Alati pristupačnosti:

 • • OOSS Teslić - Dnevnik u 2011.
 • • OOSS Teslić - Dnevnik u 2012.
 • • OOSS Teslić - Dnevnik u 2013.
 • • OOSS Teslić - Dnevnik u 2014.
 • • OOSS Teslić - Dnevnik u 2015.
 • • OOSS Teslić - Dnevnik u 2016.
 • OOSS Teslić - Dnevnik u 2017.

  Na ovoj web strani se nalaze hronološki poredani događaji za 2017.

  Januar 2017.

  U ovom poglavlju se nalaze događaji koji su upisani u dnevnik za mjesece: januar. Korisnici čitača ekrana Koriste prečice: h, za sledeći događaj. Shift+H, za predhodni događaj.

  Srijeda, 4. januar 2017.

  Trebalo je da ovo bude prvi radni dan u ovoj godini i ujedno da se okupimo povodom dana rođenja Luja Braja. Snijeg koji je juče pao nas je zaustavio da se okupimo u kancelariji. Kako su sljedeći dani i praznični dani to će prvi radni dan biti utorak, 17. januar 2017.

  Utorak, 17. januar 2017.

  Mada je bilo planirano da se danas okupimo u kancelariji i tako nastavimo sa redovnim aktivnostima, međutim od jutros je novog 35 centimetara snijega tako da se prvi radni dan pomjera za najmanje 7 dana. Vjerovatno da ni u četvrtak neće biti uslova za nastavak rada. Jedino je Armin navraćao u kancelariju da vidi da li je sve uredu.

  Dragoslava su zvali iz Fondacije za socijalnu uključenost iz Sarajeva. Neki je nesporazum jer tvrde da su nam poslali upitnik a mi ga nismo dobili. Ova fondacija je finansirala projekat u kom je nabavljana oprema za podršku učenicima u srednjoj i osnovnoj školi a sam projekt je realizovalo Udruženje distrofičara Teslić. Vjerujemo da je tu nastao neki nesporazum.

  Subota, 21. januar 2017.

  Kako se ne dolazi u kancelariju, dogovori se obavljaju SMS porukama ili telefonskim pozivima. Didi je slikao automobil koji je sav u snijegu. Ipak, planirano je da se u utorak vozi Kristina u Derventu.

  Još u srijedu je iz Saveza stigla poruka u kojoj između ostalog piše:

  Savez slijepih Republike Srpske, uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, implementira projekat: „Forum – Pozitivna pravna diskriminacija“. Osnovni cilj projekta je unapređenje društvenog položaja LSI, a specifični ciljevi se odnose na proširivanje kompenzacionih prava u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, rada i zapošljavanja i transporta i komunikacija.

  Namjera nam je da putem ovog projekta pospješimo zagovaranje i zalaganje za izmjene i dopune propisa i donošenje novih propisa kojima bi se uticalo na proširivanje kompenzacionih prava, kroz iniciranje i predlaganje konkretnih riješenja i prioriteta u navedenim oblastima.

  U želji da zajedno doprinesemo utvrđivanju prioriteta u posmatranim sektorima i time pojačamo pritisak na nadležne u cilju uvođenja pozitivnih propisa u domaće zakonodavstvo, kako bismo proširili prava LSI u navedenim oblastima očekujemo od vas da nam najkasnije do 10 februara doznačite svoje odgovore i prijedloge. Molimo vas da izdvojite dio svoga vremena za davanje odgovora na slijedeći Upitnik.

  Utorak, 24. januar 2017.

  Moglo bi se reći da je ovo prvi radni dan u ovoj 2017. godini. Didi i Tihomir su kolima odvezli Kristinu u Derventu. Danas je drugi dan drugog polugodišta.

  Juče je poštar tražio nekog iz naše kancelarije da uruči pošiljku iz SJB Teslić. Mada je obećao ostaviti obavještenje na vratima, ništa danas nije nađeno.

  Četvrtak, 26. januar 2017.

  Danas je komisija napravila inventuru imovine u Organizaciji. U odnosu na prošlu godinu nabavljena je jedna nova ugaona polica, bežični telefon, nešto sitnog inventara za održavanje higiene. Svakako najvažnije je automobil Citroen C3. Za njega su kupljene zimske gume.

  Gradimir je uradio prijedlog izvještaja o radu za 2016. godinu. U izvještaj Dragoslav treba unijeti one aktivnosti koje su urađene poslije 21. juna kada je bila izborna Skupština.

  Plaćen je račun za telekomunikacione usluge za decembar 2016. U SJB Teslić je podignut znak pristupačnosti za naš automobil kojeg je inače pošta vratila jer nas poštar nije našao u kancelariji. Potrebno je da znak plastificiramo i uradimo kopiju za zadnje staklo na automobilu.

  Kasnije tokom dana na web strani Opštine Teslić pojavio se oglas u kom piše:

  Načelnik Opštine Teslić raspisuje: javni poziv za finansiranje programa/projekata organizacija civilnog društva iz budžeta Opštine Teslić za 2017. godinu. Sredstva planirana budžetom Opštine Teslić, po ovom pozivu, dodjeljuju se OCD sa teritorije Opštine Teslić u skladu sa odlukom o načinu finansiranja projekata OCD-iz budžeta Opštine Teslić za realizaciju programa/projekata u 2017. godini.

  Utorak, 31. januar 2017.

  Već je kraj januara u kom smo radili samo nekoliko dana. U kancelariji smo se upoznali sa izvještajem o realizaciji projekta tokom prošle godine. To je izvještaj koji je potreban za izradu projekta u ovoj 2017. godini. Kada pročitamo izvještaje, svi smo nekako iznenađeni dšta i koliko se sve radilo tokom prošle godine.

  Dragoslav i Dalibor su razgovarali sa Željkom Perišić o finansiranju naših organizacija. Ostaje da se i u ovoj 2017. godini radi projekat po metodologiji kao i do sada.

  Urađena je jedna potvrda o članstvu za člana koji traži subvenciju za fiksni telefon. Dragoslav je častio za svojih 9 godina samostalnog rada kao maser. Razmišljamo da se organizovano putuje za Beograd na sajam novih tehnologija u obrazovanju.

  Gradimir, Tihomir i Didi sutra startuju sa pisanjem projekta. Znamo koje aktivnosti želimo obuhvatiti tim projektom. Jedino što ne znamo je koliko je opština budžetom za 2017. predvidjela sredstava za OCD u Tesliću.

  Februar 2017.

  U ovom poglavlju se nalaze događaji koji su upisani u dnevnik za mjesece: februar. Korisnici čitača ekrana Koriste prečice: h, za sledeći događaj. Shift+H, za predhodni događaj.

  Četvrtak, 2. februar 2017.

  Redovan dan, prvi u februaru. Još je snijeg mada se topi i još nam treba prevoz i po gradu. Tihomir, Gradimir i Didi su radili juče na projektu kojim konkurišemo za finansijska sredstva iz budžeta Opštine Teslić za 2017. Projektom se bavimo i danas a radiće se i sutra u petak.

  Utorak, 7. februar 2017.

  Danas se najviše bavimo projektom za finansiranje u ovoj 2017. godini. Izrada projekta je pri kraju. Danas smo utvrdili opšti cilj, odredili ime projekta te prihvatili osnovu budžeta. Ostaje još da se to sutra pregleda, odštampa i ovjeri te u četvrtak preda u opštinu.

  Danas smo se upoznali i sa finansijskim izvještajem za prošlu 2016. godinu. Od odobrenih 5.000,00 KM, opština je uplatila samo 1.500,00 ili 30%. Tokom prošle godine bila je i jedna donacija tako da se planirani prihodi povećavaju na 50%.

  Četvrtak, 9. februar 2017.

  Juče su Gradimir, Tihomir i Didi završili projektnu dokumentaciju za projekt kojeg smo danas predali u opštinu. Iznos kojeg tražimo je sličan kao i prošle godine. Projektne aktivnosti kreću već početkom marta. Na projektu se radilo posljednjih sedam dana i vjerujemo da će dobiti podršku u opštini.

  Provjerom stanja na žiro računu, utvrdili smo da je u prošlom mjesecu opština izvršila nekoliko manjih uplata iz obaveza prema projektu iz prošle godine kao i neki dug od ranije. Moglo bi se reći da se u narednih nekoliko mjeseci lakše diše što se tiče funksionisanja organizacije.

  Prvi puta kupujemo gorivo za naš automobil i prilično su se Tihomir i Didi namučili da to urade. Sutra će naša četiri člana da putuju ka Beogradu na sajam "Nove tehnologije u obrazovanju".

  Petak, 10. februar 2017.

  Jutros u 06:00 za Beograd su kolima odputovali: Tihomir, Gradimir, Armin i Didi. Oni će danas posjetiti sajam novih tehnologija u obrazovanju i pratiti nekoliko predavanja na konferenciji u okviru ovog sajma. Prilika je da se isproba i auto na dužim vožnjama jer do sada auto je najduže vozilo do Dervente. Tihomir, Armin i Didi se večeras vraća a Gradimir ostaje još nekoliko dana.

  Utorak, 14. februar 2017.

  Poslije nekoliko dana intenzivnog rada na projektu i putovanju za Beograd, došlo je vrijeme da se očisti kancelarija. Tihomir i Didi su danas doveli kancelariju u čisto stanje. Ostalo je još da se srede police.

  Četvrtak, 16. februar 2017.

  Tokom ove sedmice stiglo je nekoliko poruka. Iz Opštine Teslić stigao je zahtjev za dostavljanjem izvještaja o utrošku finansijskih sredstava koji su nam dodjeljeni iz budžeta opštine Teslić za 2016. godinu. U dopisu piše između ostalog i ovo:

  U 2016. godini iz budžeta opštine Teslić doznačeno Vam je 5.000,00 KM. U skladu sa odredbama pravilnika o procedurama za uspostavljanjem nadzora nad poslovanjem nižih buđetskih korisnika, obavezni ste odjeljenju za društvene djelatnosti dostaviti izvještaj o pravdanju utroška sredstava za 2016.godinu. Izvještaj treba da sadrži analitički pregled utroška sredstava zajedno sa pratećom dokumentacijom na osnovu koje je izvršeno plaćanje (fotokopija računa,rekapitulacije i dr.), a obavezni ste ga dostaviti najkasnije do 24.02.2017. godine.

  Ovakav izvještaj nam se prvi puta traži, najavljeno je da će to tako da bude. Jedino ovog časa ne znamo šta sa izvještajem jer nam je tokom godine doznačeno samo 1.500,00 KM.

  Iz Saveza slijepih Republike Srpske stigao je dopis a u prilogu je i pravilnik. Nikola je napisao:

  Ministarstvo zdravlja i socijalne zastite je u Sluzbenom glasniku RS br. 9 od 31.01.2017. godine, objavilo Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrdivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zastite i utvrdivanju funkcionalnog stanja korisnika.

  Iz regionalne koalicije je stiglo nekoliko poruka na temu: Odgovore na listu pitanja Komiteta za prava OSI UN o primjeni UN- Konvencije, a koja se odnose na izvještaj za BiH.

  Jednim telefonskim pozivom najavljeno je da će u petak 24. februara 2017. godine stići u posjetu predstavnici donatora našeg automobila. Oni žele da se na licu mjesta uvjere da je automobil zaista u vlasništvu naše Organizacije. Sada je na redu da se automobil opere i očisti.

  Petak, 17. februar 2017.

  Didi je danas podnio zahtjev kod osiguravajuće kuće koja nam je osigurala automobil da se utvrdi njegova stvarna vrijednost. Knjigovodstveno vrijednos je kod preuzimanja iznosila 0 KM ali automobil ima svakako svoju vrijednost.

  Iz opštine Teslić - služba razvoja stigle su dvije poruke.

  U prvoj piše: Dostavljamo vam Poziv na dane otvorenih vrata za prezentaciju Programa podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa. Prezentacija će se održati u utorak, 21. februara 2017. godine u 12:00 sati u maloj sali Opštine Teslić.

  U drugoj piše: Dostavljamo vam obavještenje o održavanju javne rasprave o nacrtu Akcionog plana zapošljavanja za period 2017-2018 godine, kao i nacrt akcionog plana zapošljavanja. Nadamo se da ćete se ukljućiti u raspravu o istom te time doprinijeti njegovoj kvalitetnijoj izradi i implementaciji. Rasprava će se održati u srijedu, 1. marta 2017. godine u 11:00 sati u konferencijskoj sali zgrade Skupštine opštine Teslić.

  Potvrdili smo učešće za obadva događaja.

  Iz Saveza slijepih Republike Srpske, Nikola Blagojević je poslao poruku kojom nas informiše da je danas uprilicen sastanak u Fondu zdravstvenog osiguranja na kome se razgovaralo o Prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o pravu na medicinska sredstva. U prilogu poruke je dostavljen akt koji je urucen predstavnicima Fonda u kome su navedeni zahtjevi Saveza po pitanju izmjena i dopuna pomenutog Pravilnika.

  Zanimljivo da Savez insistira da se u pravilniku zadrži pravo na reproduktor a ne na DAISY plejer. Takođe i način izdavanja potvrda je malo neobičan. Pa tako, Savez predlaže da se izdaju potvrde da je neko osposobljen za korišćenje reproduktora ali ne i pametnog telefona. Osposobljavanje će raditi specijalna biblioteka a potvrdu o osposobljenosti izdavati Savez.

  Utorak, 21. februar 2017.

  Radno vrijeme je u kancelariji počelo šaljivim događajem. Iz Beograda nakon desetak dana vratio se Gradimir te je ponudio 10 KM da pogodimo predmet kojeg je donio i namjenio za kancelariju kao suvenir. Niko nije pogodio iz tri pokušaja mada je Dragoslav bio vrlo blizu.

  Urađena je verzija QR koda koji će se štampati na našim vizit kartama. To je verzija 01 jer se očekuje da će ih biti još. Zbog potreba knjigovodstva osiguravajuća kuća nam je uradila procjenu vrijednosti automobila. Naš Citroen C3 košta oko 6.700,00 KM. U petak dolaze da provjere da li je vozilo stvarno naše vlasništvo.

  Sutra se prikuplja dokumentacija za finansijski izvještaj za opštinu Teslić. Trebalo je to da radimo danas ali Ružica je bila zauzet te je sve pomjereno za naredni dan.

  Posjetile su nas dvije učenice četvrtog razreda gimnazije iz srednje škole "Jovan Dučić" iz Teslića. One vode statistiku u namjeri da realizuju projekt o diskriminaciji osoba sa invaliditetom. Odgovorili smo na njihovih nekoliko pitanja.

  Tihomir i gradimir su prisustovali u opštini danu otvorenih vrata za prezentaciju Programa podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa. Nadamo se da će neko od naših članova biti barem jedna od 18 mogućih osoba koje mogu dobiti sredstva za pokretanje vlastitog biznisa.

  Četvrtak, 23. februar 2017.

  Juče je u kancelariji bila Ružica, Tihomir i Didi. Kompletirana je finansijska dokumentacija i urađen završni obračun koji će se u petak predati u "APIF", te poseban izvještaj za opštinu Teslić. U vezi izvještaja za opštinu, Gradimir je razgovarao sa Željkom Perišić, načelnikom odeljenja za društvene djelatnosti te je dogovorena posjeta našoj organizaciji. Istina, Ž. Perišić je u istoj zgradi gdje i mi i on svaki puta pored naših vrata prođe nekoliko puta tokom jednog dana, ipak, ovo bi trebalo da bude neke vrste zvanična posjeta.

  Konačno, postavljena je adresa naše organizacije na GoogleMaps

  Odštampane su vizit karte sa QR kodom. Dogovoreno da sutra u kancelariju dođu Tihomir, Gradimir i Didi a u vezi kontrole za naš automobil te da se sutra preda izvještaj o finansijskom poslovanju za 2016. godinu za opštinsku upravu - odeljenje za društvene djelatnosti. Takođe, sutra će se predati i završni račun za 2016.

  Petak, 24. februar 2017.

  Danas je predat finansijski izvještaj za 2016. godinu u opštinsku upravu - odeljenje za društvene djelatnosti a kojim se pravdaju budžetska sredstva uplaćena u 2016. godini. Takođe u "APIF" je ovjeren završni finansijski obračun za 2016. Ovim je završeno što se tiče zakonske obaveze. Ostaje još da ovaj izvještaj verifikuje Skupština naše organizacije.

  Danas nas je posjetila dr Narcisa Pojskić, local fund agent iz Global Fond - UNDPS a uvezi auto koje je donirano preko projekta UNDP a koje je sada u vlasništvu naše organizacije. Dr. Narcisa Pojskić se željela uvjeriti da smo mi sada stvarni vlasnici automobila. Tom prilikom smo joj dali na uvid dokumentaciju kojom potvrđujemo da smo vlasnici automobila. Kao dokumentaciju smo pored odluke o prenosu pokazali saobraćajnu dozvolu, našu internu odluku o korišćenju automobila, znak pristupačnosti kojim dokazujemo da automobil vozi osoba sa invaliditetom ili da vozilo prevozi osobe sa invaliditetom. Dr Narcisa Pojskić je slikala automobil na kom se sada nalazi naš logo i natpis "Organizacija slijepih i slabovidih". Upoznala nas je da u prenosu automobila nije ništa sporno te da će u narednih mjesec dana i UNDP zvanično kroz svoju dokumentaciju prenijeti vlasništvo automobila na našu organizaciju te da poslije toga UNDP nema više veze sa ovim automobilom.

  Ponedeljak, 27. februar 2017.

  Danas su našu organizaciju posjetili Tifa Tučić i Mihovil Lučić iz Udruženja građana oštećenog vida Tuzla. Oni su na putu do Banje Vrućice navratili do nas. Mi smo asistirali da im skratimo putovanje tako što smo ih sačekali na autobuskoj stanici i poslije boravka u našoj organizaciji odvezli do hotela Kardijal. Bilo je zanimljivo razmjeniti iskustva o radu naših organizacija. Možda u nekoj skoroj budućnosti dođe i do konkretne saradnje između naših organizacija.

  Gradimir se tokom večeri sreo i sa Nijazom Omerović iz Organizacije slijepih Banovići. I Nijaz je boravio u Banja Vrućici. I u ovom slučaju je bilo zanimljivo čuti iskustva kako radi Organizacija iz Banovića.

  Utorak, 28. februar 2017.

  Redovan radni dan. Ovo je zadnji dan u februaru. Očekuje se proljeće jer je i danas bilo toplo. Dogovoreno da Dragoslav i Gradimir sutra prisustvuju na javnoj raspravi o nacrtu Akcionog plana zapošljavanja za period 2017-2018 godine, kao i nacrt akcionog plana zapošljavanja. Rasprava će početi u 11:00 sati u konferencijskoj sali zgrade Skupštine opštine Teslić.

  Mart 2017.

  U ovom poglavlju se nalaze događaji koji su upisani u dnevnik za mjesece: mart. Korisnici čitača ekrana Koriste prečice: h, za sledeći događaj. Shift+H, za predhodni događaj.

  Srijeda, 1. mart 2017.

  Danas je održana javna rasprava o nacrtu Akcionog plana zapošljavanja za period 2017-2018 godine, kao i nacrt akcionog plana zapošljavanja. Rasprava je počela u 11:00 sati u konferencijskoj sali Skupštine opštine Teslić. Iz naše organizacije su prisustovali Dragoslav, Gradimir i Nataša.

  Očekivali smo više učesnika ali što se nas tiče naše primjedbe su prihvaćene. Naše primjedbe su se odnosile na potrebu jasnijeg definisanja nekih stavki u ovom akcionom planu koje se odnose konkretno na osobe sa invaliditetom. Iskoristili smo priliku da sa Željkom Perišić, načelnikom odeljenja za društvene djelatnosti opštine Teslić, koji je takođe prisustovao ovoj raspravi dogovorimo sastanak za sljedeću sedmicu koji će se održati u našoj kancelariji.

  Zadovoljni smo našim učešćem u javnoj raspravi jer se pokazalo da i dalje postoji dobra saradnja naše organizacije sa lokalnom upravom i nekim odeljenjima.

  Četvrtak, 2. mart 2017.

  Redovan dan, nešto više članova u kancelariji. Poslije dužeg vremena došla je i Timka. Dragoslavov računar mora u servis, hardverski problemi. Čestitali smo Aleksi rođendan.

  Planira se sastanak u utorak, 7. marta sa načelnikom odeljenja za društvene djelatnosti. U četvrtak, 9. marta planira se okupljanje žena u povodu 8. marta.

  Tihomir i njegova mama su prisustovali u opštini na obuci za izradu projekta podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa. Nadamo se da će Tihomirova mama biti barem jedna od 18 mogućih osoba koje mogu dobiti sredstva za pokretanje vlastitog biznisa.

  Ponedeljak, 6. mart 2017.

  Nije radni dan, Tihomir, Gradimir i Didi su došli da pomognu da se uradi projekt podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa. Mada aplikacioni formular nije komplikovan, ipak traži da se na njemu radi.

  Kasnije su stigli Dragoslav i Nataša te smo održali radni sastanak u vezi sutrašnjeg redovnog dana kao i dogovora oko nekih detalja za srijedu 8. mart kada se planira druženje sa ženama, članicama naše organizacije.

  Utorak, 7. mart 2017.

  Dan što se tiče vremena više liči da je kalendar krenuo unazad. Jedino je Gradimir došao pješke prije kiše. Didi i Nataša su se angažovali da kupe sitnice potrebne za sutra. Kupljeno je i gorivo za automobil.

  Po ranijem dogovoru u kancelariji sa početkom u 09:00 održan je sastanak sa načelnikom odeljenja za društvene djelatnosti Željkom Perišić. Željko Perišić je sada i zvanično načelnik odeljenja za društvene djelatnosti Opštine Teslić, unazad nekoliko mjeseci je bio vršilac dužnosti načelnika.

  Osnovni povod za sastanak je naša inicijativa iz prošle godine da se na nivou Opštine Teslić usvoji "Lokalni plan akcija u oblasti invalidnosti (LPAI)". Iskoristili smo ovu priliku imajući u vidu da je ovo naš prvi sastanak sa gospodinom Perišić da gosta upoznamo o nekim detaljima iz rada naše organizacije. Već naredne sedmice se kreće sa prvim koracima pripreme radnog materijala za prijedlog LPAI-a u Tesliću.

  Sastanak je trajao i završio se u dobrom raspoloženju. Vjerujemo kako do nove posjete gospodina Perišića nećemo dugo čekati. Iz naše organizacije u razgovorima su učestovali: Dragoslav, Tihomir, Nenad i Gradimir.

  Srijeda, 8. mart 2017.

  U kancelariji je održano druženje naših članova a u povodu 8. marta, dana žena. Mada je bilo hladno i padala je kiša ipak se u kancelariji okupilo više naših članica. Uz skromne poklone, mješano meso i kafu druženje je započelo oko 11:00 i trajalo do 13:00. Prisustovale su: Nada, Mira, Savka, Lidija, Timka, Sanja i Nataša koja je bila glavni organizator. Uspješno su pomagali lični asistente: Sanja i Ljubiša te članovi organizacije: Dragoslav, Tihomir Armin i Didi.

  Četvrtak, 9. mart 2017.

  Danas se bavimo sređivanjem kancelarije. Tihomir, Gradimir i Didi će sutra nastaviti da rade na biznis planu za Tihomira.

  Četvrtak, 16. mart 2017.

  U ovoj sedmici se nije nešto posebno dešavalo. Ipak, u utorak se vrlo ozbiljno razgovaralo o mogućnostima zapošljavanja i radnog angažovanja naših članova. Poslali smo radni materijal za Perišića u vezi izrade LPAI.

  U srejedu su stigli zapisnici sa održanih sjednica predsjedništva i Skupštine Saveza slijepih Republike Srpske. Na Skupštini nije bio naš predstavnik jer poziv nije stigao na pravu adresu. Planira se sljedeće sedmice odlazak u Doboj kao i posjeta iz biblioteke za slijepe iz Sarajeva.

  Subota, 18. mart 2017.

  Danas je u Tešnju održan turnir u golbalu. Ovaj turnir organizuje organizacija slijepih iz Tešnja. Kao posmatrači nekoliko utakmica i svečanom otvaranju prisustovali su Tihomir i Didi kao predstavnici naše organizacije.

  Četvrtak, 23. mart 2017.

  I ova sedmica prolazi u redovnim aktivnostima. Kancelarija je redovno radila u utorak i četvrtak. Iz SJB Teslić stiglo je rješenje o znaku pristupačnosti kojeg smo inače dobili ranije i kojeg koristimo u automobilu. rješen nesporazum sa benzinskom pumpom o potraživanju za gorivo.

  Zvali su iz Biblioteke za slijepe i slabovide u Bosni i Hercegovini iz Sarajeva i načelno je dogovoreno da će se posjeta realizovati u četvrtak, 6. aprila 2017. godine. Danas smo poslali spisak naših zainteresovanih članova za članstvo u ovoj biblioteci.

  Utorak, 28. mart 2017.

  Danas je stigao ugovor iz "Nestro-Petrol" za karticu kojom će se kupovati gorivo za naš automobil kao i drugi proizvodi na benzinskim pumpama Nestro Petrola. Plaćanje je avansno ali rješava problematiku žiralnog plaćanja goriva.

  Još uvijek nemamo informaciju o odobrenim projektima kao ni o datumu kada će se potpisivati ugovori za njihovu realizaciju.

  Četvrtak, 30. mart 2017.

  Danas je valjda riješeno kako će se primati poštanske pošiljke. U pošti su ovlašćena tri člana da mogu preuzimati preporučene pošiljke. Kupili smo poštansko sanduče koje će se montirati pred ulazom u kancelariju tako da se uobičajene pošiljke mogu tu ostavljati. Do sada su nam pošiljke lutale po gradu od opštine, Slavice iz Udruženja distrofičara te još nekih mjesta.

  Iz Opštine Teslić je stigao zvanični poziv za svečanu akademiju povodom 6. aprila, dana Opštine Teslić. Pozivi se inače redovno svake godine dostavljaju za ovu akademiju a naše prisustvo je bilo rijetko.

  Iz biblioteke za slijepe u Bosni i Hercegovini je stigla e-poruka sa formularima za članove. Mi smo poslali listu od 14 članova, sada je potrebno da se popune formulari sa više podataka o svakom članu.

  Petak, 31. mart 2017.

  Danas je u Opštini održan sastanak komisije koja je odobravala projekte podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa. Član te komisije je i Gradimir i prvi puta naša Organizacija ima svog predstavnika u nekoj komisiji koja odobrava projekte. Za nas je interesantno da saznamo da li će projekt kojeg je predala Tihomirova mama proći.

  Gradimir je danas razgovarao sa Nadom iz Udruženja distrofičara Doboj. Nada je sada svakodnevno na poslu te se očekuje da se sljedeće sedmice dogovori posjeta predstavnika naše organizacije u želji da se upoznamo kako Udruženje distrofičara realizuje biznis kroz štampariju.

  April 2017.

  U ovom poglavlju se nalaze događaji koji su upisani u dnevnik za mjesece: april. Korisnici čitača ekrana Koriste prečice: h, za sledeći događaj. Shift+H, za predhodni događaj.

  Utorak, 4. april 2017.

  Današnji dan u kancelariji je prošao uglavnom u dogovaranju aktivnosti tokom narednih tri dana. Dragoslav i Gradimir su kontaktirali biblioteku za slijepe iz Sarajeva i uglavnom dogovorili sve detalje oko njihove posjete našoj organizaciji.

  Takođe, dogovorena je sutrašnja posjeta Udruženju distrofičara Doboj koju realizujemo u želji da se detaljnije upoznamo kako radi njihovo preduzeće - štamparija. Tokom boravka u Doboju, planirano je da se sretnemo sa Predragom Radojčić, predsjednikom MOSS Doboj.

  Dragoslav je obavio dva razgovora sa Centrom "Budućnost" iz Dervente. Kristina dolazi u četvrtak. Treba da se dogovore detalji oko zahtjeva prema Banja Vrućici u vezi njenog pripravničkog staža.

  Iz Opštine Teslić je stigao zapisnik o radu komisije koja je odobravala projekte podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa. Takođe stigla je zvanična pozivnica za svečanu akademiju povodom dana Opštine Teslić koja će se održati u četvrtak, 6 aprila 2017.

  Četvrtak, 5. april 2017.

  Po ranijem dogovoru danas su: Dragoslav, Tihomir i Nataša kao predstavnici naše Organizacije i članovi Upravnog odbora bili u Doboju i obavili razgovor sa predstavnicima Udruženja distrofičara Doboj. Povod ovoj posjeti je naša želja da se detaljnije upoznamo kako radi jedno preduzeće koje zapošljava osobe sa invaliditetom. Udruženje distrofičara je osnivač i vlasnik štamparije.

  Nas je prije svega interesovalo: socijalni status preduzeća, te podsticaji i subvencije koje se mogu ostvariti. U razgovoru kojeg smo vodili u hotelu "Park" sa Nadom Stula, predsjednicom udruženja distrofičara i direktorom štamparije dobili smo sve potrebne informacije. Vjerujemo da će informacije koje smo dobili biti dovoljne da se i sami odlučimo i krenemo ozbiljnije u neki biznis bilo da sami osnivamo preduzeće ili da biznis realizujemo kroz neke druge oblike biznis plana.

  Boravak u Doboju smo iskoristili i da se sretnmo sa Predragom - Peđom Radojčić, predsjednikom MOSS Doboj. Peđa nas je upoznao o trenutnom stanju u MOSS Doboj, prije svega o problemu njihovog prostora za rad.

  Svo vrijeme puta nas je pratila kiša, ipak, nije pokvarila raspoloženje, te smo se vratili u Teslić zadovoljni današnjim aktivnostima. Sutra nas čekaju već druge aktivnosti.

  Četvrtak, 6. april 2017.

  Radni dan je danas počeo još u 07:00 kada su sekretar Tihomir i Didi kao vozač krenuli ka Derventi da dovezu Kristinu. Start im nije bio baš uspješan jer prvi puta kupuju gorivo na osnovu "Nestro Petrol" platne kartice jer nisu imali pin kod za karticu. Mada su zbog tog kasnili 30 minuta, ipak stigli su da se vrate na vrijeme sa Kristinom i da usput ostave knjigu da se skenira u Doboju. U rezervoaru je bilo dovoljno goriva.

  Zvali su iz UNDP u vezi našeg automobila i obavjestili nas da nam šalju ugovor o prenosu vlasništva nad automobilom. Inače u vezi ovog prenosa vlasništva u februaru nas je posjetila dr Narcisa Pojskić, local fund agent iz Global Fond - UNDPS a kada je kontrolisala da li je Vlada Rep. Srpske zaista prenijela vlasništvo automobila na našu Organizaciju. Kada potpišemo ovaj ugovor, imamo mogućnost da slobodno raspolažemo autom uključujući pravo da ga prodajemo ili prenosimo vlasništvo na nekog drugog. U organizaciji se ozbiljno razmišlja da se kroz neki projekt pokuša automobil zamjeniti za kombi.

  Po ranijem dogovoru danas su nam u goste došli predstavnici Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini. Još pred Teslićom su se našli sa Tihomirom Didijem i Kristinom i zajedno došli u kancelariju.

  U posjetu su došli: Sakib Pleh, direktor, Vehbija Peksin kao korisnik i Čefko Vranešić, vozač. Vehbija je došao i da razgovara sa našim fizioterapeutima i mogućnostima daljnjeg usavršavanja kroz Rosen metodu.

  Naša želja je da podignemo aktivnost u oblasti kulture a prvi koraci su da kod što većeg broja članova stimulišemo interesovanje za knjigu. Dobili smo na poklon deset audio knjiga, uglavnom stručna litereatura a za članstvo će se iz naše organizacije u startu prijaviti 14 članova. Istina, neki su već članovi ove biblioteke.

  Ovaj susret smo iskoristili da se međusobno upoznamo. O našoj organizaciji je najviše govorio Gradimir a o biblioteci Sakib Pleh, direktor. Iz naše organizacije sastanku su prisustovali: Dragoslav, Tihomir, Gradimir, Nataša, Armin, Kristina i Didi. Nažalost, pljuštala je kiša pa ostali članovi koji su bili planirali dolazak nisu mogli doći.

  Obostrano smo ocjenili uspješno ovaj sastanak. Imali smo nekoliko ideja za koje vjerujemo da će od strane biblioteke biti prihvaćeni te da će se saradnja nastaviti na obostrano zadovoljstvo. Po završetku sastanka kratko smo se vozili kroz grad a nešto duže zadržali na Banja Vrućici. Da nije bilo kiše, sastanak je mogao biti i uspješniji.

  Na web strani Biblioteke za slijepe i slabovide u Bosni i Hercegovini objavljena je kratka vijest o ovoj posjeti. Detalji se mogu vidjeti na: Posjeta Opštinskoj organizaciji slijepih u Tesliću

  Ponedeljak, 10. april 2017.

  Gradimir, Tihomir i Didi su danas bili u Doboju i Tešnju. U Doboju u Udruženju distrofičara su preuzimali skeniranu knjigu od 700 strana za Gradimira. Uvjerili smo se da Udruženje distrofičara u svojoj štampariji ima odlične uslove za skeniranje knjiga.

  U Tešnju ssu se družili sa Zumretom Galijašević, izvršnom direktoricom ECI. Sa Zumretom naša Organizacija ima od ranije saradnju.

  Utorak, 11. april 2017.

  Redovni radni dan. Tihomir pokušava da popuni formulare za biblioteku iz Sarajeva oko prijave naših članova. I ako na prvi pogled jednostavan posao baš sve ne ide brzo i jednostavno. Utvrdili smo da nam dva računara imaju problema sa kablovima za napajanje te je Didi u "D-Soft" preuzeo nove kablove.

  Srijeda, 12. april 2017.

  Danas je Gradimir proveo dosta vremena u kancelariji. Sređivao je računare. Sređen je računar OOSS Admin i OOSS Korisnik 1. Vrijeme je da naša Organizacija ozbiljno razmišlja o obnovi softvera. To se prije svega odnosi na Windows 10 i na novije verzije programa: JAWS, MAGic i DBT.

  Uveče je u našoj kancelariji održan sastanak radioamatera. Gradimir inicira da se obnovi rad radio kluba te je naša kancelarija iskorišćena za ovaj sastanak.

  Četvrtak, 13. april 2017.

  Jutro je počelo sa doručkom. U posjetu je navratio Nedjo Jović koji inače radi i boravi u Austriji. Uobičajeno, Nedjo nas počasti te je tako i ovog jutra kupio burek, pitu sa krompirom i pitu sa gljivama, jogurte i baklave. Nekako smo se na ovo navikli pa nas baš i nije bilo previše stid što nas časti. Jedino Nedjo je kupio previše tako da smo častili Dalibora iz UDT a nešto je i ostalo.

  Planiramo jedan manji izlet te o njemu dosta govorimo. U želji da "projektno" razmišljamo, Gradimir je predložio, mada se radi o izletu od nekoliko sati, da izlet planiramo kao jedan projekt.

  Postavili smo cilj i projektne ciljeve. Odredili ciljnu grupu, isplanirali aktivnosti i napravili budžet. Izlet će nas koštati oko 70,00 KM, svako od članova će učestovati sa 7,00 KM. Na izlet se ide na planinu Borja mada je bio i prijedlog za Eko oazu u Ukrinici. Na izlet će se vjerovatno u nedelju 23. aprila.

  Tokom današnjeg dana ali poslije našeg odlaska iz kancelarije, stiglo je nekoliko e-poruka. Iz Saveza slijepih Republike srpske stigao je dopis u kom piše:

  Na osnovu člana 25. Statuta Saveza slijepih Republike Srpske sve lokalne organizacije dužne su da u sjedište Saveza dostave ažurne podatke na kraju poslovne godine sa stanjem od 31. decembra najkasnije do 28. februara tekuće godine. Pošto je istekao taj rok molimo Vas da pristupite ažuriranju podataka i evidencije o članstvu i provjeri validnosti registracione dokumentacije kako za članstvo tako i za vašu organizaciju. Nakon sravnjenja evidencije popunite Upitnik sa podacima koji se traže u njemu. Popunjene i ovjerene upitnike sa potpisima ovlašćenih lica doznačite u sjedište Saveza u što kraćem roku. Obzirom da će Savez ove godine objaviti monografiju povodom jubileja 25 godina rada i postojanja vrlo je važno da nam dostavite precizne i tačne podatke jer će isti biti uvršteni u javnu publikaciju.

  Nekoliko predstavnika OSI organizacija iz koalicije Doboj je poslalo čestitku u povodu dolazećih praznika. Čestitku je poslao i Savez slijepih Republike Srpske. Naši članovi će se povodom Uskrsa, inače okupiti u utorak 18. aprila 2017.

  Utorak, 18. april 2017.

  Ova sedmica ipak prolazi mirnije i sa manje aktivnosti nego što se očekivalo. Utorak su Tihomir i Didi vozili Kristinu u Derventu. Kristina još jednom dolazi u ovoj školskoj godini, zatim slijedi maturski i kraj srednje škole.

  Četvrtak, 20. april 2017.

  Vrijeme se kvari, pada snijeg i sada je sigurno da od izleta na Borja planiranog za nedelju 23. april 2017. nema ništa. Ostaje da se to realizuje nekada u maju mjesecu.

  Kako je najavila tokom posjete dr Narcisa Pojskić, local fund agent iz Global Fond - UNDPS a uvezi auto koje je donirano preko projekta UNDP a koje je sada u vlasništvu naše organizacije, danas smo dobili ugovor o prenosu automobila u naše vlasništvo. Ugovor smo ovjerili i vratili u Sarajevo.

  Počeli smo sa popunjavanjem upitnika za potrebe Saveza slijepih republike srpske to jest sa ažuriranjem podataka i evidencije o članstvu i provjeri validnosti registracione dokumentacije kako za članstvo tako i za našu organizaciju. Ovo će biti završeno u sljedeći utorak.

  Utorak, 25. april 2017.

  Na osnovu člana 25. Statuta Saveza slijepih Republike Srpske sve lokalne organizacije dužne su da u sjedište Saveza dostave ažurne podatke na kraju poslovne godine sa stanjem od 31. decembra najkasnije do 28. februara tekuće godine. Pošto je istekao taj rok od Saveza smo obavješteni da pristupimo ažuriranju podataka i evidencije o članstvu i provjeri validnosti registracione dokumentacije kako za članstvo tako i za našu organizaciju. Nakon sravnjenja evidencije popunili smo Upitnik sa podacima koji se traže u njemu.

  Popunjene i ovjerene upitnike sa potpisima ovlašćenih lica smo danas u elektronskom formatu poslali na adresu Nikole Blagojević iz Saveza slijepih Republike Srpske. Zanimljivo da Savez ima bazu podataka u elektronskom formatu ali organizacije moraju da popunjavaju upitnike umjesto da samo rade ažuriranje podataka o članstvu.

  U dopisu iz Saveza pisalo je još i ovo:
  Obzirom da će Savez ove godine objaviti monografiju povodom jubileja 25 godina rada i postojanja vrlo je važno da nam dostavite precizne i tačne podatke jer će isti biti uvršteni u javnu publikaciju.

  Vjerujemo kako će se sada prvi puta u nekoj publikaciji Saveza naći i podaci o našoj organizaciji.

  Danas smo poslali 6 pristupnica za šest naših članova za članstvo u Biblioteci za slijepe i slabovide u Bosni i Hercegovini. Ostalo je da se dovrši još nekoliko pristupnica ali nam nedostaju neki lični podaci te se ovo ostavlja za maj mjesec.

  Od tekućih aktivnosti za danas se može još napisati da je plaćen M:TEL račun za telefon i internet. Dragoslav je na putu a iz Beograda se vratio Gradimir.

  Na današnji dan: 25. aprila 1767. rođen je Filip Višnjić

  Četvrtak, 28. april 2017.

  Počeli smo sa pripremama za sjednicu Upravnog odbora čija će tema biti održavanje godišnje Skupštine naše organizacije. Danas smo pripremili izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju u 2016. godinu kao radni materijal. Na ovom još treba da se radi.

  Iz Saveza slijepih Republike Srpske je stigla e-poruka o potvrdi slanja naših podataka o Organizaciji i o članovima. Gradimir je potvrdio da je napisao i poslao kratak članak o posjeti delegacije iz Biblioteke za slijepe u Bosni i Hercegovini koja je kod nas bila u posjeti 6. aprila 2017. godine.

  Maj 2017.

  U ovom poglavlju se nalaze događaji koji su upisani u dnevnik za mjesece: maj. Korisnici čitača ekrana Koriste prečice: h, za sledeći događaj. Shift+H, za predhodni događaj.

  Četvrtak, 4. maj 2017.

  Maj mjesec je počeo sa neradnim danima. Nije se radilo u utorak, 2. maja a neće se raditi ni u utorak, 9. maja. Današnji dan je bio prilika da se okupimo u kancelariji i razgovaramo o redovnim aktivnostima.

  U posjetu je navratila Janja Penava. Ona je na godišnjem odmoru pa je iskoristila priliku da nas posjeti. Popili smo zajedno kafu, onda na kratko posjetili Stanka Simić kod njegove kuće. Didi i Gradimir su odvezli Janju u Žabljak do njene kuće.

  Napravljeno je nekoliko slika sa Janjom. Tokom vožnje ka Žabljaku u 15:05 Gradimir je zaustavio vožnju te stao u stavu mirno u povodu sjećanja na dan i vrijeme kada je umro Josip Broz tito. Sve slike sa Janjom su završile na Facebook.

  Četvrtak, 11. maj 2017.

  Poslije dva neradna utorka, vraćamo se u redovnu aktivnost. U kancelariji je dogovarano o sastanku Upravnog odbora koji će se održati u utorak, 16. maja 2017. godine.

  Popunjena je i potpisana partnerska izjava za koaliciju Doboj, koju smo kao i predhodni godina kao članice koalicije , morali popunjavati. Zanimljivo i u ovom slučaju da dobijamo dokument koji se mora hitno potpisati a pri tom se isti šalje u petak.

  Utorak, 16. maj 2017.

  Radni dan je počeo telefonskim pozivom iz odeljenja za društvene djelatnosti da Dragoslav Nedić kao predsjednik dođe i da potpiše ugovor o finansiranju za ovu 2017. godinu. Ugovor je potpisan u kancelariji na drugom spratu u zgradi gdje je i naša kancelarija. Odobreni iznos je isti kao i predhodne godine. Dodjeljeno je 5.000 KM.

  Održana je druga sjednica Upravnog odbora kom je prisustovalo svih 5 članova. Glavna tačka je bila Skupština koja će se održati u petak, 19. maja 2017. godine sa početkom u 11:00 časova.

  Od tekućih pitanja je odlučeno da projektni tim čine: Tihomir Marković, Dragoslav Nedić i Branko Laušević - Didi. Takođe, donešena odluka da se izdvoje sredstva za registraciju automobila.

  Srijeda, 17. maj 2017.

  Povodom 21. maja, Svjetskog dana kulturne raznolikosti, u Tešnju je upriličen susret predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom iz Teslića i Tešnja. Ove godine, obilježavanje Svjetskog dana kulturne raznolikosti bilo je edukativnog karaktera.

  U okviru programa pod nazivom "Kulturna raznolikost, komunikacija i osobe sa invaliditetom", predstavnici Opštinske Organizacije slijepih i slabovidih Teslić, predstavnici Udruženja distrofičara Teslić te predstavnici Edukacijskog centra za osobe sa invaliditetom Tešanj, učestvovali su na događaju čija je svrha bila unapređenje komuniciranja u organizacijama osoba sa invaliditetom i unapređenje saradnje između organizacija dvije opštine kroz učenje i sticanje komunikacijskih vještina s fokusom na grupno komuniciranje.

  Iz naše Organizacije učestovali su: Dragoslav Nedić, Tihomir Marković, Stanko Simić, Nataša Nedić i Branko Laušević - Didi.

  Četvrtak, 18. maj 2017.

  Danasšnji dan je u kancelariji bio posvećen pripremama za sutrašnju Skupštinu. Uređen je poziv sa dnevnim redom, izvještaji o radu i finansijski izvještaj za 2016. godinu te plan rada i finansiranja za 2017. godinu.

  Obavješteni su članovi Skupštine i potvrđen je dolazak većine tako da se očekuje da sutrašnja Skupština koja će početi da radi u 11:00 bude uspješna.

  Zoran Panić, terenski kordinator za koaliciju Doboj je proslijedio dvije e-poruke od Nataše Maros, Project Coordinator - MyRight. U e-porukama između ostalog, piše:

  U prilogu vam šaljem tekst prednajave konferencije koji možete poslati onima koje planirate pozvati na konferenciju. Takođe vam šaljem prijavni formular i molim vas da i njega šaljete onima koje pozivate. Na konferenciji se ističu primjeri saradnje sa vladinim i nevladinim sektorom koji su doveli do nekog pozitivnog ishoda vaše aktivnosti.

  Kao što sam vas zamolila u prethodnom mailu iskreno se nadam da već sad znate koga ćete od vaših saradnika, sa kojima ste ostvarili dobre odnose tokom implementacije projekta zdravstva, pozvati na završnu konferenciju.

  Petak, 19. maj 2017.

  Danas je u kancelariji održana prva redovna Skupština drugog saziva. Ovaj saziv Skupštine svoj mandat je započeo u junu prošle godine kada je održana izborna Skupština. Skupština ima 13 odbornika, Upravni odbor od 5 članova i Nadzorni odbor od 3 člana

  Skupština je zakazana na osnovu odluke Upravnog odbora i sazvana je kao redovna Skupština. Obavješteno je 11 odbornika a iz objektivnih razloga, dva člana nisu dobili obavještenje o održavanju Skupštine. Na sastanak je došlo 9 odbornika tako da je Skupština imala kvorum za rad i punopravno odlučivanje. Opravdano su izostali: Boris Cvijanović i Goran Popović.

  Skupština je usvojila izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2016. godinu. USvojila plan rada i finansiranja za 2017. godinu. U Tački tekuća pitanja se razmatralo nekoliko tekućih pitanja.

  Skupština je započela tačno u 11:00 kako je i planirano a sastanak se završio u 12:20. I u ovom slučaju se pokazalo više nego dobro što je na raspolaganju bio auto jer bez njega teško da bi na sastanak došla Jelena i Stanko.

  Zoran Panić, terenski kordinator za koaliciju Doboj je i danas poslao e-poruku u kojoj piše:

  Dostavljam Vam Aplikacijske forme Aneks 1. i 2 , koalicije OOSI regije Doboj, koja je nakon popune i određenih korekcija prihvaćena od strane MyRighta, tako da nam u predstojećem periodu predstoji da realizujemo planirane i predviđene aktivnosti koje se odnose na nastavak Kampanje Ponosni Na sebe#, Edukacije članica koalicije itd.

  Utorak, 23. maj 2017.

  Popunjen je prijavni formular za konferenciju „Doprinos osoba s invaliditetom inkluziji u Bosni i Hercegovini“ koja će se održati 23-24 juna 2017. u hotelu Hills, Ilidža - Sarajevo. Na konferenciju ide Gradimir Kragić sa pratiocem. Na konferenciji se ističu primjeri saradnje sa vladinim i nevladinim sektorom koji su doveli do nekog pozitivnog ishoda tokom aktivnosti.

  Danas je krenula aktivnost oko registracije automobila. Obavljen je tehnički pregled i utvrđeno je da postoje neki manji kvarovi koji se trebaju otkloniti, mada je vozilo prošlo na pregledu. Kvarovi se odnose na kratka svjetla, ručnu kočnicu i zamjenu guma. Automobil će sutra ići u servis.

  Zvali su iz Global Fond - UNDPS iz Sarajeva i traže da im ponovo šaljemo potpisani ugovor. Oni nisu dobili ugovor kojeg smo već poslali. Provjerom u protokolu utvrđeno je da je protokol poslat. Pokušaćemo kod pošte pokrenuti postupak provjere dostavljanja naše pošiljke. Drugačije, kopiraće se postojeći ugovor i ponovo slati.

  Četvrtak, 25. maj 2017.

  Radni dan je počeo sa burekom za sve prisutne. Gradimir je častio povodom 25. maja, dana mladosti. Konstatovali smo da je vozilo sada tehnički ispravno. Servis je koštao 60,00 KM. Još nije završena registracija ali smo konstatovali da smo dobili 210,00 KM za gorivo od osiguravajućeg društva.

  Održan je prvi radni sastanak tima za realizaciju projekta "Našim radom brže do cilja". Zaključeno:

  1. Potpisan ugovor sa opštinom o finansiranju projekta;
  2. Zvanično, realizacija projekta kreće 1. juna 2017. godine.
  3. Kako je odobreni iznos manji od traženog, Organizacija će povećati vlastito učešće u realizaciji ovog projekta;
  4. Prve aktivnosti se odnose na izradu baze podataka svih članova, obuke rada na računarima i neka tehničko administrativne poslove u projektu.

  U pošti je podnesen zahtjev da se utvrdi zašto nije uručena pošiljka koja je poslata u Sarajevo. Ne vrijedi da se šalje ponovo ako se neće isporučiti.

  Utorak, 30. maj 2017.

  Iz Saveza slijepih Republike Srpske stigao je Poziv za 10. republičko prvenstvo u golbalu:

  U skladu sa Planom i programom rada Saveza slijepih RS za 2017. godinu, raspisuje se poziv za 10. republičko prvenstvo u golbalu. Prvenstvo će se održati u Prnjavoru u sportskoj dvorani osnovne škole „Nikola Tesla“ u srijedu 21.06.2017. godine sa početkom u 08:00 časova. Svečano otvaranje prvenstva obaviće se u 10:00 časova. Takmičari su dužni sa sobom ponijeti sportsku opremu, a zaštitne naočare i štitnici su obavezni za sve takmičare. Prvenstvo će se održati prema Pravilniku IBSA-e.

  Dragoslav je informisao da su zvali iz kola Srpskih sestara iz crkvene opštine Teslić. Planira se druženje u crkvenoj zgradi kod crkve na trgu. Vjerovatno da bi to moglo biti u petak.

  Počelo se raditi na formularu za bazu podataka o našim članovima. Gradimir priprema podatke o korisnicima računara.

  Izlet na Borja, planiran ranije je odgođen zbog lošeg vremena, a sada se razmišlja da to bude jedan kratak izlet do motela "Hajdučke vode", ćevapi i kafa.

  Jun 2017.

  U ovom poglavlju se nalaze događaji koji su upisani u dnevnik za mjesece: juni. Korisnici čitača ekrana Koriste prečice: h, za sledeći događaj. Shift+H, za predhodni događaj.

  Četvrtak, 1. jun 2017.

  Radni dan je počeo sa posjetom Stanislava Stanojevića iz odeljenja za društvene djelatnosti a u vezi prijedloga "LPAI". Kasnije su Tihomir iz naše Organizacije i Dalibor iz U. D. Teslić bili na sastanku kod Željka Perišić, načelnika odeljenja za društvene djelatnosti. Dogovoreno je da se formira komisija koja bi radila na izradi prijedloga LPAI-a.

  Dragoslav nas je obavjestio da je druženje sa članovima kola Srpskih sestara "Srpkinje" crkvene opštine Teslić dogovoreno za petak, 9. juni 2017. Takođe, dogovoreno da se u srijedu, 7. juna 2017. ide na kafu i ćevape u motel "Hajdučka voda" na Borju.

  Pregledana je e-pošta i razgovarano o:

  1. E-poruka iz SSRS u vezi prvenstva u golbalu;
  2. E-poruka u vezi konferencije u Sarajevu 23-24 juni 2017. hotel HILS - ilidža;
  3. E-poruka u vezi seminara o strateškom planiranju - Doboj;

  Razgovaralo se o obuci za rad na računaru a u sklopu projekta "Našim radom - brže do cilja". Planirano je da se ovom obukom obuhvati 12 članova naše organizacije.

  Utorak, 6. jun 2017.

  Urađeni su ugovori o djelu za Tihomira Marković i Branka Laušević. Novi ugovori stupaju na snagu 1. juna i važe do 31. decembra 2017. godine. Ugovori se odnose na realizaciju projekta: "Našim radom brže do cilja".

  Dogovoreno, sutra idemo na Borja. Za sada je u planu da ide naših 8 članova. Cilj je kratak izlet na svjež vazduh, druženje a sve u želji da se ovakvi izleti organizuju češće. Troškove odlaska i ručka, svako plaća sam za sebe.

  Iz regionalne koalicije, stigao je poziv za prvi sastanak koalicije OOSI regije Doboj u 2017. Godini . Sastanak će se održati u prostorijama udruženja Paraplegičara Doboj- Jug u Doboj- Jugu dana 09.06.2017. godine (Petak) sa početkom u 11:00 sati. Dnevni red bit će predložen i usaglašen na sastanku .

  Srijeda, 7. jun 2017.

  Po ranijem dogovoru danas smo otišli do planine Borja. Čak se može reći da nas je bilo dosta. Naših 8 članova je danas bilo na kratkom izletu. U motelu "Hajdučka voda" u restoranu "Hajdučki žar" smo ručali. Onda smo se svi odvezli do vrha Borja, do velike Runjevice.

  Iz naše organizacije su bili: Dragoslav, Tihomir, Gradimir, Nataša, Lidija, Stanko i Armin. Iz Udruženja distrofičara je bio Dalibor Vuković.

  Četvrtak, 8. jun 2017.

  Današnji dan je prošao u realizaciji tekućih pitanja u kancelariji. Plaćene obaveze prema sekretaru i vozaču. Od ovog mjeseca ta plaćanja su po novim ugovorima o djelu. Kupljeno gorivo zahvaljujući bonovima dobijenim prilikom registracije automobila. Napravljen popis potrebnog kancelarijskog materijala.

  Odlazak u kolo Srpskih sestara je pomjereno i sada zakazano za utorak, 13. juni 2017. Dogovorena vožnja za Kristinu koja sutra završava sa maturskim i u subotu se vraća u Teslić.

  U kancelariju je poslije dužeg vremena navratio i Boris. Na sutrašnji sastanak koalicije neće niko ići. Svi su zauzeti obavezama.

  Petak, 9. jun 2017.

  U ovoj sedmici bilo je dosta aktivnosti u regionalnoj koaliciji. U srijedu je stigao zapisnik sa sastanka terenskih koordinatora i predstavnika MyRight koji je održan u Sarajevu: 26.05.2017.

  Danas je održan prvi sastanak koalicije OOSI regije Doboj u 2017. Godini . Sastanak je održan u prostorijama udruženja Paraplegičara Doboj Jug u Doboj- Jugu sa početkom u 11:00 sati. Od naših članova nije niko prisustovao.

  Prema ranije usaglašenom terminu i vrsti treninga, dobili smo zvanični poziv, u sklopu ciklusa treninga jačanja znanja i vještina organizacija osoba s invaliditetom iz programa MyRight 2015- 2017, na trening iz oblasti "Strategija: koncept i tehnika strateškog planiranja", koji će se održati u hotelu Park u Doboju 15. i 16. juna 2017.

  Sadržaj treninga: Primarni cilj ovog treninga je da pruži pregled osnovnih koncepata i tehnika strateškog planiranja, tako da će učesnik dobiti znanje o strategiji kao instrumentu kojim jača udruženje i pruža mu mogućnost boljeg djelovanja. Poslije završetka treninga polaznici će moći :

  Danas je stigao i poziv u kom piše:

  Organizacija MyRight u saradnji sa pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom iz Bijeljine, Doboja, Mostara, Sarajeva i Tuzle sa zadovoljstvom Vas poziva da učestvujete na konferenciji pod nazivom “Doprinos osoba s invaliditetom inkluziji u Bosni i Hercegovini”.

  Konferencija će se održati 23. i 24. juna 2017. u hotelu “Hills” na Ilidži u Sarajevu.

  Cilj konferencije je predstavljanje ostvarenih rezultata procesa zagovaranja za inkluziju osoba s invaliditetom u zdravstvu i implementaciju UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Bosni I Hercegovini.

  Na konferenciji će učestvovati predstavnici nevladinog i vladinog sektora koji su, kao saradnici koalicija organizacija osoba s invaliditetom, doprinijeli pozitivnim promjenama na polju poštovanja ljudskih prava osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Specijalni gost drugog dana konferencije će biti bivši izvjestilac UN Komiteta za prava osoba s invaliditetom za Bosnu i Hercegovinu, Laszlo Lovaszy.

  Subota, 10. jun 2017.

  Danas se u Teslić vratila Kristina. Didi i Tihomir su išli kolima po nju. Rekoše da je oproštaj od škole u Derventi bio emotivan. Ništa ne čudi, svi naši članovi koji su dio svoje mladosti proveli u ovakvim ustanovama su se emotivno opraštali od istih. Kristina je u Derventi provela 13 godina. Vrijeme je za život u realnoj stvarnosti i ne baš sjajnoj sredini koja najčešće nema dovoljno senzibiliteta za osobe oštećenog vida. Dobro nam došla Kristina! Očekujemo od tebe više aktivnosti u organizaciji.

  Dragoslav je potvrdio da nam je uplaćena donacija od 200,00 KM. Donaciju uručio sveštenik Dragan Vučić u ime crkve Svetog Vasilija Velikog iz Helsingborga - Švedska.

  Ponedeljak, 12. jun 2017.

  Didi je danas poslao prijave za seminar u Doboju na temu strateškog planiranja koji će se održati u četvrtak i petak. Bilo je nekog problema sa slanjem e-poruka pa je slanje trebalo ponoviti i kasnije popodne.

  Zvao je Goran Vasić iz Prnjavora sa željom da nas ubjedi da se organizujemo i budemo učesnici prvenstva u golbalu sljedeće sedmice. Prvo je razgovarao sa Gradimirom a onda i sa Dragoslavom.

  Utorak, 13. jun 2017.

  Po ranijem dogovoru danas je održano, sada se to može napisati, tradicionalno druženje naših članova sa kolom Srpskih sestara "Srpkinje" iz Teslića. Ovog puta to druženje je održano u crkvenoj zgradi u gradu. Kako je na ovo druženje pozvano samo naše članstvo sa crkvene opštine Teslić to je na ovo druženje otišlo manje članova nego do sada.

  Iz regionalne koalicije stiglo je obavještenje da je došlo do promjene mjesta održavanja konferencije u Sarajevu. Umjesto hotela "Hils", sada je to predviđeno u hotelu "Terme".

  Srijeda, 14. jun 2017.

  Mada je srijeda i nije radni dan, danas su u kancelariji bili Gradimir i Didi. Moglo bi se reći da je radni dan počeo još prije 08:00 kada su se u restoranu "Eks" na piću našli: Gradimir, Aleksa i Željko Tomić.

  U kancelariju je danas oko 09:30 navratila Svetlana Petrović iz Čačka. Svetlana je Teslićanka i bila je profesor u 1. razredu gimnazije Didiju, tada je bila Lazarević. Svetlana je došla da se upozna ukratko kako radi naša organizacija i da vidi nešto od naše tehnike.

  Četvrtak, 15. jun 2017.

  Radni dan je danas u kancelariji trajao kraće. Za dežurstvo se pobrinuo Dragoslav, Nataša i Armin. Nije bilo posebnih događaja i aktivnosti.

  Tihomir, Gradimir i Didi kao članovi komisije za izradu strategije naše organizacije su danas na seminaru u Doboju koji se bavi izradom strategija. Organizator seminara je "MyRight" a seminar se tehnički realizuje u Doboju kao sjedištu koalicije.

  Petak, 16. jun 2017.

  Danas popodne je završen seminar o izradi stretegija u organizacijama OSI. Ovo je ujedno i prilika da se krene u izradu prijedloga strategije naše organizacije. Iz Teslića na seminaru su bili predstavnici samo naše Organizacije. Iz drugih organizacija je najviše bilo iz Doboja. Bili su i predstavnici MOS Doboj i MOS Bijeljina. Naši članovi se prvi puta sreću sa predstavnicima MOS Bijeljina.

  Utorak, 20. jun 2017.

  Ljeto hvata zalet te već preko dana postaje toplo, danas temperatura i do 30 stepeni. Dok nije postalo toplo, nismo ni znali da u kolima imamo klimu koja za sada dobro radi. Definitivno u Prnjavor na prvenstvo u golbalu neće niko ići. U kancelariji se više razgovaralo o detaljima odlaska na konferenciju u Sarajevo.

  Javio se direktor Centra "Budućnost", Vladan i dogovarani detalji o razgovoru u ZTC Banja Vrućica a u vezi mogućnosti da Kristina odradi pripravnički staž. Očekuje se sastanak u narednih nekoliko dana.

  Na adresu Saveza slijepih Rep. Srpske poslat izvještaj o održanoj godišnjoj Skupštini u našoj Organizaciji. Ovo je drugi mandat Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora. sutra je puna godina od kako je novi predsjednik, sekretar, Upravni i Nadzorni odbor. Organizacija je nastavila da radi dobro i poslije prošlogodišnjih izbora a pokazalo se više nego dobro da se u rad organizacije uključe mlade osobe. U Skupštini i u Upravnom odboru većinu imaju mlade osobe, sve mlađe od 35 godina.

  Četvrtak, 22. jun 2017.

  Kancelarija je danas radila skraćeno jer su Tihomir, Gradimir i Didi po ranijem dogovoru odputovali u Sarajevo. Tamo je Organizacija MyRight u saradnji sa pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom iz Bijeljine, Doboja, Mostara, Sarajeva i Tuzle organizovala konferenciju pod nazivom “Doprinos osoba s invaliditetom inkluziji u Bosni i Hercegovini”. Za Sarajevo je vozio Dalibor Vuković iz Udruženja distrofičara jer je i on bio učesnik konferencije. Konferencija inače počinje u petak, 23. juna 2017.

  Gradimir, Tihomir i Didi su danas posjetili Biblioteku za slijepe i slabovidne u Bosni i Hercegovini. Tokom posjete su se upoznali sa bibliotekom, načinom rada i dobrim uslovima za rad. Održan je i radni sastanak na kom je Gradimir ukratko izložio neke detalje vezane za pristupačnost web sadržaja. Posjeta je završena ćevapima na čaršiji. Vjerujemo da će se saradnja naše Organizacije i Biblioteke u Bosni i Hercegovini uspješno dalje razvijati.

  Subota, 24. jun 2017.

  Danas je u Sarajevu završena konferencija koju su organizovali MyRight u saradnji sa pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom iz Bijeljine, Doboja, Mostara, Sarajeva i Tuzle. Tema konferencije je bila doprinos osoba s invaliditetom inkluziji u Bosni i Hercegovini. Učestovalo je oko 150 predstavnika 65 organizacija, gostiju i predstavnika organizatora.

  Utisci naših članova su da je konferencija dobro organizovana, uslovi za rad su bili više nego dobri te da organizator zaslužuje sve pohvale i čestitke za dobru organizaciju.

  Ponedeljak, 26. jun 2017.

  Dragoslav je za danas zakazao sastanak projektnog tima za realizaciju projekta "Našim radom - brže do cilja". Sastanak je održan u kancelariji a počeo je u 10:00. Prisustovali: Dragoslav, Tihomir, Didi, Gradimir i Nataša. Dogovarani detalji za realizaciju aktivnosti iz samog projekta.

  Utorak, 27. jun 2017.

  U redovnom radnom vremenu, Tihomir i Didi su uradili upitnik za prikupljanje podataka za bazu podataka naših članova. Možda već u četvrtak da se krene sa prikupljanjem prvih podataka.

  Četvrtak, 29. jun 2017.

  Ljeto je krenulo sa visokim temperaturama. Dogovoreno je da Tihomir u kancelariju dolazi i radi 08:00-11:00. Već poslije 11:00 se predlaže da ako nije hitno, da se ne izlazi na sunce.

  Zoran panić je proslijedio izvještaj sa UN Komiteta za prava OSI kao i obavještenje o obuci za Excel. Obuka za Excel za koju ima interesa kod naša tri člana će se održati u ponedeljak, 4. jula 2017. u Doboj Jug.

  Jul 2017.

  U ovom poglavlju se nalaze događaji koji su upisani u dnevnik za mjesece: juli. Korisnici čitača ekrana Koriste prečice: h, za sledeći događaj. Shift+H, za predhodni događaj.

  Utorak, 4. jul 2017.

  Redovan radni dan. Radi se od 08:00-09:00. U kancelariji je samo sekretar / tehnički sekretar. Ostali su zauzeti i nije planirano da danas dolaze u kancelariju. Urađen obračun obaveza za predhodni mjesec i plaćen.

  Iz regionalne koalicije stigao je dopis u vezi edukativne Radionice „Informatička obuka o koristenje društvenih mreža". Formular za prijavu treba poslati najkasnije do 10.07.2017. Iz Udruženja distrofičara Doboj smo dobili poziv o sredstvima za zapošljavanje invalida. Iz poziva kojeg inače nismo još dobili iz Saveza slijepih Republike Srpske u ovom dnevniku kopiramo sljedeći dio teksta:

  Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i JU Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske (u daljem tekstu Fond) realizuju Projekat zapošljavanja i samozapošljavanja invalida u Republici Srpskoj čija je ukupna vrijednost 200.000,00 KM, koji se finansira iz Budžeta Republike Srpske.

  Invalid je, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida, lice sa najmanje 40% invalidnosti, lice sa najmanje 70% tjelesnog oštećenja i lice sa lakom i umjerenom mentalnom retardacijom.

  Projektom se finansira i sufinansira zapošljavanje i samozapošljavanje 47 invalida na neodređeni vremenski period, a najmanje na 24 mjeseca, kroz sledeće komponente:

  1. Komponenta 1: Zapošljavanje kod poslodavaca za 25 invalida, u iznosu od 4.000,00 KM po jednom licu, što ukupno iznosi 100.000,00 KM.
  2. Komponenta 2: Samozapošljavanje za 10 invalida, u iznosu od 5.000,00 KM po jednom licu, što ukupno iznosi 50.000,00 KM.
  3. Komponenta 3: Zapošljavanje 12 invalida koji su registrovali komercijalnu poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje u iznosu od 4.000,00 KM po jednom licu, što ukupno iznosi 48.000,00 KM.

  Projekat predviđa finansiranje navedene tri komponente do utroška sredstava predviđenih ovim projektom prema utvrđenim prioritetima i kriterijumima.

  Četvrtak, 6. jul 2017.

  I ovo je dan kada će biti toplo. Pokazuje se opravdano da se tokom ljeta radi od 08:00-11:00. Današnje aktivnosti u kancelariji su bile:

  Napravljena odluka o izboru našeg predstavnika u komisiju za izradu LPAI. Konačno, odeljenje za društvene djelatnosti je krenulo sa radom na izradi LPA. Dobili smo obavještenje da trebamo izabrati predstavnika u komisiju. Dogovoreno da naš predstavnik bude Gradimir Kragić a u odsutnosti će ga mjenjati Tihomir Marković. Odluka dostavljena lično načelniku odeljenja za društvene djelatnosti kao i na protokol u Opštinu Teslić.

  Popravljen laserski štampač koji se koristi za svakodnevnu upotrebu. Potrošen je toner. Novi toner košta 28,00 KM. Biće plaćen u toku narednih dana kada se budu plaćali i telefonski računi.

  Posjetili su nas Slavica Parežanin i Dalibor Vuković iz Udruženja distrofičara. Slavica nam dugo nije bila gost.

  Gradimir je razgovarao sa Željkom Tomić u vezi zahtjeva za finansijsku pomoć koju bi eventualno mogla dobiti Kristina dok nije zaposlena. Čeka se termin za Banja Vrućicu i razgovor o pripravničkom stažu.

  Utorak, 11. jul 2017.

  Još jedan dan kada će biti toplo a baš zbog te toplote manje je članova koji dolaze u kancelariju. Lidija je častila za rođendan. Neke od aktivnosti u kancelariji su bile:

  Gradimir je upoznao članove da je Opština Teslić izabrana među 10 opština u Bosni i Hercegovini u kojoj će se realizovati projekat "RELOD". Vjerovatno da će projektne aktivnosti moći da krenu tek sljedeće godine. Naše iskustvo sa "LOD" projektom je odlično te se iskreno radujemo ovoj informaciji.

  Dragoslav, Tihomir i Nataša su probali uraditi jednu anketu o prikupljanju podataka o našim članovima. Prvi utisak je da je anketa dobro urađena. Potrebno uraditi nekoliko korekcija u upitniku.

  Dogovoreno da se uradi update programa za brajevu štampu DBT, te da se iskoristi period dok je još povoljnija cijena. Zatražena ponuda od Gloria-Ferrari iz Beograda.

  Zoran panić je poslao obavještenje o nastavku obuke za rad u Excel-u. Na ovu obuku naši članovi nisu mogli da odputuju te ovaj nastavak neće ni pratiti. Takođe, traženo je od Zorana da provjeri šta je sa materijalom sa seminara o strateškom planiranju.

  Gradimir je napravio izmjene na web strani naše organizacije. Unešeni podaci o članovima Skupštine, Upravnog odbora i upravnog odbora. Unešeni podaci o realizovanim projektima.

  Četvrtak, 13. jul 2017.

  Još jedan dan u kom nije bilo previše aktivnosti. Ipak nekoliko detalja treba upisati. Javila se Mira i ponovo nas podsjeća da pokušamo da joj pomognemo da nabavi sat koji govori. Provjereno u Sarajevu se takav sat prodaje i predstavlja bolju verziju a cijena je 150. KM

  Nakon dužeg vremena, dolazi kandidat za novog člana. Čeka se da donese popunjen očni karton te da se vidi hoće li i biti naš član. U centru za socijalan rad za Kristinu su rekli da nema i da ne znaju kako da dodjele pomoć dok je nezaposlena. Mi znamo da je ipak moguće, te ostaje sada da se radi na tom.

  Utorak, 18. jul 2017.

  Stigao je poziv za drugi sastanak koalicije OOSI regije Doboj u 2017. Godini . Sastanak će se održati u prostorijama Fondacije za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju u Doboju dana 20.07.2017. godine ( Četvrtak) sa početkom u 10:00 sati. Zbog drugih planiranih obaveza, na ovom sastanku neće učestovati niko iz naše organizacije.

  Četvrtak, 20. jul 2017.

  Moglo bi se reći da danas kancelarija nije radila. Tihomir i Gradimir su prisustovali obuci koja se provodi u okviru projekta MEG koji finansira Vlada Švicarske. Radi se o obuci članova radne grupe koja je imenovana rješenjem Načelnika opštine br. 02-014-96/17. Ova radna grupa se bavi učešćem građana u procesu donošenja odluka.

  Po ranijoj ocjeni naša opština je uključena u MEG projekt u kom učestvuje 18 opština iz BiH. Opština Teslić ima dobru ocjenu a cilj je da je popravi. Po završetku obuke koja je trajala 09:00-13:00 svi učesnici su imali zajednički ručak u restoranu "London" u zgradi sportske dvorane.

  Utorak, 25. jul 2017.

  Kao aktivnosti za današnji radni dan se može upisati sljedeće:

  Završeno sa dokumentacijom još jednog novog člana. Novi član iz Donje Vrućice, starija osoba. Sada preostaje da ovaj član ostvari prava po osnovu zakona o socijalnoj zaštiti.

  Pregledane E-poruke. Stigao zapisnik sa 2. sastanka Koalicije OOSI regije Doboj u 2017. godini. Iz zapisnika:

  1. Mjesto održavanja sastanka: prostorije Fondacije za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju.
  2. Datum održavanja sastanka: 20. Jul 2017. Godine.
  3. Vrijeme početka / završetka sastanka: 10:00-12:30.
  4. Prisutni predstavnici- članice koalicije OOSI regije Doboj: Udruženje Paraplegičara Doboj, Međuopštinska organizacija slijepi i slabovidih Doboj, Udruženje amputiraca Doboj, OKI Doboj, Regionalno Udruženje Distrofičara Doboj, Udruženje paraplegičara Doboj- Jug, Savez za sport i rekreaciju invalida Doboj, Centar za razvoj i promociju Civilnog društva Doboj- Istok. (Ukupno 12. Učesnika)
  5. Odsutni predstavnici članica koalicije: Udruženje osoba sa invaliditetom Doboj- Istok, Udruženje oboljelih od mukopolisaharidoze RS-Doboj, OOSS Teslić, Udruženje Distrofičara Teslić, RVI-a, Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama Doboj. (Ukupno 6)

  Takođe, stigao poziv u kom piše da Koalicija "neformalna grupa organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj" organizuje: okrugli sto na temu: "Promocija CRPD- UN Konvencije i komentara Komiteta za prava OSI-zaključna zapažanja o inicijalnom izvještaju BiH". Okrugli sto će se održati 31.07.2017. godine (ponedeljak) u maloj Sali Skupštine grada Doboj (restoran "Harizma") sa početkom u 9:30.

  Cilj održavanja okruglog stola je promocija UN Konvencije o pravima OSI, Opšti komentari Komiteta za prava osoba s invaliditetom sa akcentom na glavna područja zabrinutosti i preporuke donosiocima odluka na svim nivoima vlasti u BiH o učešću OSI u procesu donošenja odluka.

  Iz Saveza slijepih Republike Srpske stigla je E-poruka u kojoj između ostalog piše:

  U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 3. sjednice Predsjednistva koja je odrzana u Banja Luci 18. jula 2017. godine. Uz Zapisnik Vam dostavljamo i Izvjestaj o radu za period od 03.03. do 15.07.2017. godine i tekst Informacije koju smo istog dana dostavili medijima. Takode Vam dostavljamo i tekstove koje su objavile Nezavisne novine od 19. i 20. jula.

  Svi naprijed navedeni materijali mogu Vam posluziti za informisanje clanstva i za Vase obracanje javnosti. Predsjednistvo se odlucilo za javno obracanje nadleznim putem medija, s obzirom da se ignorisu nasi dosadasnji prijedlozi i inicijative za unapredenje drustvenog polozaja clanstva i organizacija.

  Četvrtak, 27. jul 2017.

  Jutro je u kancelariji počelo komentarima da se naš dnevnik sve više i više čita. Od kako je objavljena informacija na FaceBook strani sve više i više je onih koji ovo čitaju a po neko i komentariše. Oni koji hoće da nam pišu mogu to uraditi tako da nam pošalju E-poruku na našu E-adresu a tokom radnog dana mogu nam napisati Skype-CHAT poruku. Više o načinu kontaktiranja pogledati na: Opštinska organizacija slijepih i slabovidih Teslić

  Zvanično, na zadnjoj Skupštini opštine Teslić, formirana je komisija za izradu prijedloga akcionog plana u oblasti invalidnosti "LPAI". To nas raduje jer poslije nekoliko godina, uspjelo se da ovaj prijedlog postane zvaničan i da on jednog dana dođe na Skupštinu opštine Teslić na usvajanje. Prema planu, to bi se moglo desiti već u oktobru 2017. O ovom je večeras prikazan kratak video zapis. Detalje pogledati na: Uskoro akcioni plan u oblasti invalidnosti u Tesliću

  Iz današnjih aktivnosti izdvajaju se: dvije posjete u vezi prikupljanja podataka za bazu naših članova a sve u sklopu projekta "Našim radom brže do cilja. Plaćena tri računa, usluge telekomu za fiksni telefon i internet, Komtel Teslić naknada za toner za naš štampač i naknada za tehničkog sekretara za jul 2017.

  Počelo je sa upisom ideja za mogući projekt u sklopu "RELOD" koji se očekuje tokom ove jeseni. Nastojaće se da što više članova predloži ideje kako bi se najbolje odabrale.

  Avgust 2017.

  U ovom poglavlju se nalaze događaji koji su upisani u dnevnik za mjesece: avgust. Korisnici čitača ekrana Koriste prečice: h, za sledeći događaj. Shift+H, za predhodni događaj.

  Utorak, 1. avgust 2017.

  Ponovo se najavljuju topli dani pa je rad u kancelariji u jutarnjim satima više nego prijatan. Danas je održan treći sastanak projektnog tima koji realizuje aktivnosti u sklopu projekta "Našim radom brže do cilja". Prisustovalo 7 naših članova i razgovaralo se o realizovanim aktivnostima do sada kao i obavezama koje nas čekaju u ovom mjesecu avgustu.

  I pored određenih problema, prije svega tehničke prirode, kada je u pitanju prikupljanje podataka o našim članovima a za bazu podataka u našoj organizaciji do sada je urađeno 10 anketiranja od planiranih više od 60. Već sada se uočavaju određeni detalji koji će odrediti kako dalje da se radi.

  Dogovorene su konkretne aktivnosti za avgust a prije svega za prvih desetak dana. Danas je u kancelariji bio i Didi pa smo mogli koristiti naš automobil.

  Četvrtak, 3. avgust 2017.

  Temperatura se podiže i do +40. Odlučeno je da danas kancelarija ne radi.

  Utorak, 8. avgust 2017.

  Danas je nešto svježije pa kancelarija radi. Radiće i u četvrtak mada će temperatura ponovo da ide do 40 stepeni. U okvru redovnih aktivnosti, urađene su dvije ankete za dva člana. Poslije dužeg perioda u kancelariju su navratili Kristina i Boris.

  Upućuna su dva zahtjeva za eventualnu finansijsku i materijalnu pomoć a koja ako bude odobrena, biće korišćena kao pomoć našim članovima.

  Iz regionalne koalicije stigao je dopis u vezi narednog sastanka koji se planira za 22. avgust 2017. u Tesliću. Naša Organizacija i Udruženje distrofičara su domaćini sastanka. Stigla je i ponuda da Kristina ide na susrete mladih Republike Srpske a koji će se održati krajem ovog mjeseca.

  Četvrtak, 10. avgust 2017.

  Kako su i najavili, danas je ponovo temperatura ponovo visoka. Ipak, danas se radi. Jedna posjeta članu u gradu i jedno novo interesovanje za članstvo u našoj organizaciji.

  Četvrtak, 17. avgust 2017.

  Ljeto lagano odlazi te će se i u kancelariji podići intenzitet rada. U ovoj sedmici urađeno još nekoliko anketa. Projektne aktivnosti kasne ali čim se rad u kancelariji intenzivira, kreće se bržim tempom.

  Četvrtak, 24. avgust 2017.

  Prvi radni zadatak za ovaj četvrtak je bio da se popuni tabela sa podacima o 5 naših nezaposlenih članova i pošalje Savezu slijepih Republike Srpske. Drugi zadatak se odnosio na dogovor o održavanju sastanka regionalne koalicije u Tesliću.

  Odgovoreno je na e-poruku Savezu slijepih Republike Srpske i popunjena tabela sa traženim podacima o 5 naših nezaposlenih članova. U kontaktu sa Zoranom Panić dogovoreno je da se regionalni sastanak koalicije regije Doboj održi u Tesliću u četvrtak, 31. avgusta ove godine sa početkom u 11:00. Sastanak će se održati u našoj kancelariji.

  Od ostalih zadataka urađena je jedna anketa, dogovoreno da se uradi jedan zahtjev za materijalnu pomoć i uradi potvrda o oslobađanju poreza za zaposlenog člana u inostranstvu.

  Utorak, 29. avgust 2017.

  Lagano se približavamo kraju avgusta a tim i kraju ljeta. Od četvrtka radno vrijeme se vraća na uobičajen period: 09:00-12:00.

  Za vikend Dragoslav i Nataša odlaze u Crnu Goru na odmor a Gradimir u Beograd, tako da će sledeća sedmica biti uobičajeno mirna. Počinje školska godina te se u gradu očekuje više gužve.

  Juče je iz Saveza slijepih stigla e-poruka koju potpisuje Nikola Blagojević a u kojoj piše:

  "... Na molbu Srete Vučkovića, našeg člana iz Kozarske Dubice, napominjemo Vas da će danas, 28.08.2017. godine sa početkom u 19,00 časova, u Galeriji u Tesliću biti održana promocija njegove nove knjige "Pomračenje sunca".

  On Vas moli da obavjestite Vaše članstvo i prijatelje da po mogućnosti prisustvuju promociji knjige. Posebno bi želio da organizujete, ukoliko je moguće, prisustvo Kristine Tomić na njegovoj promociji jer bi želio lično da joj uruči svoju knjigu. ..."

  Ponovo nam Nikola šalje obavještenja, kako bi se reklo, u 5 minuta do 12... Svaki komentar suvišan. Kristina nije u Tesliću pa smo odgovorili da neće biti prisutna na promociji. Nažalost od nekoliko članova iz grada koji su obavješteni o ovoj promociji niko nije bio. Samo se pitamo koje je sljedeće obavještenje koje ćemo dobiti u 3 minute do 12.

  Danas se najviše razgovaralo o sastanku koji će u četvrtak biti u našoj kancelariji. To je treći sastanak u ovoj godini regionalne koalicije organizacija OSI regije Doboj. Dogovoreni tehnički detalji koji treba da se urade kako bi ovaj sastanak prošao uspješno.

  Urađena jedna potvrda, jedan zahtjev i razgovaralo se o mogućem projektu "RELOD". Dogovoreno da sastanak projektnog tima bude sredinom septembra. Poslije dužeg vremena u kancelariju je navratila Jelena koja nas je častila keksom i sokovima.

  Četvrtak, 31. avgust 2017.

  U saradnji i dogovoru sa Predsjednicom kooalicije, našom Organizacijom i Udruženjem distrofičara, danas je u našoj kancelariji sa početkom u 11:00 održan treći sastanak koalicije OOSI regije Doboj u 2017. godini. Na sastanku je bilo prisutno 17 učesnika, uključujući naša 3 člana te Željku Perišić - načelnika odeljenja za društvene djelatnosti i Stanoja Stanojevića - pravnika iz istog odeljenja.

  Ovaj zapis će biti dopunjen kada bude dostavljen zapisnik sa sastanka.

  Septembar 2017.

  U ovom poglavlju se nalaze događaji koji su upisani u dnevnik za mjesec: septembar. Korisnici čitača ekrana Koriste prečice: h, za sledeći događaj. Shift+H, za predhodni događaj.

  Utorak, 5. septembar 2017.

  Danas je uređena kancelarija a koja je bila korišćena u prošli četvrtak za sastanak. Stigla je opomena za neplaćeni račun za telefon i internet za juli mjesec. Naš knjigovođa je na godišnjem odmoru i nije bilo moguće da se urade plaćanja početkom ovog mjeseca.

  Četvrtak, 7. septembar 2017.

  Danas u kancelariji se čitaju E-poruke koje su proteklih dana stigle na našu E-adresu. Iz Saveza slijepih Republike Srpske je stigla poruka u kojoj između ostalog piše:

  Savez slijepih Republike Srpske, u skladu sa planom i programom rada za 2017. godinu, organizuje 15. pojedinačno prvenstvo slijepih Republike Srpske za muškarce. Prvenstvo će se održati 29. i 30. septembra u Bileći u hotelu „Dijamant“. Prvenstvo će se igrati po Švajcarskom sistemu uz tempo od 45 minuta po igraču. Prvenstvo je zatvorenog tipa i pravo učešća imaju samo slijepa i slabovida lica koji su članovi Saveza slijepih Republike Srpske. Tehnički organizator i domaćin prvenstva je MOS Bileća. Rok prijave takmičara je do 19. septembra do 12,00 časova.

  Više i ne treba napominjati da je i ova poruka stigla na kraju predhodnog dana ali kako za prijavu ima dovoljno vremena to ovog puta nećemo komentarisati.

  Iz Opštinske Organizacije slijepih i slabovidih Srbac je stigla E-poruka kojom nas pozivaju da u četvrtak 14.09.2017 u 1900 časova prisustvujemo otvaranju izložbe na kojoj se predstavlja Nataša Arsenović kao jedina slijepa osoba koja je u umjetničkom svijetu savladala tehniku grnčarstva i unatoč hendikepu stvara čuda u umjetničkoj radionici vajara Drage Handamovića iz Doboja.

  Iz Opštine Teslić je stigla E-poruka koju smo istina kasnije čitali a u kojoj piše:

  Opština Teslić obavještava sve zainteresovane predstavnike civilnog društva da će se u sali Skupštine opštine Teslić u Karađorđevoj ulici br. 1, sprat (iznad Biroa za zapošljavanje), dana 11. septembra 2017. godine, sa početkom u 10:00 časova, održati prezentacija i upoznavanje sa projektom Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD. na istom sastanku će biti ppredstavljeni rezultati socio-ekonomske analize koja se radi u okviru izrade Strategije razvoja opštine Teslić 2018-2023.

  Zoran Panić je proslijedio E-poruku od Centra za razvoj društvenog preduzetništva “Globus” iz Banja Luke a u kojoj piše:

  Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na Forum o potrebama i mogućnostima razvoja socijalnih preduzeća u organizaciji Centra za razvoj društvenog preduzetništva „Globus“ (udruženje građana). Forum će biti održan u petak, 15.09.2017. godine sa početkom u 11:00 časova u Privrednoj komori Doboj, ulica Srpskih sokolova br. 1 u Doboju. Forum je jedna od značajnih aktivnosti projekta: „Podsticanje socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini “ kojeg provodi CDP „Globus“, uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Sarajevu.

  Cilj Foruma je predstavljanje koncepta socijalnog preduzetništva i zalaganje za uvođenje novih mjera podrške, kroz razmjenu informacija i iskustava sa predstavnicima nadležnih institucija, nevladinih organizacija i socijalnih preduzeća. Na Forumu će biti predstavljeni rezultati prvog sistematskog istraživanja u oblasti socijalnog preduzetništva sa preporukama za dalje djelovanje u ovoj oblasti, kao i mogućnosti koje nevladinim organizacijama i socijalnim preduzećima stoje na raspolaganju u okviru projekta, nakon čega će uslijediti komentari i diskusija.

  Petak, 8. septembar 2017.

  Danas je u kancelariju navratio Gradimir sa svojim gostima, Sašom Dželebdžić iz Obrenovca i Nedeljkom Rakić iz Kovina. U kancelariji su još bili Armin i Lidija. Gosti su navratili da se ukratko upoznaju sa našom Organizacijom.

  Ponedeljak, 11. septembar 2017.

  Po pozivu kojeg smo otkrili zadnji dan, danas je u Tesliću održana prezentacija projekta Regionalni program Ujedinjenih nacija za Zapadni Balkan (ReLOaD). Iz naše Organizacije prezentaciji su prisustovali Tihomir i Gradimir. Sa web strane Opštine Teslić kopiramo sljedeći tekst:

  U Tesliću je 11.09.2017. godine prezentovan projekat Regionalni program Ujedinjenih nacija za Zapadni Balkan (ReLOaD), koji finansira EU a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). U okviru istog događaja su prisutni predstavnici organizacija civilnog društva upoznati sa prioritetnim oblastima za projekte koji će biti finansirani tokom realizacije projekta.

  Prioritetne oblasti za projekte koji će biti implementirani na teritoriji opštine Teslić su usklađene sa Strategijom razvoja opštine Teslić i to su :

  1. Zaštita životne sredine:
   1. Unapređenje energetske efikasnosti i podrška aktivnostima koje doprinose smanjenju zagađenja životne sredine.
  2. Socijalna inkluzija:
   1. Poboljšanje položaja marginalizovanih kategorija stanovništva;
   2. Promocija i podrška za preduzetništvo marginalizovanih grupa;
  3. Mladi:
   1. Unapređenje volonterizma mlade populacije;
  4. Kultura i sport:
   1. Stvaranje ambijenta za razvoj sporta i rekreativnih aktivnosti;
   2. Unapređenje sadržaja i raznovrsnosti kulturnih dešavanja;

  Ispred projektnog tima UNDP raspravi je prisustvovala Branka Matić koja je prisutnim predstavnicima OCD predstavila bitne informacije o projektu i predstojećem javnom pozivu za finansiranje projekata iz strateški važnih oblasti. Zabilježena je velika posjećenost predstavnika nevladinih organizacija i sportskih udruženja na događaju, koji su aktivno učestvovali u raspravi. Tom prilikom su najavljene i neke od narednih aktivnosti kao što je održavanje dana otvorenih vrata u Tesliću tokom trajanja javnog poziva kao i obuka za predstavnike nevladinog sektora.

  Utorak, 12. septembar 2017.

  U kancelariji smo danas bili aktivni. Pregledana je prispjela pošta a u njoj nekoliko poziva i informacija:

  Iz Saveza slijepih je stigla poruka o šahovskom prvenstvu u Bileću. Nažalost, ni ove godine nemamo kandidata.

  Stigao je poziv da prisustvujemo otvaranju izložbi u Srbcu. Mada ima zainteresovanih za ovaj događaj, ipak sve se dešava kasno uveče te ni na ovaj događaj nećemo ići.

  Dragoslav je obavio telefonski razgovor sa Goranom Vasić iz Prnjavora. Naši članovi nisu zainteresovani za učešće u golball turniru u Gradiškoj ali jesu zainteresovani za odlazak na pjesničko veče u Prnjavoru.

  Danas je prvi puta u našu kancelariju došao Uroš Bogdanić. Njega smo ponudili da sarađuje sa našom Organizacijom te da u narednom periodu bude saradnik kod izrade projekata, asistent u tehničko administrativnim poslovima te da nam obavlja i poslove vozača. Danas je isprobao auto i vjerujemo da ćemo u narednom periodu dobro sarađivati.

  Četvrtak, 14. septembar 2017.

  Danas smo prvo raspravljali o tekućem projektu. Dogovoreno da se aktivnosti ubrzaju i nadoknadi izgubljeni period tokom ljeta i ljetnjih vrućina. Sastanku je prisustovao i Uroš.

  Kasnije tokom dana objavljen je javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na zapadnom balkanu (ReLOAD). U pozivu između ostalog piše:

  ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja Zapadnog Balkana i to: Albanija, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija. Projekat je počeo 1. februara 2017. godine i tokom naredne tri godine cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva širenjem transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednicama.

  Odabrano je prvih 10 jedinica lokalne samouprave (JLS) sa kojima će se realizovati aktivnosti u Bosni i Hercegovini i to su (abecednim redom): Banjaluka, Bijeljina, Jablanica, Maglaj, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje i Tuzla.

  Mi smo danas zaokružili našu ideju, čekamo da preuzmemo dokumentaciju i možda već u ponedeljak krenemo sa aktivnostima na izradi projekta.

  Kasnije tokom dana stigla je poruka iz Saveza slijepih Republike Srpske a u kojoj nas Nikola Blagojević obavještava da je Ministarstvo zdravlja i socijalne zastite Republike Srpske raspisalo javni konkurs za dodijelu lutrijskih sredstava. U prilogu se nalazi tekst konkursa kao i obrasce koje je potrebno ispuniti prilikom apliciranja.

  Dogovoreno je da sutra u Doboj idu: Dragoslav, Gradimir, Boris, Uroš i Nataša. Odlazak je u 10:00.

  Petak, 15. septembar 2017.

  Danas je u Doboju održan forum o potrebama i mogućnostima razvoja socijalnih preduzeća. Forum je održan u sali privredne komore u Doboju. Kako nas ova tema baš ovih dana posebno interesuje, to smo na forum otišli u velikom broju. Iz naše organizacije su učestovali: Dragoslav, Gradimir, Boris, Nataša i Uroš. Diskutovali su Gradimir i Dragoslav.

  Učešće na forumu je bilo od koristi i dobro je da smo otišli. Organizator je Centar za promociju socijalnog preduzetništva "Globus" iz Banja Luke. Sa nekim od izlagača na forumu, Dragoslav je imao ranije priliku da sarađuje.

  Ovo je bila prilika za Uroša da nas vozi do Doboja, da isproba naš automobil jer mu je ovo prva nešto duža vožnja. Nadamo se da će saradnja sa Urošom da se nastavlja sve više i više.

  Utorak, 19. septembar 2017.

  Redovan radni dan. Počelo je pisanje projekta za "ReLOaD" pa se uglavnom o njemu govori. Za sutra je planirana radionica u vezi korišćenja računara. Kratko su navratile Ružica Panić i Sanja Kolović koje su dolazile u U.D. Teslić.

  Tihomir je u Opštini preuzeo pozive za sastanak partnerske grupe o izradi strateškog plana opštine Teslić 2018-2020 koji će se održati sljedeće sedmice. Tihomir i Gradimir su članovi partnerske grupe i očekuje se da u novoj strategiji imamo novu stavku koja se odnosi na OSI i njihove potrebe u Tesliću.

  Već nekoliko mjeseci nam dolazi RTV pretplata, Dragoslav je zvao Branka Suzić da se konsultuje u vezi ove pretplate. Dogovor je da se ovo ignoriše, eventualno napiše neki odgovor. Saznali smo da će 6. oktobra biti održana svečana sjednica Saveza u povodu 25. godine od osnivanja. Branko je obećao da će nas pozvati. Bilo je takvo obećanje i 2012. ali poziv nije stigao a Savez je slavio 20 godina svog postojanja.

  Srijeda, 20. septembar 2017.

  Održana je radionica o korišćenju računara. Sve je trajalo oko 2 sata. Mali tehnički problemi u organizaciji prevoza. Ipak, stigli su i bili prisutni: Dragoslav, Tihomir, Gradimir, Nataša, Stanko, Kristina, Lidija i Armin.

  Navratio je Branko Stjepanović i dogovoreni su detalji oko prijedloga da se organizuje sljedeće godine kuglanje. Prijedlog će biti dio aktivnosti u novom projektu.

  Četvrtak, 21. septembar 2017.

  Još jedan radni dan kada se govori o projektu. Iz U.D. Teslić traže da se naši članovi uključe u aktivnosti u njihovom projektu. Odgovoreno je na poziv iz Opštinske Organizacije Prnjavor da nažalost niko neće moći učestovati na manifestacije koju oni organizuju sljedeće sedmice. Kristina odlazi u Beograd gdje nastupa u zvjezdama granda, većina drugih nije zainteresovana da putuje. Dragoslav takođe putuje za Srbiju.

  Gradimir, Uroš i Boris nastavljaju aktivnosti na pripremi projektnog prijedloga. Rad se nastavlja sutra u kancelariji.

  Utorak, 26. septembar 2017.

  Danas kancelarija nije radila. Tihomir i Gradimir su prisustovali radionici koja se provodi u okviru projekta MEG koji finansira Vlada Švicarske. Radi se o obuci članova radne grupe koja je imenovana rješenjem Načelnika opštine br. 02-014-96/17. Ova radna grupa se bavi učešćem građana u procesu donošenja odluka. Po ranijoj ocjeni naša opština je napredovala u procesu uključivanja građana u donošenje odluka a u skladu sa MEG projektom u kom učestvuje 18 opština iz BiH. Opština Teslić ima dobru ocjenu a cilj je da je popravi do kraja ovog projekta.

  Srijeda, 27. septembar 2017.

  Danas je u Opštini Teslić održan prvi radni sastanak partnerske grupe za izradu strategije opštine za period 2018-2023. Ovo je jedna od tri radne grupe a prisustovali su predstavnici OCD/NVO i predstavnici mjesnih zajednica. Na sastanku je predstavljen metod rada i način predlaganja mogućih projekata. Iz naše Organizacije, sastanku su učestovali Gradimir i Tihomir.

  Četvrtak, 28. septembar 2017.

  Ni danas kancelarija nije radila. Tihomir i Uroš su učestovali na seminaru za izradu projekata koji je organizovan kao "ReLOaD" aktivnost. Seminar će da traje dva dana tako da je i sutra dan za seminar. Seminar se održavao u našoj zgradi ali u posebnom prostoru u koji se dolazi sa druge strane zgrade.

  Iz Saveza slijepih Republike Srpske je stigla pozivnica povodom obiljezavanja jubileja - 25 godina rada i postojanja Saveza slijepih Republike Srpske.

  Petak, 29. septembar 2017.

  U kancelariji su bili Dragoslav, Nataša i Lidija. Iskoristili su priliku dok nikog nema da srede i očiste kancelariju. U čišćenje se uključila i Lidija.

  Odgovoreno je na pozivnicu Saveza i prijavljeno da će iz naše Organizacije u obilježavanju jubileja - 25 godina rada i postojanja Saveza slijepih Republike Srpske prisustovati Dragoslav Nedić kao predsjednik i Boris Cvijanović kao predstavnik naše Organizacije u Skupštini saveza.

  Oktobar 2017.

  U ovom poglavlju se nalaze događaji koji su upisani u dnevnik za mjesec: oktobar. Korisnici čitača ekrana Koriste prečice: h, za sledeći događaj. Shift+H, za predhodni događaj.

  Utorak, 3. oktobar 2017.

  Od nedelje se intenzivno radi na izradi projekta u sklopu javnog poziva "ReLOaD". Aleksa, Gradimir, Nedeljko, Tihomir, Dragoslav i Nataša su se aktivno uključili u pisanje prijedloga projekta. Zbog zauzetosti Alekse i Nedeljka radi se u večernjim satima. Uroš je trenutno bolestan pa se nije još uključio u nastavak pisanja.

  U maloj sali u Opštini Teslić održan je Info dan "ReLOaD" projekta. Učestovali su Gradimir i Tihomir i postavili nekoliko pitanja. Uglavnom su dobijeni konkretni i zadovaljavajući odgovori osim odgovora za dodatno osposobljavanje naših članova.

  Zoran Panić, terenski kordinator koalicije Doboj je poslao nekoliko poruka u kojima nas informiše:

  1. Nastavak treninga II dio iz strateškog planiranja održaće se 23-24 Oktobra2017. u Bijeljini,
  2. Zapisnik sa sastanka terenskih kordinatora i predstavnika koalicija koji je održan 29.09.2017. godine u Uredu MyRight.
  3. Poziv na peti ( V) sastanak koalicije OOSI regije Doboj u 2017. Godini . Sastanak će se održati u prostorijama Međunarodnog foruma solidarnosti EMAUS u Klokotnici opština Doboj- Istok ( bivši restoran Leptir) , dana 10.10.2017. godine ( Utorak ) sa početkom u 11:00 sati.
  4. Prijedlog za dvije OSI koje bi snimali spot za kampanju #Ponosni Na Sebe u cilju jačeg i boljeg zagovaranja prema predstavnicima vlasti i institucija s ciljem izmjene i dopune Pravilnika/Uredbe o pravu na medecinska sredstva.

  Četvrtak, 5. oktobar 2017.

  Danas je napisan zahtjev za donatorska sredstva za redovne aktivnosti naše Organizacije. Ovakve zahtjeve obično ne pišemo ali ovog puta smo se odlučili jer postoji dobra šamsa da ta sredstva i dobijemo.

  Potvrđen meni za naše članove koji sutra putuju u Banja Luku. Uroš nije u prilici da vozi te će se angažovati drugi vozač sa svojim kolima.

  Uveče je nastavljen rad na projektu. Nažalost, mora se odustati od nekih planiranih aktivnosti.

  Petak, 6. oktobar 2017.

  Danas je u Banja Luci održana svečana akademija povodom 25 godina osnivanja Saveza slijepih Republike Srpske. Iz naše Organizacije svečanostima su prisustovali Dragoslav kao predsjednik i Boris kao naš predstavnik u Skupštini Saveza. Na Skupštini je bilo dosta gostiju uključujući ministre i Željku Cvijanović kao premijerku Vlade Republike Srpske.

  Utorak, 10. oktobar 2017.

  Prije podne u redovnom radnom vremenu standardne aktivnosti. Očišćena je kancelarija jer se sutra planira sastanak komisije za izradu "LPAI". Kontaktirana opština u povodu 15. oktobra dana "Bijelog štapa". Očekuje se odgovor. U večernjim satima već nekoliko dana se nastavlja rad na izradi projekta po "ReLOad" metodologiji.

  Srijeda, 11. oktobar 2017.

  Danas je u kancelariji naše Organizacije održan sastanak komisije za izradu "LPAI" za opštinu Teslić. Očekivalo se prisustvo 9 članova. Nažalost, bili su prisutni samo predstavnici iz naše Organizacije, Udruženja distrofičara, te predstavnici odeljenja za društvene djelatnosti, Centra za socijalni rad i doma zdravlja "Sveti Sava".

  Dogovoreno da se naredni sastanak održi najkasnije za deset dana. Dostaviće se materijali a na organizacijama je da dostave svoje prijedloge kako bi se mogao napraviti radni materijal za prijedlog "LPA".

  Četvrtak, 12. oktobar 2017.

  Najvažnija vijest za danas je da je juče završen prijedlog projekta po "ReLOaD" metodologiji. Projekt je danas odštampan i predat u opštinu Teslić. Više o samom projektu narednih dana.

  Ponedeljak, 16. oktobar 2017.

  Danas je načelnik Opštine Teslić Milan Miličević primio predstavnike naše Organizacije u povodu 15. oktobra, dana bijelog štapa. Iz naše organizacije prijemu su prisustovali Dragoslav, Tihomir i Nataša a iz Opštine, osim načelnika Milana Miličevića bio je i Željko Perišić načelnik odeljenja za društvene djelatnosti. Na TV K3 je uveče u dnevniku objavljen prilogIzjava u povodu 15. oktobra dana bijelog štapa 2017.

  Četvrtak, 19. oktobar 2017.

  Redovan radni dan. Iz Saveza slijepih Republike Srpske je stigla e-poruka a u njenom prilogu se nalaze materijali vezane za 4 sjednicu Predsjednistva, Zapisnik sa 4. sjednice Predsjednistva i Izvjestaj o radu za period 18.07.-05.10.2017. godine.

  Zoran Panić iz regionalne koalicije je proslijedio zvanični poziv za trening iz oblasti strategijskog planiranja koji će biti održan u Bijeljini 24. i 25. oktobra. Poziv je sačinjen od: 1. pozivno pismo; 2. prijavnog formulara i obrazac za naknadu troškova prevoza. Na ovaj trening je planirano da idu Tihomir i Gradimir.

  Utorak, 24. oktobar 2017.

  Danas kancelarija nije radila. Tihomir je u Bijeljini na seminaru o strateškom planiranju a Gradimir nije otišao. Tihomir je odputovao zajedno sa Daliborom iz Udruženja distrofičara.

  Stigla je poruka od Zorana panić iz regionalne koalicije sa prijavom predstavnika oosi regije Doboj članica koalicije , za dvodnevni trening trening na temu: „administracija i finansije ", koji će se održati u hotelu Park -doboj 30. i 31.oktobra 2017.

  Četvrtak, 26. oktobar 2017.

  Petak, 27. oktobar 2017.

  Danas je u našu Organizaciju navratila Anja Živković, peripatolog iz Centra Budućnost iz Dervente. Anja je došla da radi na orjentaciji i mobilitetu Kristine u Banja Vrućici. Sa Kristinom je u srijedu radio Gradimir. Anji smo pokazali kako radi fjuzer.

  Mada nije radni dan, sasvim slučajno prijavljeno je još jedno članstvo. Još jedna starija osoba iz Gornje radnje. Ostali detalji će se uraditi u utorak, prvi sljedeći radni dan.

  Subota, 28. oktobar 2017.

  Večeras je u emisiji "Zvezde granda" nastupila Kristina Tomić. Kristina je nastupila još u septembru ali je tek večeras objavljen snimak tog nastupa. Već ima komentara da žiri nije bio dovoljno objektivan kada u baražu nije dodjelio dovoljno poena za prolazak u drugi krug. Kako je pjevala Kristina u Zvezde granda 04 / 2017.

  Novembar 2017.

  U ovom poglavlju se nalaze događaji koji su upisani u dnevnik za mjesec: novembar. Korisnici čitača ekrana Koriste prečice: h, za sledeći događaj. Shift+H, za predhodni događaj.

  Srijeda, 1. novembar 2017.

  Danas je punih 6 godina od kako je osnovana Opštinska Organizacija slijepih i slabovidih Teslić.

  Četvrtak, 2. novembar 2017.

  Danas je u kancelariji održan radni sastanak. Tema radnog sastanka je bio rad u Organizaciji, rad predsjednika, sekretara, projekt i ostale aktivnosti. Na sastanku se govorilo i o određenim problemima u radu u Organizaciji, prije svega u odnosu na relaciji sekretar - predsjednik. Dogovoreni su detalji koji bi ubrzali prikupljanje podataka i posjetu članovima na terenu a sve vezano za aktivnosti u projektu koji se realizuje.

  Utorak, 7. novembar 2017.

  Redovan radni dan, pregledana pošta. Iz Opštine stigao dopis da se dostave prijedlozi za rad Skupštine u narednoj godini. U protekloj godini je predloženo da se usvaja LPAI na kom se upravo sada radi i baš danas je dolazio Stanojević sa zahtjevom da se pošalje dokumentacija u elektronskom formatu.

  U okviru tekućeg projekta krenula obuka brajevog pisma. Obuku vodi Nataša a jedini polaznik je Lidija. Danas još jedno prijavljivanje za novog člana.

  Četvrtak, 9. novembar 2017.

  Redovan radni dan. Pregledana pošta. Stigli računi za M:TEL i taksa za RT pretplatu. Pretplata stiže od sredine ove godine i još nismo ništa uradili osim što protokolišemo dolazak računa.

  Ponedeljak, 13. novembar 2017.

  U sklopu tekućeg projekta, Aleksa i Tihomir obilazili članove na terenu. Obišli su šest članova u: Očaušu, Krivaji, Bjelom bučju, Ugodnoviću i Blatnici.

  Utorak, 14. novembar 2017.

  Redovan radni dan. Nataša radila sa Lidijom još jedan čas a Tihomir i Aleksa otišli u još jedan obilazak članova na terenu.

  Četvrtak, 23. novembar 2017.

  © 2011-2017 "OOSS Teslić" - sva prava zadržana.

  Valid (HTML5)
  Valid CSS!
  Level A conformance icon,
W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0