finansijska podrška.

  Mišić nas je upoznao da postoji mogućnost da dobijemo pomoć iz Italije, potrebno napraviti spisak potreba.

  Utorak, 22. maj 2012

  Danas je padala kiša, pokisao sam dok sam došao do kancelarije. Članovi obećali pomoć ako se razbolim.

  Pokušali smo odštampati naljepnicu za radno vrijeme i pokvario nam se štampač. Možda će biti malo većih problema sa štampačom.

  Spremio sam dnevni red za 3. sjednicu Upravnog Odbora koja će se održati sledeće sedmice.

  Opet nismo dobili telefonski račun, Armin preuzeo račun od kontrola u pošti. Dogovorili se da ovlastimo Armina da preuzima svu našu poštu.

  Aleksa i Nedeljko rade na projektu za sredstva lutrije. Urađeno dosta. Dokumentacija će biti kompletirana do sledećeg utorka.

  Danas se telefonom javio jedan novi član. Ima 83. godine, to je svakako najstariji član kojeg sada imamo na evidenciji.

  četvrtak, 24. maj 2012

  Plaćen račun za telefon i internet za april 2012. iznos 55 km. Na računu nam ostalo samo 2 km a u gotovini imamo 50 km

  Poslao sam pismo namjere o saradnji za "Centro Ciechi San Raffaele" u Italiji. Nadam se konkretnom odgovoru i saradnji.

  Poslat zahtjev savezu slijepih Rep. Srpske u vezi članskih knjižica, matične evidencije i očnih kartona. Aleksa u utorak ide u banja Luku pa će lično preuzeti.

  Kontaktirao sam televiziju Rep. Srpske i napisao zahtjev za oslobađanje od takse na posjedovanje TV i radio prijemnika.

  Utorak, 29. maj 2012

  Danas smo poslali dokumentaciju projekta za sredstva lutrije Republike Srpske. Očekujemo da ćemo dobiti sredstva.

  Aleksa je navratio u Savez slijepih Republike Srpske i preuzeo članske knjižice, kartone matične evidencije i očne kartone.

  U kancelariji smo bili ja, sekretar Dragoslav, članovi Nataša i Armin.

  Četvrtak, 31. maj 2012

  Danas nisam bio u kancelariji mada je bio predviđen termin za dolazak. Telefonom sam razgovarao sa Predragom Radojčić u vezi sporazuma o međusobnim odnosima. MOSS Doboj još nije imao svoju godišnju i izbornu skupštinu.

  Jun 2012.

  U ovom poglavlju se nalaze hronološki poredani događaji za jun 2012.

  Utorak, 5. jun 2012

  Opet sam pokisao, opet je padala kiša dok sam pješačio do kancelarije. Zbog kiše niko nije dolazio od članova organizacije. Na stolu sam zatekao članske knjižice, očne kartone i dokumentaciju za evidenciju članova koju je donio Aleksa iz Saveza slijepih Republike Srpske.

  Odgovorio sam Milki Jaćimović na poruku i poslao osnovne podatke vezane za izbore u organizaciji. Milka je podpredsjednik SSRS. Kontaktirao sam Predraga radojčić, predsjednika MOSS Doboj u vezi sporazuma o odnosima između OOSS Teslić i MOSS Doboj. Skupština u Doboju još nije održana.

  U kancelariji ponovo radi laserski štampač. Zaglavili smo ga tako što smo pokušali štampati na papiru koji nije za ovaj štampač.

  Tokom dana navratila je Zumreta Galijašević iz tešnja i Janja Penava koja obučava Zumretu za samostalno kretanje i orjentaciju. Za Zumretu je stigao bijeli štap iz Londona kojeg sam nabavio preko moje poznanice iz Beograda. Ja sam sebi nabavio brajevu tablicu za pisanje brajevog teksta u kojem brajeva slova imaju veći razmak i namjenjeno je za one slijepe osobe koje nemaju dobar osjećaj u prstima da čitaju.

  Telefonom sam kontaktirao nekoliko članova i konačno je dogovoreno da će se treća sjednica Upravnog Odbora održati u četvrtak 7. juna 2012. sa početkom u 12:30.

  Četvrtak, 7. jun 2012

  Na osnovu člana 44 Statuta Opštinske Organizacije slijepih i slabovidih Teslić zakazao sam treću sjednicu Upravnog Odbora za četvrtak, 7. jun 2012. godine. Sjednica je održana danas u kancelariji organizacije sa početkom u 12:30.

  Sjednici su prisustovali:

  1. Gradimir Kragić, predsjednik,
  2. Dragoslav Nedić, sekretar,
  3. Ružica Simić, član Upravnog Odbora,
  4. Darko Letić, član Upravnog Odbora.

  Opravdano odsustovao, Nenad Bubić.

  Upravni Odbor je radio po sledećem dnevnom redu:

  1. Izvještaj između 2. i 3. sjednice Upravnog Odbora. (23. februar - 7. jun).
  2. Odluka o načinu vođenja evidencije članova u OOSS Teslić.
  3. Izbor blagajnika, angažovanje knjigovođe i trenutno finansijsko stanje u organizaciji.
  4. Izmjene memoranduma, vizit karta i web strana organizacije.
  5. Projekt za Ministarstvo zdravlja i socijalne politike (sredstva lutrije Rep. Srpske).
  6. Dogovor o održavanju prve redovne Skupštine OOSS Teslić.
   1. Odluka o članarini,
   2. Odluka o izboru odbornika u Skupštini Organizacije,
   3. Sporazum o međusobnim odnosima i saradnji između MOSS Doboj i OOSS Teslić.
   4. Zahtjev za članstvo u SSRS.
   5. Ostale odluke.
  7. Plan rada za 2012.
  8. Finansijski plan za 2012.
  9. Tekuća pitanja.
   1. Pismo namjere o saradnji sa Centro Ciechi San Raffaele - Bolzani,
   2. Zahtjev za crveni krst Italije,
   3. Ponuda za pomoć iz USA,
   4. Aktivnosti u narednom periodu,
   5. Ostalo.

  Utorak, 12. jun 2012

  Proveo sam radno vrijeme u Organizaciji. Navratio je Armin sa sinom Robertom koji živi u Izraelu.

  Srijeda, 13. jun 2012

  Urađen je dokument pod nazivom: "Molba za obezbjeđivanje udžbenika u elektronskoj formi" i poslat specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica Republike Srpske. To je pokušaj da se preko biblioteke obezbjede udžbenici za učenike koji su u redovnim školama.

  Utorak, 19. jun 2012

  Danas smo počeli sa pripremom za evidencijom članova. Određeni su članski brojevi, spremljena dokumentacija i sledeće sedmice počinje sređivanje evidencije članova OOSS Teslić

  Urađen je novi memorandum koji sada ima sve potrebne podatke kao što su: Fiksni i mobilni telefon, obadvije e-mail adrese te žiro račun i matični broj.

  Četvrtak, 21. jun 2012

  Danas je u kancelariji došao Boris i proveo cijelo vrijeme. Iz opštine je došao Dušan Kuzmanović da uzme podatke potrebne za evidenciju organizacije kao eventualno one organizacija koja je spremna da bude uključena u prihvatanje maloljetnika koji su obuhvaćeni zakonom o maloljetničkoj delikvenciji.

  petak, 22. jun 2012

  Predali smo zahtjev za finansijska sredstva iz budžeta za 2012. godinu

  U opštini je potpisan ugovor o saradnji OOSS Teslić i opštine na realizaciji projekta "Lot 3".

  Skupština MOSS Doboj će se održati u utorak 26. juna sa početkom u 09:30 u Doboju. Pozvani smo da prisustvujemo i dogovarao sam oko odlaska na tu sjednicu.

  Utorak, 26. jun 2012

  Danas je u Doboju održana izborna Skupština MOSS Doboj. Jedna od tačaka dnevnog reda je bio i sporazum o međusobnim odnosima i saradnji između MOSS Doboj i OOSS Teslić. Ovim sporazumom je predviđeno da Opštinska Organizacija slijepih i slabovidih Teslić nastavlja da djeluje samostalno. Sporazumom je prediđeno da se nastavlja saradnja u svim oblastima gdje je ta saradnja moguća.

  Sporazum takođe predviđa preuzimanje dokumentacije onih članova koji su do sada bili članovi MOSS Doboj a sada dobrovoljno pristupe u OOSS Teslić.

  Srijeda, 27. jun 2012

  Jutros sam razgovarao sa načelnikom opštine u vezi našeg zahtjeva za finansiranje OOSS Teslić. Obećao je da će tokom ove sedmice biti riješen naš zahtjev.

  Stižu neke vijesti da nam je projekat kod ministarstva zdravlja i socijalne politike prošao. Radi se o projektu kojim smo konkurisali za sredstva lutrije Republike Srpske.

  Četvrtak, 28. jun 2012

  Danas smo u kancelariji spremili i poslali zahtjev prema SSRS da nas prihvate kao punopravnog člana. Očekujemo da se o našem zahtjevu raspravlja narednih dana.

  Juli 2012.

  U ovom poglavlju se nalaze hronološki poredani događaji za juli 2012.

  Utorak, 3. jul 2012

  Vruće je, temperature tokom dana dolaze i do 39 stepeni. Danas nisam bio u kancelariji, baš zbog tih vrućina. I ostali članovi su vezani za hlad i hladovanje.

  Četvrtak, 5. jul 2012

  Jutros sam razgovarao sa opštinom, saznao sam da nam je odobreno 1.000 KM. Možda tokom dana bude i na žiro računu. Ovo je prva uplata da smo od opštine dobili neki novac.

  Petak, 6. jul 2012

  Danas sam dao intervju za radio Antena M iz Podgorice. Intervjuje ne volim ali sam odlučio da Božidara Dendu ne odbijem. Pričao sam o deset godina liste SliKom, o slijepim i informatici ali i o našoj novoj organizaciji slijepih u Tesliću.

  Ponedeljak, 9. jul 2012

  Konačno, na žiro računu imamo 1002 konvertibilne marke. Barem do kraja godine imamo osigurana sredstva za telefon, internet i ostale troškove bez koji ne bi mogli funkcionisati.

  Petak, 13. jul 2012

  Utvrdili smo da nam nije isključen telefon, internet mada su rokovi za plaćanje duga istekli. Zato je danas popunjen nalog za plaćanje, tako prvi novac kojeg smo dobili od opštine trošimo za redovne obaveze organizacije.

  Kancelarija je okrenuta ka suncu pa je tokom prijepodneva toplo i teško da se može ozbiljno raditi. Susjedne kancelarije sve otvaraju vrata i na taj način se hlade.

  Utorak, 17. jul 2012

  Ovaj dan, ovo jutro ću pamtiti vjerovatno dugo... Jutros u 08:15 u Cetinskoj ulici na pješačkom prelazu sporedne ulice, sa ispravno postavljenim štapom u desnoj ruci, udarila su me kola.

  Krenuo sam u organizaciju, na 300 metara do organizacije iz sporedne ulice, vozeći u rikverc udario me Vasić (Slavka) Ernest. Pao sam i povrijedio se.

  Vozač je bio korektan, pružio mi prvu pomoć, još je neko pomogao. Onda me vozač odvezao do hitne pomoći. Utvređene lakše povrede, šok i visok pritisak.

  Policija, zapisnik, izjava i na kraju lično veliki osjećaj zadovoljstva jer sam prošao bez velikih povreda. Javio sam se članovima organizacije i rekao da su dobro prošli. Mogli su ostati bez predsjednika nakon samo 8 mjeseci.

  Utorak, 24. jul 2012

  Danas sam ponovo u kancelariji, došao sam istom ulicom u kojoj sam prije sedam dana imao saobraćajnu nesreću. Nisam se još oporavio ali pokušavam da se krećem.

  Danas je stiglo zvanično obavještenje da nam je prošao projekt kod ministarstva zdravlja i socijalne zaštite kojim smo konkurisali za sredstva lutrije Rep. Srpske za prvu polovinu 2012. godinu. Ukupan iznos sredstava koje smo tražili projektom je manji za 270 KM, nadam se da to neće stvoriti neki problem u realizaciji projekta.

  Petak, 27. jul 2012

  Danas se u kancelariji sastao projektni tim koji treba da realizuje projekt: "POMOĆ U ŠKOLI I SOCIJALIZACIJI SLIJEPIH I SLABOVIDIH OSOBA". Članovi projektnog tima su:

  1. Aleksa Radišić - kordinator.
  2. Gradimir Kragić - predsjednik organizacije.
  3. Dragoslav Nedić - sekretar organizacije.
  4. Sanja Kolović - predstavnik centra za socijalni rad.
  5. Nataša Jotanović - predstavnik opštine Teslić.
  6. Nedeljko Cvijanović - asistent u projektu.

  Članovi projektnog tima su se upoznali sa detaljima projekta, odredđena su zaduženja i dogovorene prve aktivnosti.

  Avgust 2012.

  U ovom poglavlju se nalaze hronološki poredani događaji za juli 2012.

  Petak, 3. avgust 2012

  Odputovao sam u Beograd i ostajem 5 dana. Tokom boravka u Beogradu posjetio sam Narodnu biblioteku i upoznao se sa čitaonicom za slijepe i taktilnim trakama koje vode do nje.

  i ostal

  Takođe na željezničkoj stanici sam pronašao taktilnu stazu i brajevu info tablu sa detaljima vezanim za stanicu.

  Petak, 10. avgust 2012

  Danas sam zajedno sa Aleksom dogovarao detalje za početak realizacije našeg projekta. Utvrđeni su kandidati a ostaje da se provjeri samo još nekoliko detalja.

  Juče je održan sastanak u udruženju distrofičara. Oni u sklopu svog projekta organizuju okrugli sto na temu položaj osoba sa invaliditetom. Okrugli sto će se održati u srijedu 15. avgusta.

  Utorak, 14. avgust 2012

  Noćas sam se vratio iz Beograda a već u 08:30 sam bio u kancelariji organizacije. Aleksa i Nedeljko su tokom vikenda sređivali protokol.

  U kancelariji udruženja distrofičara smo dogovorili sve detalje za sutrašnji okrugli sto. Iz organizacije slijepih i slabovidih Teslić na okrugli sto će doći pet članova.

  Sreda, 15. avgust 2012

  U kancelariji organizacije sam dogovarao detalje za početak opismenjavanja pet slijepih osoba koje će prvi puta da uče Brajevo pismo. Opismenjavanje će da vode Dragoslav i Nataša Nedić.

  Danas je održan okrugli sto na temu promocije prava osoba sa invaliditetom. Ne baš veliki odziv ali svakako vrijedan događaj. U domu zdravlja Teslić se postavlja platforma koja će omogućiti da osobama u kolicima budu dostupne sve usluge doma zdravlja. Povodom ovog projekta organizovan je okrugli sto kojim se promovišu prava osoba sa invaliditetom.

  Četvrtak, 16. avgust 2012

  Danas je krenula obuka za tri napredna korisnika računara. Predviđeno je da se radi 32 časa. Obuka se radi u kancelariji organizacije slijepih u Tesliću.

  Privatno preduzeće "Simeks" nam je doniralo jednu policu. Ova polica treba da zamjeni dva stara i velika ormara.

  Petak, 17. avgust 2012

  Nastavljena je obuka, to su u stvari prva dva časa jer je juče bio samo dogovor kako da radimo.

  U 11:00 sam bio u opštini na sastanku NVO i predstavljanju novog načina finansiranja organizacija iz budžeta SO Teslić. UNDP i SO Teslić su potpisali sporazum i njime obezbjedili 240.000 KM za nevladine organizacije u Tesliću. Predstavljen je plan aktivnosti. Raduje saznanje da će sada biti više novca na raspolaganju. Ko će ga dobiti, čiji će projekti proći, ostaje da se vidi.

  Nedelja, 19. avgust 2012

  U hotelu kardijal sam popio kafu sa Dragoslavom, Natašom, Aleksom i Nedeljkom. Bio je to neobavezan razgovor o mogućim projektima, kursu za brajevo pismo i ostalim temama. U Banja Vrućici na oporavku je i Branko Suzić, predsjednik Saveza slijepih Rep. Srpske. Nije nam se javio, nismo ga sreli. Predpostavljamo da se oporavlja i odmara i da sada nije vrijeme za razgovore o savezu i organizaciji u Tesliću.

  Ponedeljak, 20. avgust 2012

  Nastavlja se obuka učenika za rad na računarima, danas je rađen 3 i 4 čas. Kupili smo tri slušalice kako bi svako za svojim računarem mogao mirno raditi.

  Utorak, 21. avgust 2012

  Dan sam proveo u kancelariji sa namjerom da uredim dokumentaciju, posebno da napišem dopis za MOSS Doboj o preuzimanju dokumentacije za naše članove.

  U udruženju distrofičara sam razgovarao o mogućim zajedničkim projektima. Mislim da ideja o sigurnim raskrsnicama je prihvatljiva i za njih.

  Aleksa pokušava da u saradnji sa SSRS dogovori detalje o udžbenicima u elektronskom formatu. Razgovori se odvijaju, rezultata još nema.

  Srijeda, 22. avgust 2012

  Danas sam u ime OOSS Teslić potpisao sporazum o pristupanju Koaliciji OOSI regije Doboj. Neformalna grupa OOSI regije Doboj , je grupa koja svoj rad usmjerava ka aktivnom učešću u procesu uključivanja invalidnosti u lokalne politike na teritoriji regije Doboj (Derventa, Doboj i Teslić) i općina Doboj Jug, a u vezi sa mobilizacijom zajednice, procesom potreba i definisanjem mogućih odgovora na te potrebe, stvaranjem okruženja koje uključuje OSI.

  Nastavljena obuka za rad na računaru, napredna grupa. Danas je u kancelariju prvi puta navratila Timka Jašarević.

  Uveče sam kontaktirao Branka Suzić, on je u Banja Vrućici na oporavku. Dogovorili smo da se narednih dana sretnemo i razgovaramo.

  Četvrtak, 23. avgust 2012

  Po projektu "pomoc u skoli i socijalizaciji slijepih i slabovidih osoba" predviđeno je da danas krene obuka za 5 slijepih osoba koji će se osposobiti da koriste brajevo pismo. Prva dva časa su prošla dobro. Prisustovali su: Timka Jašarević, Stanko Simić, Armin Glancer i Veselin Miljić. Slobodan Jović će se pridružiti od 3. septembra kada krene školski prevoz učenika.

  Petak, 24. avgust 2012

  Tokom jutra navratila je Ružica Simić, član upravnog odbora. Ružica rijetko dolazi u grad pa je zato rijetko i u kancelariji.

  Nastavljena obuka za rad na računaru, napredna grupa.

  Uveče sam se sreo sa Brankom Suzić, predsjednikom SSRS. Branko je u Banji na oporavku poslije hiruškog zahvata na srcu. U opuštenom razgovoru u društvu Brankove supruge i Alekse Radišić razgovarali smo o OOSS i drugim stvarima. Sada znam da su sve naše poruke, sva naša pisma stigla u savez.

  Ponedeljak, 27. avgust 2012

  Nastavljena obuka napredne grupe za rad na računaru, rađeni časovi 9 i 10.

  Prijavljen novi član iz Očauša. Poslao sam spisak od 22 člana u MOSS Doboj za kojeg preuzimamo dokumentaciju.

  Tokom dana stigla je vijest da je u porodičnom sukobu ubijen Dragan Kuzmanović. Vijest izgleda ovako:

  TESLIĆ - Vlado Kuzmanović (64) iz Donjih Kuzmana, kod Teslića, ubio je u nedjelju uveče pred porodičnom kućom bratića Dragana (22).

  Vidjevši da mu je sin pogođen, otac Vojko (68) otrčao je do svoje kuće, uzeo lovačku pušku i ubio brata Vladu. Dragan Kuzmanović, inače slijepi mladić, ubijen je nakon što je pokušao da smiri sukob i svađu između oca Vojka i strica Vlade.

  Porodična tragedija, koja je u crno zavila Kuzmanoviće, dogodila se oko 18 časova u do juče mirnom selu Donji Kuzmani, gdje su dva brata živjela s porodicama u odvojenim kućama.

  Motiv su bili neriješeni imovinski odnosi između dva brata, a tragedija se desila u dvorištu kuće Vlade Kuzmanovića. Vlado je hicem pogodio slijepog bratića u desnu butinu. Vidjevši da mu je sin pogođen, Vojko je otišao do svoje kuće, uzeo lovačku pušku od starijeg sina te sa dva hica pogodio svog brata Vladu i ubio ga na mjestu.

  Vojko je zatim automobilom odvezao teško ranjenog Dragana do bolnice u Tesliću, odakle su ga nakon ukazane pomoći uputili u Doboj. Na putu do dobojske bolnice Dragan je preminuo. Vojko je nakon svega pozvao policiju i predao se.

  Utorak, 28. avgust 2012

  Do Teslića uglavnom dolazim tako što stopiram. Od kako je počela rekonstrukcija mosta na Usori put do grada je duplo duži i isto toliko nepristupačniji. Jutros mi je stao Đoko Stanković, dugogodišnji direktor centra za socijalni rad i dobar saradnik slijepih u Tesliću. Obećao je skromnu pomoć Organizaciji slijepih u Tesliću i spremnost da pomogne slijepim penzionerima.

  Srijeda, 29. avgust 2012

  Kontaktirao sam centar za socijalni rad u Tesliću, u postupku ostvarivanja prava na tuđu njegu i pomoć za osobe oštećenog vida traže kopiju očnog kartona. Ovo je prvi puta da se kao organizacija srećemo sa ovakvim zahtjevom. Pojasnili su zašto to traže. Za njih je to najbolji dokument da dođu do pravog podatka o kategoriji i stepenu oštećenja vida.

  U kancelariji je zasjedala komisija koja je otvarala ponude za fjuzer i softver za brajevi štampač a sve po projektu "POMOĆ U ŠKOLI I SOCIJALIZACIJI SLIJEPIH I SLABOVIDIH OSOBA". Članovi komisije su:

  1. Nataša Jovičić - Vuković iz opštine Teslić.
  2. Dragoslav Nedić, sekretar organizacije.
  3. Aleksa Radišić, aktivista u organizaciji.

  Prisustovali su još: Gradimir Kragić, predsjednik organizacije i Nataša Nedić, član.

  Nastavljena obuka za rad na računarima. Od naredne sedmice zbog škole obuka će da ide nešto sporijim tempom. Istovremeno, treba sa obukom da krene i druga grupa.

  Četvrtak, 30. avgust 2012

  Nastavljena obuka za brajevo pismo. Danas rađene tehnike pisanja brajevog pisma. Brajeva tabla, mašina i štampač.

  Urađena odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku fjuzera i softvera za brajevi štampač. Iz opštine stiglo obavještenje o seminaru za pripremu projekata za sredstva kojeg će raspisati opština i UNDP.

  Septembar 2012.

  U ovom poglavlju se nalaze hronološki poredani događaji za septembar 2012.

  Utorak, 4. septembar 2012

  Ovaj dan se nekada slavio kao dan opštine a bio je posvećen konačnom oslobođenju Teslića u drugom svjetskom ratu. U Tesliću je postojala ulica 4. septembar, mjesna zajednica i jedno preduzeće. Danas od toga nema ništa.

  Uobičajen radni dan pa tako uobičajen radni dan i u OOSS Teslić. U grad dolazim zavisno od toga kako se snađem. Jutros sam poslije dugžeg vremena, ne sjećam se kada sam zadnji puta, došao autobusom. Naravno da me putnici nisu prepoznali da sam slijep pa sam tako prestajao sve do centra grada.

  Stigao je CD sa četiri knjige u elektronskom (*.pdf) formatu za osmi razred osnovne škole. Ovo je prvi puta da za naše učenike dobijamo knjige u elektronskom formatu. Biće problema da se ovaj format dovede u upotrebljiv format ali je dobro da se od nečeg počelo.

  U kancelariju su navratili Ružica Simić i Armin Glancer. Navratio je i neki momak koji je prikupljao pare za kupovinu udžbenika. Mislim da nije pročitao natpis na vratima, vjerovatno da jest da ne bi navratio. Iz opštine je stigao dnevni red za seminar u petak 7. septembra. Iz udruženja paraplegičara Doboj je zvala Dragica da provjeri da li ću sutra doći na sastanak u Doboj.

  Srijeda, 5. septembar 2012

  Danas sam bio na sastanku u udruženju paraplegičara Doboj u Doboju. Bio je to sastanak regionalne koalicije invalidskih organizacija iz Doboja, Teslića, Petrova i Doboj jug. Razgovaralo se o treningu koji će se održati od 08-16 oktobra u Neumu.

  OOSS Teslić je član ove koalicije tek od prije petnaest dana tako da je za mene ovo bio prvi sastanak i prilika da se upoznam sa predstavnicima invalidskih organizacija iz Doboja, Petrova i Doboj juga.

  Četvrtak, 6. septembar 2012

  Nastavljena obuka za brajevo pismo. Kandidati dolaze redovno a Dragoslav i Nataša dobro vode obuku.

  Razgovarao sam sa Slavicom Parežanin iz udruženja distrofičara o zajedničkom projektu kojim bi se prilagodile najmanje tri raskrsnice u gradu. To bi podrazumijevalo:

  1. Rekonstrukciju postojećih rampi za invalidska kolica.
  2. Izgradnju taktilnih staza za slijepe i slabovide osobe.
  3. Obuku za samostalno kretanje i orjentaciju nekoliko slijepih osoba.
  4. Nabavku opreme za GPS navigaciju za slijepe osobe.

  Petak, 7. septembar 2012

  Danas je u organizaciji razvojne službe Opštine teslić održan jednodnevni seminar na temu pisanja projekata a sve u vezi finansiranja NV organizacija u Tesliću. Opština Teslić će 20. septembra potpisati sporazum sa UNDP kojim će NV organizacijama u Tesliću biti na raspolaganju 240.000 KM Očekuje se da javni konkurs bude raspisan u oktobru, da se projekti predaju do kraja novembra a da njihova realizacija krene do kraja ove godine.

  Odziv na seminar nije bio baš velik a iz OOSS Teslić prisustovalo je nas troje. Gradimir, Dragoslav i Nataša. Seminar je dobro organizovan i ako bude saradnje sa razvojnom službom i među NV organizacijama biće moguće napraviti nekoliko dobrih projekata.

  Utorak, 11. septembar 2012

  Utorak, redovni radni dan u organizaciji. Zvao sam šefa računovodstva opštine da provjerim zašto nije uplaćen iznos od 2.200 KM odobren od opštine za projekat "Pomoc u skoli i socijalizaciji slijepih i slabovidih osoba". Obećano da će biti uplaćeno u naredna dva dana ako dokumentacija bude spremna, drugačije tek sledeće sedmice.

  Spremljan i faksom poslat ugovor za "Asistansija" D.O.O. kojim se preciziraju detalji oko nabavke fjuzera.

  Preduzeće "Interlignum" je danas popravilo policu. Sada smo dobili pristojnu policu od 12 pregrada namjenjenu za arhivu i dokumentaciju.

  Dogovarani detalji za četvrtu sjednicu Upravnog Odbora organizacije. Dogovoreno, sjednica će se održati u utorak 18. septembra u kancelariji organizacije sa početkom u 09:00.

  Srijeda, 12. septembar 2012

  Dragoslav je danas u MOSS Doboj preuzeo 19 kompleta dokumentacije za članove koji su potpisali pristupnice i postali članovi OOSS Teslić.

  Danas je stigao odgovor iz "Centro Ciechi San Raffaele" iz Bolzano. To je odgovor na naše pismo još iz maja mjeseca. Do konkretnje saradnje će sigurno doći. Razgovarao sam popodne sa Mirom i ona će provjeriti detalje u vezi moguće saradnje i pomoći.

  Četvrtak, 13. septembar 2012

  U kancelariji je nastavljen kurs za brajevo pismo. Po ranijem dogovoru, danas su došli samo Armin i Timka. Dragoslav će uraditi čas sa Stankom kod kuće a Veslin će zbog problema dolaska u grad takođe čas uraditi kod kuće.

  Zvali su iz opštine i obavjestili nas da možemo podnijeti zahtjev za finansijsku pomoć kod Elektro Doboj. Radi se o finansijskim sredstvima koje Elektro Doboj u saradnji sa opštinom donira invalidskim organizacijama. Zahtjev je isti dan predat u poslovnicu Elektro Doboj u Tesliću.

  Ponedeljak, 17. septembar 2012

  Danas je plaćen iznos za nabavku fjuzera. Na konkursu za najbolju ponudu ovu nabavku je dobila "Asistansia" D.O.O. iz Sarajeva. Uplaćen je iznos od: 2.193.03 KM. Nabavka je regulisana i ugovorom kojeg su potpisale "Asistansia" i "OOSS" Teslić.

  utorak, 18. septembar 2012

  Održana 4. sjednica Upravnog Odbora. Početku sjednice prisustovali svi članovi Upravnog Odbora, Darko Letić u radu sjednice učestovao virtualno preko Skype. Nenad Bubić zbog zdravstvenih razloga nije pratio sjednicu do kraja. Upravni Odbor je radio po sljedećem dnevnom redu:

  1. Izvještaj između 3-4 sjednice Upravnog Odbora. (07.06.2012-18.09.2012.):
   1. Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog Odbora.
   2. Izvještaj o aktivnostima u OOSS između 3-4 sjednice Upravnog Odbora.
   3. Izvještaj o realizaciji projekta "Pomoc u skoli i socijalizaciji slijepih i slabovidih osoba".
   4. Izvještaj o aktivnosti O SARADNJI ORGANIZACIJA "OSI" – NEFORMALNA GRUPA Koalicija regije Doboj.
  2. Finansije:
   1. Donošenje odluka o plaćanju obaveza iz projekta "Pomoc u skoli i socijalizaciji slijepih i slabovidih osoba".
   2. Ostala plaćanja.
   3. Dogovor o izradi finansijskog plana za 2012. godinu.
  3. Projekti:
   1. Za finansiranje organizacije u 2013.
   2. "LOD3".
   3. Centro Ciechi "San Raffaele", Bolzano
  4. Dogovor o obilježavanju značajnih datuma:
   1. Dan "bijelog štapa". (15.10.2012.).
   2. 20 godina SSRS. (12.10.2012).
   3. 1. Godišnjice "OOSS Teslić. (01.11.2012).
  5. Tekuća pitanja:
   1. Učešće predstavnika "OOSS" Teslić na 8. forumu invalidskih organizacija. (20.09.2012. Banja Vrućica - Teslić).

  Srijeda, 19. septembar 2012

  Nedeljko je bio u banci, riješen je formular za plaćanje u inostranstvo. Narednih dana se plaća i "DBT" software.

  četvrtak, 20. septembar 2012

  U organizaciji nastavljena obuka opismenjavanja na brajevom pismu kojeg vode Dragoslav i Nataša Nedić a na Banja Vrućici u hotelu Kardijal održan Osmi forum saveza i organizacija osoba sa invaliditetom Bosne i Hercegovine.

  U radu osmog Foruma učestovali su predstavnici saveza i organizacija osoba sa invaliditetom i drugih organizacija u pokretu osoba sa invaliditetom, na lokalnom, entitetskom i državnom nivou.

  Tema koja je razmatrana na osmom Forumu je: „Primjena entitetskih Strategija u oblasti invalidnosti - naučene lekcije i daljnji koraci“. Uvodničari za temu osmog Foruma bili su: Olivera Mastikosa i Fikret Zuko.

  Organizatori foruma su Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla u partnerstvu sa Humanitarnom organizacijom „Partner“ iz Banja Luke i Centrom za nezavisni život „Threshold“ iz Helsinki-ja.

  Ponedeljak, 24. septembar 2012

  U organizaciji sam pokušao da sređujem dokumentaciju potrebnu za evidenciju članova. Ovo šta je preuzeto iz Doboja baš i nije previše upotrebljivo, sve će se morati raditi ponovo. Odlučili smo se za fascikle u raznim bojama kako bi i bojama razvrstali članstvo na kategorije.

  Danas je uplaćen software za naš brajevi štampač. Uplatili smo 480 Eura. Prvi puta plaćamo nešto u inostranstvo, valjda smo dobro popunili formular.

  Utorak, 25. septembar 2012

  Prema planu da krenemo sa izradom projekata, posebno koji će biti ponuđeni u sklopu projekta "LOD3", konačno se razgovara i o idejama. Danas su četiri člana napisali ukupno 21 ideju. Čekam još ideja...

  Danas prvi puta organizacija iz svojih finansijskih sredstava uplaćuje 10,00 KM za mobilni telefon.

  Četvrtak, 27. septembar 2012

  U kancelariji je nastavljena obuka za brajevo pismo. Prvi puta se obuci priključio i Slobodan Jović iz Šnjegotine.

  Zvali su telefonom iz "Centro Ciechi San Raffaele" da ispravimo neke pogrešno upisane podatke u našem pismu. Raduje podatak da će do konkretne saradnje doći.

  U Udruženju distrofičara sam razgovarao o pokušaju da pokrenemo inicijativu u Opštini Teslić da se status organizacija koje okupljaju invalide drugačije riješi. Ipak, moramo čekati da prođu izbori, da se izabere novi načelnik i novi saziv skupštine.

  Petak, 28. septembar 2012

  Počeo sam pisati zajednički zahtjev za Opštinu Teslić. Ipak, dokument nastavim pisati sledećih dana.

  Dogovoreno da se u nedelju nastavi rad sa učenicima po projektu a koji se odnosi na naprednu grupu korisnika računara.

  Nedelja, 30. septembar 2012

  Danas sam u kancelariji radio dva časa sa Borisem i Đoletom. Radili smo web strane i elemente pristupačnosti: landmark, heading, postavljanje privremenih i stalnih markera.

  Oktobar 2012.

  U ovom poglavlju se nalaze događaji za oktobar 2012.

  Utorak, 2. oktobar 2012

  simo Nikolić, vlasnik preduzeća "Simex" je poklonio jedan računar za našeg člana Slobodana Jović. Danas sam sređivao taj računar. Instalirao JAWS, NVDA i ostale programe.

  Zvali su iz "Asistansia" Sarajevo i potvrdili da tokom dana šalju fjuzer za Teslić, sutra ga očekujemo.

  Srijeda, 3. oktobar 2012

  Danas je stigao fjuzer, još da stigne software za štampač i nabavili smo sve šta je bilo predviđeno po projektu.

  Instalirao sam i sredio računar za Slobodana Jović, nadam se da će Slobodan vrlo brzo početi da koristi računar.

  Četvrtak, 4. oktobar 2012

  U kancelariji je nastavljena obuka za brajevo pismo, Timka, Armin su redovni učenici, Slobodan i Veselin dolaze kako im mogućnosti prevoza dozvoljavaju.

  Ponedeljak, 8. oktobar 2012

  Jutros sam odputovao u Neum. Tamo se održava seminar "Monitoring ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini". Predavači su iz Centra za orijentaciju društva - COD iz Beograda a u partnerstvu sa Švedskom organizacijom osoba sa invaliditetom za međunarodnu saradnju - SHIA i Light for the world i pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine iz Mostara, Sarajeve, Tuzle, Bjeljine i Doboja. Na seminaru učestvujem kao predstavnik Opštinske Organizacije slijepih i slabovidih Teslić koja je član koalicije Doboj.

  Radi se o dvogodišnjem projektu izgradnje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom za monitoring ljudskih prava osoba sa invaliditetom. U sklopu projekta planirano je da se razvije alternativni izveštaj za stanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, koristeći globalnu metodologiju koja je razvijena u sklopu D.R.P.I. projekta.

  Tokom ovog osmodnevnog seminara obrađeno je mnogo tema, sreo sam i upoznao dosta aktivista iz drugih organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom iz Bijeljine, Doboja, Mostara Sarajeva i Tuzle.

  U radu seminara učestovalo je više od 45 osoba, među njima je bilo 6 slijepih osoba. Ovdje smo skromno obilježile i 15. oktobar dan bijelog štapa.

  Četvrtak, 11. oktobar 2012

  U organizaciji je nastavljen kur za brajevo pismo. Stigla je licenca za software "DBT" te ostaje da se sada naš brajevi štampač stavi u punu funkciju.

  Ponedeljak, 15. oktobar 2012

  Vratio sam se iz Neuma dan ranije. Vozač kombia je imao nekih zdravstvenih problema pa smo odlučili da se vratimo ranije a kako je Didi bio jedini rezervni vozač, tako sam se i ja vratio.

  Četvrtak, 18. oktobar 2012

  Nakon desetak dana ponovo sam u kancelariji. Most još nije završen pa u grad i dalje idem autobusom okolo. Jutra su svježa i u zgradi je počelo grijanje tako da su jutra u kancelariji prijatna.

  Nastavljen je kurs za brajevo pismo. Dogovoreno da se sastanak projektnog tima održi u utorak 23, u 10:00 a nakon toga nastavi sa radom sa grupom 2 za kurs za računare.

  U udruženju distrofičara razgovarali smo o detaljima za pokretanje inicijative da se u opštini Teslić usvoji lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti te da se kontaktira novoizabrani načelnik Dr. Milan Milićević da se u opštini organizuje prijem povodom 3. decembra dana invalida.

  Utorak, 23. oktobar 2012

  Jutros sam u kancelariju došao oko 05:00. Noćas sam se vratio iz Beograda, shvatio sam da je jednostavnije da direktno sa stanice odem u kancelariju nego da se vraćam od kuće.

  U 10:00 održan je sastanak tima za realizaciju projekta: "Pomoc u skoli i socijalizaciji slijepih i slabovidih osoba". Prisustovali su: Aleksa Radišić, Gradimir Kragić, Dragoslav Nedić, Nedeljko Cvijanović, Sanja Kolović i Nataša Nedić. Kasnije tokom sastanka stigao je i Armin Glancer.

  Projektni tim je konstatovao da se projekt uglavnom realizuje po predviđenom planu i vremenskoj dinamici. U startu je bilo problema sa prevozom ali će se sve planirano završiti do predviđenog datuma. Više detalja u zapisniku sa sastanka.

  Sreda, 24. oktobar 2012

  Zbog obaveza, Dragoslav i Nataša su kurs za brajevo pismo pomjerili dan ranije. Prisustovali su Armin, Timka i Veselin. Snimanje za potrebe lokalne televizije je pomjereno.

  Četvrtak, 25. oktobar 2012

  Danas sam uglavno pokušavao da osposobim brajevi štampač da radi sa programom "DBT11.1". Nije sve proradilo mada je softver instaliran bez ikakvih problema. Ostaje da se kontaktiraju proizvođači štampača i softvera i utvrdi problem. Ostaje prije svega da se pročita uputstvo uz štampač i softver.

  Utorak, 30. oktobar 2012

  Jutros nisam dobrog zdravlja, neka lagana temperatura me hvata te se danas nisam pojavio u kancelariji. Telefonom sam kontaktirao Dragoslava sekretara.

  Srijeda, 31. oktobar 2012

  Jutros rano sam napisao dva teksta, prvi se odnosi na zahtjev da se organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom proglase kao organizacije od posebnog interesa na području opštine Teslić. Drugi tekst je zahtjev da se povodom 3. decembra održi sastanak u opštini Teslić. Daljnja dogovaranja između organizacija na području opštine Teslić će obaviti Udruženje distrofičara Teslić.

  Ovdje stavljam debelu crtu, ovo je puna godina od kako se vodi ovaj dnevnik. Sutra je godišnjica od kako je osnovana Opštinska Organizacija slijepih i slabovidih Teslić.

  Novembar 2012.

  U ovom poglavlju se nalaze hronološki poredani događaji za novembar 2012.

  Četvrtak, 1. novembar 2012

  Danas je godina dana od kada je održana osnivačka skupština Opštinske Organizacije slijepih i slabovidih u Tesliću. Mnogo toga se desilo u proteklih godinu dana. Najbolje pročitati cijeli dnevnik i shvatiti šta se sve dešavalo.

  Nastavljena je obuka za brajevo pismo. Dogovarano o izradi plana i finansijskog plana za narednu 2013. godinu.

  U Udruženju distrofičara sam potpisao zahtjev za organizovanje prijema u Opštini Teslić povodom 3. decembra, međunarodnog dana invalida. Takođe, potpisao sam zahtjev da se organizacije koje okupljaju invalide stave u poseban status kod utvrđivanja budžeta za narednu 2013. godinu.

  Petak, 2. novembar 2012

  U kancelariji sam proveo veći dio dana. Brajevi štampač je počeo da štampa kako treba. Ostaje da se ovaj program nauči koristiti. To je trenutno najbolji softver za brajeve štampače.

  Oko 13:00 u kancelariju su navratili Aleksa Radišić, jedan učenik iz srednje škole i njegov volonter. Učenik ima oštećen vid a volonter je angažovan preko neke NVO organizacije koji mu pomaže tokom školske godine. Pokazali smo našu opremu, mogućnost korištenja govornih sinteza, objasnili šta je to zvučna knjiga i slično.

  Nedelja, 4. novembar 2012

  Nastavljena obuka za rad na računaru, danas rađena dva časa, prisustovali: Boris, Đorđe i Ognjen.

  Ponedeljak, 5. novembar 2012

  Danas sam sa Dragoslavom i Natašom razgovarao sa Duškom Stojanović iz razvojne službe Opštine Teslić. Razgovarali smo o našoj organizaciji, idejama za moguće projekte i uopšte o aktivnosti u organizacijama u invalidskom pokretu. Razmjenili smo dosta zanimljivih i korisnih ideja. Duško je bio uključen u projekt koji je prošle godine realizovan u Tesliću i iz tog projekta je praktično i nastala naša organizacija

  Počela je obuka i druge grupe za rad na računarima. Obuku prate: Dragoslav, Nataša Nedić i Darko Letić. Ovo su uvodni časovi pa Darko obuku prati preko Skype.

  Utorak, 6. novembar 2012

  I danas se bavim brajevim štampačom. Pokušavam da odredim kako se podešavaju formati papira. Na štampaču radi sve ali iz samog programa "DBT" ima nekih problema.

  Četvrtak, 8. novembar 2012

  Po ranijem dogovoru sa Udruženjem distrofičara, danas je u našu kancelariju navratio predstavnik SJB Teslić. Razgovarali smo o eventualnim akcijama kojim bi se ukazalo na sigurnost invalida u saobraćaju. Dogovoreno da se ponovo sretnemo 3. decembra povodom međunarodnog dana invalida. Do tada ćemo pokušati spremiti neki propagadni materijal.

  Nastavljena obuka druge grupa za rad na računarima. Darko ponovo predavanje prati preko Skype iz svoje kuće.

  Nataša i Dragoslav su tokom obuke za brajevo pismo popunili matične kartone učesnike obuke a koji su potrebni za evidenciju članova.

  Nastavljena obuka za brajevo pismo. Obuka se lagano privodi kraju, još tri dolaska.

  Petak, 9. novembar 2012

  Danas u kancelariji uglavnom probavam brajevi štampač. Probavam kako radi program "QuickTac" koji crta jednostavne grafičke znakove. Štampač i software su sada uredu, ostaje da se to počne maksimalno koristiti.

  Subota, 10. novembar 2012

  Danas je nastavljena obuka za rad na računaru za naprednu grupu. Adisi Mujanović, koja studira pedagogiju u Zenici sam obezbjedio nešto materijala o brajevom pismu kojeg će ona pokazati svojoj profesorici specijalne edukacije.

  Ponedeljak, 12. novembar 2012

  Nastavljena obuka za računare sa grupom 2. Aleksa je dogovarao detalje sa direktorom Specijalne biblioteke za slijepe iz banja Luke o posjeti našoj organizaciji i predstavljanju mogućnosti korišćenja knjiga iz ove biblioteke.

  Srijeda, 14. novembar 2012

  Danas smo ponovo razgovarali o projektu kojeg planiramo realizovati iz sredstava koja će biti ponuđena iz "LOD3". Ideja projekta je kompletirana, potrebno je sada raditi na samom projektu.

  Danas se u organizaciju kao član prijavila Nada Kamenčić, ranije, Lukač.

  Četvrtak, 15. novembar 2012

  Nastavljena obuka za brajevo pismo. Obuka se privodi kraju. Danas je dolazila ekipa sa televizije K3 koji su snimili prilog i isto veče ga emitovali. Ipak, duži prilog se očekuje u subotu 17. novembra u emisiji "panorama regije".

  Subota, 17. novembar 2012

  Večeras je TV "K3" u emisiji "panorama regije" objavila prilog koji je snimljen u četvrtak a u vezi obuke za brajevo pismo. Govorili su: Aleksa Radišić, Dragoslav Nedić i Stanko Simić.

  Utorak, 20. novembar 2012

  Već tri mjeseca u grad odlazim autobusom, ponekada nekim kolima. Danas mi je prvi puta neko ustao u autobusu i ponudio da sjedem. U povratku sam pješke prešao preko renoviranog mosta. Danas je "MTEL" postavljao svoje kablove. Most će uskoro u funkciju i ja ću mirno pješke da odlazim u grad.

  Razmjenio sam e-poruku sa MOSS Doboj u vezi dokumentacije za još tri člana. Takođe, javio se još jedan novi član.

  Četvrtak, 22. novembar 2012

  Po ranijem dogovoru i po projektu: "Projekt - pomoc u skoli i socijalizaciji slijepih i slabovidih osoba" danas su našu organizaciju posjetili predstavnici Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske. Posjetili su nas: Dr. Milomir Martić, direktor biblioteke i Jovica Radanović, tiflograf u biblioteci.

  Razgovarali smo o mogućnostima i načinu kako da naši članovi koriste biblioteku. Jovica Radanović nas je detaljnije upoznao o trenutnom stanju u biblioteci i aktivnostima koje se dešavaju.

  Tokom trajanja ove posjete, posjetili su nas sa "Alternativne" televizije, snimili prilog o organizaciji i razgovarali sa nekoliko naših članova.

  Petak, 23. novembar 2012

  U Opštini Teslić održan je sastanak vezano za projekt "LOD3". Podjeljena je dokumentacija i dato dosta informacija o samom projektu. Zvanično, konkurs za apliciranje projekata biće raspisan sredinom januara 2013. trajaće 3 sedmice. Projektne aktivnosti mogu da traju od 6 do 12 mjeseci. Najniži iznos koji će biti dodjeljen je 10.000 a najviši 70.000 KM.

  Ponedeljak, 26. novembar 2012

  Danas je u Doboju održana Radionica na temu: "Javno zagovaranje za primjenu Kodeksa o načinu predstavljanja osoba s invaliditetom u medijima". U radu ove radionice ispred OOSS Teslić učestovao sam zajedno sa Arminom Glancer. Iz Teslića su još učestovali i predstavnici Udruženja distrofičara. Ovu radionicu je organizovala koalicija/neformalna grupa osi regije Doboj. Radionicu su vodile: Jelena Mišić, Vanja Jovanović i Mara Radonjić

  Potvrđeno je da je naš zahtjev upućen ispred nekoliko invalidskih organizacija prihvaćen i da će u ponedeljak 3. decembra u povodu međunarodnog dana invalida, načelnik Opštine Teslić Dr. Milan Milićević sa svojim saradnicima organizovati prijem predstavnika invalidskih organizacija sa područja Opštine Teslić. Biće to prvi puta da se u povodu međunarodnog dana organizuje takav prijem.

  Utorak, 27. novembar 2012

  Dogovoreni su detalji o vođenju knjigovodstva i izradu završnog finansijskog izvještaja. Knjigovodstvo za našu organizaciju će voditi agencija: Knjigovodstvene usluge "Ružica".

  Danas smo na našem žiro-računu primjetili uplatu od 1.500,00 KM. To je uplatila elektrodistribucija. Oni svake godine kao rezultat svog pozitivnog poslovanja dodjele neka finansijska sredstva. Naša organizacija ove godine prvi puta dobija ova sredstva.

  U organizaciji je nastavljena obuka za brajevo pismo. Ostala su još samo dva časa ove obuke. Rezultati obuke će se prikazati u izvještaju o realizaciji projekta"pomoc u skoli i socijalizaciji slijepih i slabovidih osoba".

  U Udruženju distrofičara smo dogovarali detalje za 3. decembar, međunarodni dan invalida. Najavljeno je da će načelnik opštine Teslić tada primiti predstavnike invalidskih organizacija.

  Četvrtak, 29. novembar 2012

  Danas je stigao poziv iz opštine za sastanak kod načelnika u ponedeljak, 3. decembra u povodu međunarodnog dana invalida. Načelnik, Dr. Milan Miličević će organizovati okrugli sto pod nazivom: "podignimo rampe". Ovo je prvi puta da se ovako nešto organizuje.

  Dogovoreno je da Armin ide na okrugli sto u Doboj koji će se takođe održati u povodu međunarodnog dana invalida. Organizator ovog okruglog stola je neformalna kolacija invalidskih organizacija regije Doboj.

  Takođe dogovoreni su detalji za izradu izvještaja o završetku projekta: "pomoc u skoli i socijalizaciji slijepih i slabovidih osoba", kao i pripreme za zahtjev opštini za finansiranje materijalnih troškova u 2013. i pripremi za projekt "LOD3".

  Decembar 2012.

  U ovom poglavlju se nalaze hronološki poredani događaji za decembar 2012. Korisnici čitača ekrana Koriste prečice: h, za sledeći događaj. Shift+H, za predhodni događaj.

  Ponedeljak, 3. decembar 2012

  Danas je u tesliću prvi puta održan neki događaj kojim se obilježava 3. decembar, međunarodni dan invalida. Na inicijativu OOSS Teslić i Udruženja distrofičara Teslić, načelnik opštine Teslić, Dr. Milan Miličević je organizovao okrugli sto: "podignimo rampe". Učestovali su predstavnici svih invalidskih organizacija iz Teslića. Iz OOSS Teslić učestovali su: Gradimir Kragić, Dragoslav Nedić, Nataša Nedić, Nenad Bubić, Boris Cvijanović i Aleksa Radišić.

  Na okruglom stolu se govorilo o međunarodnom danu invalida, položaju organizacija u Tesliću, mogućnosti finansiranja u narednoj godini i ostalim temama. Povodom ovog okruglog stola, uradili smo kratko saopštenje. Okrugli sto je pratilo nekoliko medijskih kuća koje su na kraju uzele i nekoliko intervjua. Dio se može vidjeti na: YouTube

  Po završetku okruglog stola, našu organizaciju je posjetio Dr. Goran Grandić, direktor doma zdravlja koji je inače oftamolog i koji se na licu mjesta upoznao sa aktivnostima u našoj organizaciji. Dogovorena je manja finansijska pomoć doma zdravlja za našu organizaciju kako bi lakše dočekali kraj ove i početak naredne godine. Sa Dr. Grandićem je dogovorena i saradnja oko revizije očenih kartona i sređivanje ostalie dokumentacije u organizaciji.

  Takođe u Doboju je održan okrugli sto na temu: "Analiza postojećih i mogućnost uspostavljanja novih modela podrške za osobe sa invaliditetom u BiH" a u skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Našu organizaciju na ovom okruglom stolu je predstavljao Armin Glancer.

  Jutros sam u kancelariju došao pješke. Most na Velikoj Usori je pušten i sada mogu ponovo pješačiti do organizacije. Inače, zadnji puta pješke preko banjskog mosta sam sam došao u organizaciju, četvrtak 15. avgust 2012. godine.

  Utorak, 5. decembar 2012

  Danas je završena obuka koja je trajala 30 časova a tokom koje je pet članova: Stanko Simić, Slobodan Jović, Armin Glancer, Veselin Miljić i Timka Jašarević učilo da piše i čita brajevo pismo. Najbolji je bio Stanko Simić koji je osnovu brajevog pisma shvatio za nekoliko dana. Najstariji je bio Armin Glancer koji je u 65 godini života naučio brajevo pismo.

  Dobri i vrijedni instruktori su bili: Dragoslav i Nataša Nedić. Ovo je prvi puta da se u Tesliću organizuje obuka za učenje brajevog pisma. U nedostatku dobrih pomagala, u startu smo se poslužili kartonskim pakovanjem za jaja koje se pokazalo više nego upotrebljivo da se objasni kako izgleda šestotačka, kako kada se čita a kako kada se piše.

  Ipak, naši članovi su imali mogućnost da isprobaju brajevo pismo pisano na četiri različite brajeve table, uključujući i tablu sa većim razmakom slova koja se koristi baš za osobe koje se uče pisati i čitati brajevo pismo. Imali su priliku da upoznaju tri tipa brajevih mašina, da upoznaju brajevu bilježnicu i brajevi štampač. Bio je to doprinos naše organizacije obilježavanju 3. decembra, međunarodnog dana invalida.

  Pooslali smo zahtjev domu zdravlja "Sveti Sava" u kojem tražimo finansijsku pomoć, to je rezultat jučerašnjeg obećanja Dr. Gorana Grandića, direktora doma zdravlja koje je dao kada je prvi puta posjetio našu organizaciju.

  Četvrtak, 6. decembar 2012

  Proveo sam uobičajeno vrijeme u kancelariji organizacije. Danas je bio jedan mirniji dan. Nije niko navraćao od članova. Metorologija najavljuje snijeg pa će biti problema da se dolazi do naše kancelarije mada je smještena u opštinskoj zgradi ali ne treba očekivati kako će sve biti očišćeno. Aleksa i Nedeljko su dobili zaduženje da za vikend urade konačni izvještaj o realizaciji projekta "pomoc u skoli i socijalizaciji slijepih i slabovidih osoba" kako bi ga projektni tim mogao usvojiti i poslati ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite vlade Republike Srpske.

  Subota, 8. decembar 2012

  Popodne u kancelariji Aleksa i Nedeljko su završili izvještaj o projektu "pomoc u skoli i socijalizaciji slijepih i slabovidih osoba", potrebno je unijeti nekoliko tehničkih ispravki, dodati planove obuke i izvještaj može na sastanak projektnog tima kao i u ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite vlade Republike Srpske.

  Ponedeljak, 10. decembar 2012

  Za vikend je pao snijeg, danas neću ići u kancelariju. Zvala je Slavica Parežanin, izvršni direktor Udruženja distrofičara Teslić, takođe zvali su iz opštine Teslić. U Sarajevu u srijedu, 12. decembra će se u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice održati referalni sastanak u vezi lokalnih akcionih planova koji se realizuju na području nekih opština a koji su vezani za položaj osoba sa invaliditetom. Opština je spremna obezbjediti prevoz a da neko iz invalidskih organizacija učestvuje na ovom sastanku. Vrijeme nije prihvatljivo za putovanja pa nisam prihvatio ponudu da ja idem na taj sastanak.

  Utorak, 11. decembar 2012

  Danas sam došao u kancelariju, vani je snijeg oko 35 cm, ulice nisu baš najbolje očišćene. Tamo gdje su mašine mogle proći je čisto. Tamo gdje je trebalo da se ručno čisti, još nije očišćeno. Kancelarija je topla, grijanje radi odlično. Pješke sam se vratio kući.

  Sastanak projektnog tima "pomoc u skoli i socijalizaciji slijepih i slabovidih osoba" će se održati u četvrtak, 13. decembra 2012. u 10:00. Urađen je i finansijski izvještaj, popunjeni svi nalozi za prenos finansijski sredstava tako da se sa četvrtkom završava sve u vezi projekta.

  Dom zdravlja "Sveti Sava" je uplatio 1.500,0 km, tako da je stanje na žiro računu prešlo 5.000,00 km, što je najveći iznos do sada zabilježen na računu. Kraj ove godine će se dočekati pozitivno.

  Kontaktirao sam centar za socijalni rad, nije baš lako bilo doći do službenika. Predaju se zahtjevi za reviziju prava na tuđu njegu i pomoć, od 1. januara, neki naši članovi će ostvariti pravo na prvu kategoriju i uvećati iznos naknade.

  Četvrtak, 13. decembar 2012

  Danas je održan treći, ujedno i zadnji sastanak projektnog tima za realizaciju projekta: "pomoc u skoli i socijalizaciji slijepih i slabovidih osoba". Prisustovali: Aleksa Radišić, Gradimir Kragić, Dragoslav Nedić i Sanja Kolović. Opravdano odsustovali: Nedeljko Cvijanović i Nataša Jovičić Vuković. Još su bili prisutni: Armin Glancer i Nataša Nedić.

  Realizacija projekta ocjenjena kao uspješna realizacija. Posebno istaknuto uspjeh u organizovanju prvog kursa za brajevo pismo.

  Svi izvještaji urađeni i prosljeđeni Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite koje je lutrijskim sredstvima finansiralo ovaj projekt.

  Danas je upućen zahtjev opštini Teslić za sredstva za materijalno poslovanje u narednoj 2013. godini. Od naredne godine finansiranje ovih troškova će se realizovati na drugačiji način. Nama ostaje da vidimo kako ćemo proći na konkursu za raspodjelu tih sredstava.

  Dragoslav je obavjestio nekoliko članova da treba da se prijave u centar za socijalnu zaštitu u vezi naknade za tuđu pomoć i njegu. Tom prilikom saznali smo da je umrla Emina Kopić, njen postupak učlanjenja je bio u toku, ipak registrujemo kao člana koji je umro.

  Petak, 25. decembar 2012

  Ove sedmice nisam dolazio u kancelariju. Početkom sedmice snijeg, krajem sedmice zdravstveni problemi. Dragoslav i Nataša su danas sredili finansijsku dokumentaciju koja je potrebna za vođenje knjigovodstva.

  Ponedeljak, 25. decembar 2012

  Približava se kraj godine. Pokušavamo da za kraj ove i početak naredne godine nešto uradimo za naše članove. Prije svega razmišljamo o šest naših učenika ali i o ostalim članovima. Danas smo u kancelariji razgovarali o mogućim varijantama nekog novogodišnjeg paketa za učenike i odrasle.

  Utorak, 25. decembar 2012

  Utorak, redovni radni dan u organizaciji. Još jedna prijava novog člana. Opet starija osoba. Spremio sam dnevni red za narednu sjednicu Upravnog Oddbora. Dragoslav večeras putuje u Beograd, Darko je već u Srbiji a Ružica ima obaveza prema kćerki i roditeljskim sastancima pa je određivanje datuma kada će biti ta sjednica još pod znakom pitanja.

  Četvrtak, 27. decembar 2012

  Danas sam bio sam u kancelariji. Donešen je očni karton za novog člana. Dogovorio sam detalje sa centrom socijalnog rada i redosleda koji treba da se poštuje u vezi korišćenja očnih kartona. Član prvo nosi karton do očnog ljekara da se karton ispuni, onda kod nas u organizaciju pa kada se kopira tek u centar.

  Petak, 28. decembar 2012

  Opet je padala kiša, do kancelarije sam došao sav mokar mada sam drugu polovinu puta uhvatio neki prevoz. Prvi zadatak da se osušim uz radijator koji inače grije dobro ali baš ovog jutra je nešto slab.

  Dragoslav se vratio iz Beograda i donio softver kojeg imam namjeru koristiti za obradu brajevog teksta, to jest teksta za brajevu štampu.

  U kancelariji smo sredili nekoliko članskih arhiva, počeli označavati brajevim slovima fascikle. Došao je još jedan novo-stari član. Ovaj član je učenik srednje škole u Italiji. Zajedno sa roditeljima žive u Italiji mada su iz Teslića.

  Ponedeljak, 31. decembar 2012

  I danas, zadnjeg dana u ovoj godini u kancelariji se sastalo nekoliko članova. Dogovorili smo detalje za početak naredne godine. Startujemo sa četvrtkom 3. januara, nastavljamo u petak, 4. januara. Onda pauza zbog Božićnih praznika pa dodajemo gas... Srećna vam nova 2013. godina!

  Valid (HTML5)
  Valid CSS!
  Level A conformance icon,
W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0